ČTÚ zpřístupní 5 GHz pásmo pro WLAN a udělí tři licence pro 28 GHz pásmo

Patrick Zandl · 30. červenec 2003

Hned dvě zprávy z ČTÚ tu máme. Především ČTÚ se rozhodlo v návaznosti na World Radio Congres (WRC) vydat oznámení, že hodlá co nejdříve zpřístupnit pásmo 5 GHz pro volné používání radiovými sítěmi. ČTÚ ale také výslovně upozorňuje, že provoz zařízení podle standardu 802.11a NEBUDE povolen a nebude přípustný. Jde o to, že standard 802.11a nesplnil požadavky evropských regulátorů a přípustná tedy v Evropě budou jen zařízení dle standardu 802.11h - ta by měla být dostupná koncem roku - a zařízení HIPERLAN2. ČTÚ očekává, že návrh generální licence pro pásmo 5 GHz publikuje v říjnu. Zdroj: ČTÚ.

Je dobré, že ČTÚ reagovalo velmi rychle a samo dokonce upozorňuje, že rozhodnutí vydává dříve, než jsou na trhu patřičná zařízení. To proto, aby se zájemci o provoz takových sítí mohli připravit.

ČTÚ se také rozhodlo udělit licence pro provoz v pásmu 28 GHz. Tady již na amatéry asi mnoho prostoru nezbude, neb licence jsou samozřejmě mastné. Zatím jsou také k mání pouze pro Prahu. ČTÚ eviduje tři žadatele o licence, jen pro představu, licence pro podobné pásmo 26 GHz stály 150 MKč (celorepubliková), v pásmu 3,5 GHz pak 20 MKč. Zdroj: ČTÚ. Licence budou sloužit pro FWA, tedy pro bezdrátový přístup k internetu a telefonním službám, jako řešení poslední míle. K dispozici jsou tři licence a pokud se tedy ozvou další zájemci, vyhlásí ČTÚ výběrové řízení...

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook