Lupa o telco licenci a CzFree.cz

Na serveru Lupa se objevil článek Je provoz CZFree.Net nelegální? od Radka Kysilky. Autor v něm probírá problém, na který jsem tu upozorňoval, teey na nutnost mít telekomunikační licenci, pokud provozujete veřejnou telekomunikační síť. Autor se (na rozdíl od mnoha jiných) dotázal také na ČTÚ a dostalo se mu odpovědi, z níž bych sumarizoval: síť nesmí být přístupná třetím osobám na principu nevýlučnosti, tedy komukoliv, kdo si zaplatí a je v oblasti pokrytí. Pokud tato zásada není splněna, je nutno mít licenci.


Autor ovšem narozdíl ode mne se domnívá, že CzFree tuto zasádu plní. Dovolil bych si oponovat: CzFree je dostupné každému nevýlučně a je v něm již dost subjektů, které jej provozují se ziskem. ČTÚ o tom ale naštěstí neví, nebo spíše ho to netrápí tolik, jako komerční firmy, u nichž to už opravdu bije do očí.