Další WiFi přednáška na Invexu bude o produktech Buffalo a řešení pomocí nich

Tak mi dorazilo avízo o další přednášce na téma bezdrátových sítí. Pořádá ji BVV ve spolupráci s DCD Publishing a jde o technicko-obchodní presentaci produktů bezdrátových sítí Buffalo. Ty u nás distribuuje AT Computers.


Posluchač se v úvodu seznámí s novými trendy v bezdrátových technologiích v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz, kde bude kladen důraz na nový standard 802.11g a jeho vlastnosti. V druhé části přednášky bude účastník seznámen s produkty pro výstavbu bezdrátové sítě od firmy Buffalo, budou nastíněny možnosti, kde je vhodné tuto technologii použít a co je nutné splnit pro to, aby bezdrátová síť fungovala. Součástí prezentace bude představení novinek v sortimentu firmy Buffalo.


Kdy: pondělí 6.10.2003
Kde: Conference Hall G2, Invex, Brno
Čas: 10.00 – 11.00
Kapacita: 80 míst
Cena: zdarma !
Na akci se neregistruje, stačí přijít ve stanovenou hodinu do Conference Hall G2.