ČTÚ zveřejnilo návrh všeobecného oprávnění pro pásmo 5 GHz

Patrick Zandl · 13. červen 2005

Na své elektronické úřední desce zveřejnil regulátor návrh všeobecného oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 Ghz. V praxi jde o návrh uvolňující pásmo 5 Ghz pro datové přenosy až do jednoho wattu vyzářeného výkonu a to dle této tabulky:

2400,0 – 2483,5 MHz 100 mW e.i.r.p.

5150–5250 MHz 200 mW střední e.i.r.p. pouze pro použití uvnitř jedné budovy

5250–5350 MHz 200 mW střední e.i.r.p. pouze pro použití uvnitř jedné budovy

5470–5725 MHz 1 W střední e.i.r.p. maximální střední spektrální hustota e.i.r.p. je 50 mW/MHz v libovolném 1 MHz úseku

Všeobecné oprávnění se stává platným až zveřejněním v Telekomunikačním věštníku, k čemuž zatím nedošlo, takže jde opravdu jen o návrh, který dosud není platný.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook