Mediální terorismus Českého Telecomu

Patrick Zandl · 12. květen 2005

Že se chování Českého Telecomu vůči médiím od nástupu Gabriela Berdára změnilo, nešlo přehlédnout. Ta tam byla dřívější přátelskost, se kterou se snažilo tiskové oddělení Telecomu řešit problémy vlastní firmy v médiích. Nastoupilo něco, co bych s klidem označil za mediální terorismus. Telecom na příkaz nejvyššího bosse přes noc dospěl k mýtu o své naprosté neomylnosti a začal ji tvrdě uplatňovat. Skoro se mi to jeví, jako by výhružky médiím a novinářům se staly denním chlebem Telecomu. Napsal jste článek, který stavěl Telecom do nepříznivého světla? Očekávejte telefonát vašemu nadřízenému, jemuž se dostane kompletních (ač smyšlených) informací o tom, jak jste propojen s konkurencí a jak je neseriosní, abyste dále o Telecomu psal. V tomtéž okamžiku vypovídá u obchodního ředitele jiný zaměstnanec Telecomu smlouvu o inzerci nebo sponzoringu.

Nejsem zřejmě sám, kdo si to myslí, ale novináři se ozývají pramálo. Neobvyklou odvahu projevila Mafra, když do článku výslovně uvedla:

<blockquote><p> "Oblíbeným Berdárovým terčem jsou nejen média, kde výhrůžka stažení inzerce je už téměř koloritem, ale hlavně sponzorské aktivity Telecomu." <a href="http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&amp;c=A050510_214723_domaci_bih&amp;t=A050510_214723_domaci_bih&amp;r2=domaci">(iDnes)</a></p>

</blockquote>

Jakýpak ji za to postihne trest? Nebo v době, kdy Gabriel Berdár čelí důvodnému podezření, že střílel na dva nevinné lidi, nebude trestající ruka páně dopadat tak razantně? Kolik bude taková větička v novinách vydavatele stát? Jen miliony, nebo spíše desítky milionů korun? Nebo tentokrát raději nic, protože doba je ošemetná a s tou střelbou si to někdo nehezky zavařil, jakkoliv to osobně můžu chápat?

Média se do tohoto okamžiku zachovávají navýsost pragmaticky. Redakce, kde Telecom už inzerci sebral, si zakládají na tom, že jsou ostře proti Telecomu. Tam, kde Telecom stihl jen vyhrožovat a inzerci nesebral, se rozhodli nedráždit hada bosou nohou a pokud možno přebírat zprávy z ČTK, když by mělo jít do tuhého, otevřeně se ale nedopouštět riskantních vlastních redakčních úsudků. Čtenář z toho nutně musí být zmaten a minimálně ti inteligentnější pochopí, že tu něco páchne (a ti méně inteligentní stejně dávno mají rovnítko mezi zdražováním a zlodějinou).

Z dlouhodobého hlediska není mediální terorismus Českého Telecomu pro firmu výhrou. I ty vydírané redakce vřou pod povrchem a jejich redaktoři na tiskovkách reptají; jako sopka před výbuchem čekají na příležitost beztrestně to vrátit člověku, který si za peníze kupoval jejich důstojnost. Dvě propisky a chlebíček navíc k tiskové zprávě to nevylepší.

První okamžik, kdy se mediální terorismus může Telecomu a zejména jeho šéfovi vymstít, právě přišel. Zjevné rozpory mezi výpovědí Gabriela Berdára a zjištěními policie v případě Berdárova napadení a následné střelby jsou soustem, které média rozviřují stále více v Berdárův neprospěch. Zatímco v prvním okamžiku to vypadalo, že ředitel ostražitě tasil při napadení a střelbou se ubránil, o pár dní později už noviny s gustem rozmazávají, že střílel na úplně cizí auto a nevinné lidi, kteří v době napadení byli prokazatelně v nějaké herně. Zde asi nejvíce analytický článek na iDNES a naopak zcela po berdárově linii a servilně pro Telecom Novinky. Lidovky pro jistotu jen zprávu z ČTK, ale také vlastní komentář Postavení zavazuje s podtitulem Šéf Telecomu reagoval na přepadení zcela nepřiměřeně. Hospodářky nejdou do hloubky, ale podstaty problému se nemile dotýkají. A také Macháčkův komentář konstatuje, že Berdárovo vysvětlení důvodu útoku je nevěrhodné. I článek v Právu přetřásá, že střelba byla neodůvodněná. Velmi nezaujaté je BBC, bohužel také stručné.

Způsob, jakým to média presentují, nutně pašuje do hlav čtenářů otázku, zda ředitel Telecomu není psychopat. Pročtěte si diskuse na Novinkách nebo iDNESu – vox populi praví, že ano a že se mu nic nestane, protože Stano to pro Gaba zamete pod koberec.

Opravdu zamete? Nebo nebude dost ochoty riskovat další skandál pro člověka, který svoji privatizační úlohu v politické mašinérii? Uvidíme. Sám za sebe jen doufám, že mediální terorismus Telecomu nebude procházet příliš dlouho.

PS: doplňkové informace pro zaměstnance Českého Telecomu. Patrick Zandl a Martin Zikmund nejsou jedna a tatáž osoba. Pokud chcete vědět, jaké firmy vlastním nebo řídím, je na to dobré využít Justice.cz, nikoliv vlastní fantazii. Ano, je pravda, že jsem akcionářem Telecomu. Ne, těch 26 akcií v seznamu napsaných na moje jméno nejsou jediné. Ano, jsem zastupován na VH pověřeným zástupcem, nebývám tam osobně. Ne, není pravda, že jsem byl u pana Valeskiho na velikonoce. Další dotazy a fámy na toto téma zodpovím kdykoliv.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook