ČTÚ odpovídá na moje brblání nad megadotazníkem

Patrick Zandl · 15. prosinec 2003

Nedávno jsem si tu povzdechnul nad megadotazníkem, který mi přišel z ČTÚ a který musí vyplnit každý držitel licencí na provozování telekomunikačních služeb. A z ČTÚ mi nedávno přišlo vyjádření - na článek se nějak dostali a tak se mi rozhodli vysvětlit, že nejde o byrokratickou obstrukci. To jsem ostatně ani tak netvrdil, spíš mne mrzelo, že nelze jednoduše dotazník zodpovědět tak, že jsme ještě nezačali poskytovat telekomunikační služby (a Ariga ani jen tak nezačne, byl to dávný nápad) a tudíž není co do dotazníku uvést. Místo toho jsem ho musel poctivě povyplňovat nulami. Odpověď je hojně prošpikovaná paragrafy, takže ji nebudu publikovat celou, jen výtažky toho nejpodstatnějšího (tedy pokud nepotřebujete ty paragrafy):

Statistické výkazy ČTÚ na příslušný rok jsou schvalovány Českým statistickým úřadem a zařazeny do Programu statistických zjišťování na příslušný rok, který je uveřejňován ve Sbírce zákonů ČR. Např. Program statistických zjišťování na rok 2003 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR v částce 163/2002. 

...

Povinnost předkládat ČTÚ výkazy statistického zjišťování vychází nejen ze zákona o telekomunikacích, ale i ze zákona o státní statistické službě ( § 10 odst. 3 citovaného zákona).

Autora článku zajímá z informačního hlediska, kde jsou zpracovaná data. Údaje od držitelů telekomunikačních licencí a od osob, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence jsou základními informačními daty o telekomunikacích ČR a jsou využity zejména pro potřeby Českého statistického úřadu, regulačního orgánu pro plnění úkolů vyplývajících ze zákona, např. pro propočty podílů poskytovatelů telekomunikačních služeb a provozovatelů telekomunikačních sítí s výrazným podílem na trhu a dále pro mezinárodní statistiku telekomunikací (zejména pro OECD, ITU, EUROSTAT a Evropskou unii).

Prvořadým zájmem zaměstnanců ČTÚ je postupovat v souladu se zákony a nikoliv se mstít provozovatelům malých sítí. Subjekty podnikající v telekomunikacích by měly znát svoje povinnosti a práva vyplývající ze zákonů ČR.

ČTÚ připomíná, že Ministerstvo informatiky připravuje pro oblast statistiky novou právní úpravu v rámci nového zákona o elektronických komunikacích

Ing. David Stádník

Moje poznámka na závěr: trochu mne vyděsilo, že mým povzdechem se musel zabývat šéf ČTÚ. Naštěstí se ukázalo, že odpověď sestavil jeden z odborů ČTÚ a David Stádník ji jen virtuálně podepisuje jakožto šéf. Z mého hlediska člověka, který sem tam do telekomunikací strká svůj frňák, je samozřejmě škoda, že ty vyplněné dotazníky ČTÚ nevydá na CDčku - byla by lahoda se v nich prohrabávat za pomoci Excelu a dívat se detailně na to, jak český telekomunikační trh vypadá. Bohužel chápu, že to by většina firem nepřenesla přes srdce, už proto, že by tím ukázala příliš ze své kuchyně, často trochu zatuchlejší, než presentují tiskové zprávy, takže takové CD je spíše mým zbožným přáním.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook