Jak poznáme, kolik zaplatíme při volání na přenesená mobilní čísla?

Na tohle téma mne naťukl Maler – zajímalo ho, jak pozná, za kolik bude telefonovat na mobil, když si jeho majitel přenese číslo k jinému operátorovi, tedy použije Mobile Number Portability. Je to logická úvaha, protože ČTÚ dlouho trvalo na tom, že zákazníkovi musí být z telefonního čísla jasné, kolik bude za volání či psaní SMS na něj platit. Kupříkladu i proto měli operátoři problémy se zvláštně placenými SMS pro své služby a proto je tu koncept PremiumSMS, kdy se z posledních dvou čísel pozná cena.


Ale zpět k věci. Zatím jsme zvyklí, že předvolba 603 patří T-Mobile a podle toho také můžete usoudit, kolik vás bude stát volání na toto číslo. Jenže nově si bude moci zákazník číslo přenést k jinému operátorovi a jak se pozná, za kolik budete volat? Tož jsem se na to zeptal ČTÚ, jak to bude řešeno, tedy zda to bude na zákazníkovi, aby si zjistil, kam volá, nebo zda se to nějak vyřeší. A ČTÚ k tomu říká:


V souvislosti s přípravou podmínek pro zavedení MNP, na jejichž definování ČTÚ předpokládá spolupráci se všemi dotčenými provozovateli (nejen mobilními), budou proto konzultovány i možnosti jejich řešení. Lze přitom uvažovat s některými novými opatřeními, např. pro rozlišení volání ve vlastní síti  a sítích ostatních mobilních operátorů je možné uvažovat s formou určité „návěstní“ informace pro volajícího o aktuálním směrování jeho volání. Taková informace by mohla mít např. podobu hlasové informace s využitím automatické hlásky, krátké SMS zprávy anebo odlišného vyzváněcího tónu.


A abych nebyl nějak v rozpacích, že se ještě neví, jak se MNP vyřeší, tak ještě ČTÚ ústy šéfa D. Stádníka dodává: ČTÚ již v závěru loňského roku oslovil mobilním operátory s výzvou k zahájení vzájemných pracovních jednání při definování podmínek pro MNP. Musím však v tuto chvíli konstatovat, že s výjimkou Českého Mobilu a.s. je přístup ostatních dvou operátorů k navrhované spolupráci  prozatím spíše zdrženlivý.


Slovní obrat „spíše zdrženlivý“ bych přeložil do češtiny jako „brzdí patičkami“ – pro Eurotel i T-Mobile je zavedení přenositelnosti mobilních čísel hrozba nejhroznější a každý měsíc, který úhádají, je jim dobrý.