FCC vydala návrh pravidel pro uvolnění nových frekvencí

Patrick Zandl · 27. květen 2004

Americký regulátor FCC vydal návrh pravidel pro uvolnění nových frekvencí - týká se to frekvencí pod 900 MHz a v 3 GHz pásmu. Na tomto URL najdete PDF verzi. Návrh nyní musí projít připomínkovacím řízením, kdy se k němu mohou lidé a firmy vyjádřit a jejich připomínky následně FCC může zapracovat, všeho všudy to může platit za více jak 100 dní.

Je vtipné, jak se liší úřední angličtina amerického FCC od úřední angličtiny evropských institucí typu CEPT. Zatímco americký dokument je docela čtivý materiál vysvětlující situaci a uvádějící detailní příklady a důvody pro to, proč se navrhuje, co se navrhuje, dokumenty CEPT jsou prolátány citacemi nejrůznějších předchozích pamfletů a odkazy na ně přímo v textu (FCC pochopilo funkci poznámek pod čarou pro zájemce o plná jména a čísla dokumentů). Angličtina CEPT čiší okecáváním a ožbleptáváním, ze kterého mi vstávají hrůzou vlasy na hlavě, protože nechápu, jestli jsem já tak tupý, že jsem si ze šesti stránek textu odnesl pouze poznatek o tom, jak se smí vysílat v pásmu XY, nebo zda tam skutečně nic víc nebylo. Ale to jen tak na okraj - materiál FCC si přečtěte, je to prima úvod do problematiky trhu a těch 40 stran se čte prakticky jedním dechem...

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook