Linksys dodává 802.11a+g zařízení. Rušení WiFi z bezdrátových telefonů?

První zpráva se zase týká Linksysu, v poslední době mám dojem, že nikdo se o nic jiného moc nesnaží. Linksys ohlásil, že začíná dodávat dualbandové produkty podporující jak Géčko tak Aáčko WiFi, tedy obě frekvence. V nabídce jsou access pointy, routery i karty. Bohužel k nám se nic z toho nedováží, protože pětigigahercová frekvence u nás není povolena pro venkovní použití… řada výrobků má označení 55AG – čili access point je WAP 55AG, router WRT 55AG…


Na 802.11 Planet najdete článek detailně se zabývající vlivem bezdrátových telefonů na rušení WiFi. Je důletižé si pamatovat, že u nás hodně fungují DECT telefony pracující v jiném pásmu, ale někdo si může přitáhnout a koupit i ty do WiFi pásem zasahující bezdráty, takže článek je zde.