Jednosměrné satelitní připojení Astra přes PragoNet

Patrick Zandl · 12. září 2003

Společnost Astra SES podepsala smlouvu s PragoNetem (koupený T-Systems). Podle ní bude PragoNet na území České republiky distribuovat služby jednosměrného satelitního DSL internetu. Smlouva je součástí expanze SES Astra na nové trhy, mezi něž bude nyní patřit také Francie, Alžírsko, Maďarsko, Irsko a Polsko.

Jednosměrný satelitní provoz Astry slouží pouze k přijímání dat, pro odesílání dat se hodí jiný kanál, například GPRS telefony, klasické vytáčené spojení atd. Výhodou jednosměrného satelitního spojení oproti obousměrným satelitním spojům jež u nás distribuuje Contactel, Tiscali a další (ve spolupráci s Gilat) je hlavně cena koncového zařízení, která se pohybuje v řádu tisícikorun, zatímco obousměrné satelitní zařízení obnáší instalační poplatek v řádu padesáti tisíc Kč. Pro lokality, kde není jiné řešení než satelitní internet, nebo pro zájemce o rychlý download dat, proto může být jednosměrné satelitní připojení velmi zajímavé v kombinaci s jiným levným a pomalým způsobem připojení starajícím se o upload dat. Zdroj: TZ Astra SES. PragoNet zprávu na web ještě nepověsil...

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook