Je CzFree veřejná telekomunikační síť a tedy musí mít licenci?

Patrick Zandl · 16. květen 2003

Docela rušno začalo být tento týden kolem zjištění, že stavět sítě v ISM pásmu (2,4 GHz) není tak právně triviální a že pokud je tato síť veřejnou telekomunikační sítí, musí na ni mít provozovatel licenci. Nejvíce to jistě překvapí firmičky nabízející za peníze připojení do WiFi, licenci mají zpravidla jen větší firmy a co jsem se tak díval, z těch menších málokdo.

Zajímavý je problém CzFree. Nadhodil jsem ho do diskusního fóra, neb mne zajímaly názory lidí z CzFree. Ukázalo se, že fakt, že za CzFree není někdo zplnomocněn něco prohlásit, je opravdu dost na škodu, protože vyjma pár rozumných názorů se projevila spíše bezbřehá naivita, neznalost zákonů a hlavně názorová roztříštěnost. Někdo prohlašoval, že CzFree nikdo nevlastní, tedy licenci mít nemusí. To se vyzkouší snadno - stačí projít pár nodů, odmontovat antény a hned se podle křiku ve fóru a modřiny na oku pozná, zda nikomu CzFree nepatří. Lépe by bylo říci, že CzFree je volná platforma pro spojení více sítí, ty už ale někomu patří. Další názory v pleiádě právní naivity pokračují (Deu má licenci, necháme to na něm. Aha, ona je na něco jiného. Atd...)

Rekapitulujme. Veřejná telekomunikační síť je definována takto: síť, která má být podle licence využita zcela nebo zčásti pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb... V diskusích někdo namítal, že CzFree služby neposkytuje, což je samozřejmě nesmysl. Kdyby je neposkytovalo, na co by bylo. Poskytuje služby přenosu dat, jen se za ně (někdy!) neplatí.

CzFree představuje síť, do které se může zapojit každý. Vstup do ní není omezen striktně selektivním kritériem, protože registrace na webu je dostupná každému. Z tohoto pohledu (a jiný nezazněl ani jsem nenašel), je CzFree veřejná síť. Vzhledem k tomu, že přenáší data, je také sítí telekomunikační. Jak to tak vypadá, CzFree vyhovuje definici veřejné telekomunikační sítě se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Východisek je několik. Jednak je tu mnou za nejlepší považované založení právní subjektivity CzFree (to může být nadace, nevládní organizace atd, to nemusí být akciovka...) a následné projednání situace s ČTÚ. Předpokládám, že ČTÚ pochopí, že společenská nebezpenčost porušení předpisů CzFree je velmi malá a pomůže najít nějakou cestu vystavením nějakého generálního pardonu. Ostatně, zákon nemyslel na to, že občané si zvládnou založit nějakou síť, to umožnily až moderní technologie. Navíc ČTÚ to bude dost jedno, jsou tam chytří a milí lidé ochotní pomoci (moje zkušenost) když se nesnažíte je nasrat.

Dalším východiskem může být snaha hrát to skrze fakt, že CzFree ve skutečnosti není jednolitá síť, ale více spojených sítí. Problém legislativy tedy může CzFree vesele nechat (jako dosud) na lidech, kteří provozují tyto malé sítě. Ti se mohou bránit tím, že tyto sítě nejsou veřejné, protože selektují lidi podle toho, zda je mají nebo nemají rádi. A problémy si mohou řešit jak chtějí...

Východisko tři je vůbec se k tomu nevyjadřovat, ostatně ne nadarmo moderátor Lada přesouval diskusi na téma licence na webu CzFree do Žumpy, aby ji smetl ze světa.

Zavřít oči a křičet "nic nevidím" ale nepomáhá. Pro klid mnoha lidí by bylo lepší to nějak řešit. Ne každého provozovatele nodu potěší myšlenka na to, že není jisté, zda mu nehrozí opletačky s ČTÚ. V diskusi se sice někdo kasal, jak by takové opletačky hnal až do Štrasburku a k Ústavnímu soudu, v praxi bych to chtěl vidět.

Zdá se, že názory se zase rozcházejí. Zatímco já si myslím, že se zákony je potřeba žít a nepřipadá mi to tak složité, CzFree diskusní fórum se domnívám, že to potřeba není. Inu, hlas lidu...

Mimochodem, moderátor Lada mne informoval o zajímavé věci. Prý chci privatizovat CzFree a stát se jeho majitelem! Wow, člověk se rád něco dozví nového. Angažovat jasnovidce je dobrý nápad :)

Jsou tu ještě nějaká další řešení? Navrhněte...

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook