ČTÚ došla soudnost (aneb co a jak s Nečekaným paušálem)

Patrick Zandl · 15. září 2004

Marek Antoš dnes na Lupě publikoval glosu nazvanou ČTÚ mění dějiny a porušuje zdravý rozum, v níž mi mluví z duše. ČTÚ bude tvrdě zasahovat proti Nečekanému paušálu a firmám, které provozují internet na geografických číslech. V Číslovacím plánu jest uvedeno, že internet jedině na 971 smíte a nikde jinde. Kdo jinak, bum - ten pět mega pokuta.

Výsledek celé akce? Jasné sdělení operátorům - máte číst Lupu, protože kdybyste si ji přečetli ráno dříve, než boss ČTÚ a stihli jste číslo zrušit, ušetřili byste pět mega. Grafici Lupy již kreslí bannery se Stádníkovým portrétem a nápisem “Čti Lupa.cz. Myslím to upřímně.”

A teď trochu vážněji. Myslím si, že ČTÚ muselo spadnout z višně. Podívejme se do historie, kterou Marek Antoš připomíná. Předvolba 971 vznikla jako speciální sleva pro delší volání a tento tarif se nazval jako Internet 99 - něco o tom vím, protože u jeho zrodu jsem také byl. Podmínkou získání této předvolby bylo, aby ISP měl minimálně 30 přístupových bodů na území ČR, což mělo diskvalifikovat od tohoto celostátního čísla lokální ISP, kteří neinvestovali do infrastruktury tolik, jako ostatní. Tehdy to bylo ekonomicky pochopitelné opatření a lokální ISP zůstali na lokálních číslech, stejně tak, jako ostatní ISP zveřejnili svá geografická čísla na internet, aby umožnili krátkodobé připojení zejména firemním sítím stahujícím poštu přes ISDN a uživatelům v zahraničí. Například u Českého Telecomu musíte mít dodnes podle jeho vlastní dokumentace minimálně 7 POPů na ústřednách, nebo si mastně platit Tranzit.

Pak přišel rok 2000, s nímž přišel nový tarif Internet 2000 pro čísla 971 a také někoho na ČTÚ moudře napadlo, že přeci nebudou každý rok měnit Číslovací plán a přejmenovávat službu na 971 podle toho, jaký zrovna bude rok a tedy že se tarif přejmenuje na obecné Internet. A tak vznikl náš problém. Číslovací plán od roku 2000 stanovuje, že službu Internet lze poskytovat jen na číslech 971. Všem to bylo jedno, protože to nebyl problém. Všichni to chápali jako běžnou změnu jména.

Letos si ČTÚ vzpomělo, že v případě čísla 971 nejde o speciální tarif pro dlouhé připojení dial-up k internetu, ale že jde o JAKÉKOLIV připojení k internetu. Jak by ne, tarif už se jmenuje Internet a ne třeba Internet 2004 a výkladem plánu je ČTÚ pověřeno. Po čtyřech letech budou létat pokuty a ČTÚ mne ještě výslovně upozornilo na to, že k číslovacímu plánu nedostala komise jedinou připomínku na toto téma.

Myslím, že v nejbližší době jich pár dostane. Minimálně tu moji. A minimálně také moji žádost, aby byl přísně potrestán člověk, jehož liknavostí bylo porušení číslovacího plánu po čtyři roky dopuštěno - v případě, že ČTÚ toto za porušení označí a bude vymáhat pokuty. Proč by neměl vyletět na dlažbu úředník, který čtyři roky nedohlížel na to, že se takhle vážně (když se udělují pokuty, je to vždy vážné) porušoval Číslovací plán v tak megavážném bodě (bod je vždy vážný, když padají pokuty)? Proč bychom neměli vědět, kdo je na ČTÚ takový lempl, že nás čtyři roky vystavoval hrozbě a pokušení internetu na geografických číslech?

Je tu ještě technický aspekt věci. Geografická čísla ISP budou těžko odbourávat, protože jsou prostě a jednoduše technickou nutností služby. Číslo začínající 971 je pouze alias, který hovor přesměruje na nejbližší POP, tedy na nejbližší geografické číslo. Pokud máte ISDN a službu zobrazení čísla volaného, při vytáčení 971XY se vám vždy nakonec zobrazí to geografické číslo. Jak tomu zabrání Telecomu spolu s ČTÚ? Nejjednodušší řešení (a tradičně nesprávné a typicky české) bude zrušit službu Zobrazení čísla volaného…

Věru nevím, co tím ČTÚ chtělo říci. Chápu, že chtělo podat pomocnou ruku Českému Telecomu. Méně chápu snahu ČTÚ cenzorovat služby, jaké se v telefonní síti poskytují, na to snad máme jinou legislativu a ČTÚ do toho nic není. A jsem hodně zvědavý, jakou českou okličkou ČTÚ tuhle situaci vyřeší tak, aby stále vypadalo jako nezávislý regulátor…

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook