ČTÚ s uvolněním pásma 60 GHz pro bezlicenční sítě počítá jen opatrně

Patrick Zandl · 4. listopad 2004

Konečně jsem se prohrabal v nevyřízených dokumentech až k “Návrhu Přílohy č. 23/_.2004 pro kmitočtové pásmo 59–105 GHz k plánu využití kmitočtového spektra” - dokumentu ČTÚ, jenž specifikuje, k čemu se která frekvence bude používat. ČTÚ nyní navrhuje, jak se budou po roce 2008 používat vysoké a doposud opomíjené frekvence nad 59 GHz. (Zde dokumenty ČTÚ)

A hned první problém, na který jsem narazil - ČTÚ nepředpokládá, že by se pásmo 60 GHz zpřístupnilo v plné šíři pro bezlicenční použití, jako je tomu v USA, kde FCC již v roce 2001 určilo blok 7 GHz (!!!), tedy frekvence 57 - 64 GHz, pro bezlicenční použití. U nás se vyhradí pásmo citelně užší, 61-62 GHz.

Pásmo 61–61,5 GHz je v souladu s Doporučením CEPT/ERC/REC 70-03 ) určeno pro povelová zařízení s EIRP 100 mW, kanálová rozteč není stanovena a pro provoz lze využít celé pásmo. Stejné pásmo lze využívat pro bezdrátové místní sítě. Pásma 62–63 / 65–66 GHz jsou určena pro širokopásmové pohyblivé systémy bez bližší charakteristiky, určitá naděje tu tedy ještě stále je a do vydání generální licence ještě lze doufat. Vzhledem k tomu, že 60 GHz technologie jsou tržně docela mladé, je ještě pořád čas…

Pásmo 63–64 GHz je určeno v souladu s Rozhodnutím ECC/DEC/(02)01 ) a Doporučením CEPT/ERC/REC 70-035) pro silniční telematiku (RTTT), pro systémy předávání informací mezi vozidly navzájem a mezi vozidly a silniční infrastrukturou. Kanálová rozteč není stanovena a pro provoz lze využít celé pásmo. Stanice mohou být vybaveny pouze vestavěnou anténou nebo anténou předepsanou výrobcem.

Taková neobvyklá rozdavačnost ze strany regulátora není zase tak nepochopitelná. Právě v tomhle kmitočtovém rozsahu se totiž projevuje kyslíková absorbce, kdy radiová vlna narazí na kyslík a excituje jej podobně, jako 2,4 GHz vlna molekulu vody. A protože kyslík je v atmosféře zatím ještě stále docela rozšířený prvek, znehodnocuje tento jev zmíněné a široké pásmo pro jiné seriosní využití. Což ale nevadí řadě výrobců, aby již vyráběli a prodávali pojítka pro krátké vzdálenosti v tomto pásmu a vysoké rychlosti přes 100 Mb/s. Fyzickým limitem je tu ale vzdálenost 2,5 km, po této vzdálenosti totiž signál díky kyslíkové absorbci svojí intenzitou poklesne pod přirozenou úroveň šumu okolního prostředí.

Zde na Daily Wireless najdete odkazy na komerčně dostupné systémy nabízející gigabitové rychlosti ve full duplexu. Na tom by se stavěla páteř CzFree.net :)

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook