Internet2 si založil dceřinku

Internet2 (respektive UCAID), si založil dceřinou firmu Fiberco, která pro něj (a jeho členy) bude zajišťovat nákup nenasvícených vláken. Zatím Fiberco kamarádí zatím se společností Level3.


Uplatňování tohoto principu je pradvěpodobně výsledkem diskusí o tom, nakolik se má akademická síť zabývat nákupem trubek a nakolik se má zabývat výzkumem. Jde o první takovou iniciativu a je otázkou, nakolik se přenese do Evropy – tam zatím funguje GÉANT provozovaný společností DANTE (kde jsou nasmlouvány SDH služby).