Jen v rychlosti k ACTA

Patrick Zandl · 30. leden 2012

Proč se bát ACTA? Peroč je tak důležité vědět o ní co nejvíce?

ACTA bude znamenat zásadní a dopředu těžko odhadnutelný zásah do celé lidské společnosti, protože se týká dvou technologií, které jsou už dnes všudypřítomné: internet a digitální záznamová zařízení. Kdekoliv a kdykoliv může zástupce státní moci zabavit digitální zařízení a zkoumat, zda na něm nejsou uloženy nelegální kopie dat, to je jen jeden z nejkřiklavějších případů. Neexistují zvýšené záruky, že data stažená z vašeho zařízení nebudou zneužita, prodána či předána, jako je v Česku běžné například u odposlechů a tajných materiálů. Neexistuje zvýšená trestní zodpovědnost respektující zvýšenou závažnost takového přístupu. Zcela jednostranně byla velká část doposud zdánlivě nezadatelných lidských práv ohnuta na stranu bezpečnostních složek státu a autorskoprávních organizací. Dnes je velmi obtížné odhadnout, jaký dopad ACTA konkrétně bude mít, samozřejmě stávající argumentace PRO říká, že jde o omezení excesů a extrémů v porušování autorských práv, ale ACTA jednoznačně stanovuje osobní zodpovědnost každého z nás a kriminalizovatelnost každého případu, kdy jste si neschovali účtenku od koupené hudby. Přirovnal bych důsledky smlouvy ACTA bez obav k mnichovskému pivnímu puči v roce 1923. Trocha rozruchu, který současníci označili za bouři ve sklenici vody a taky dlouho po ní byl klid, dokud…

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook