Jak hodně je N@va zoufalá (aneb ješte jednou vyvolení a BigBrother)?

Patrick Zandl · 18. září 2005

oook píše: Nedá mi, abych ještě jednou neotočil téma soupeření reality show.

Vypadá to, že BigBrother se z prime time přesouvá na podvečer - a jeho návrat do prime time je velmi spíše zbožné přání.

Zajímavé je, že Nova nepoužila nástroj, kterým by umožnila divákům ztotožnit se s některými soutěžícími (a následně konzumovat vilu a obyvatele). Tím nástrojem je vysílání reálných záběrů zadarmo (byť třeba jen na omezenou dobu). I internetové záběry je  možné prokládat reklamou.

Celkové náklady na technologii takového projektu jsou hluboko pod 500.000 Kč. Měsíční náklady odhaduji nejvýš tak na 300.000 Kč (předpokládám, datové toky kolem 1-2 Gb/s provozu). Je to dost peněz, zvlášť když Nova dnes  z Internetu nějaké peníze dostává (snad jí to pokrývá alespoň náklady) ... Nicméně mi něco napovídá, že příchod diváků (a inzerentů) z Primy zpět na Novu by přinesl o řád větší výnosy ... A o výnosy, respektive zisk, se tu hraje, ne?

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook