Čo si také predstavítě pod pojmom „mobilný operátor“, Kefalín?

Patrick Zandl · 7. únor 2007

Tohle je zatraceně dobrá otázka. Mobilních operátorů už máme tolik druhů a poddruhů, že už jsme si na ně museli zavést hromadu zkratek a štěstí mají ti, kdo ve zkratkách neztratili přehled. Pokud jste well informed, asi víte, že MVNO je „virtuální mobilní operátor“, pokud v businessu nějakou dobu hákujete, tak už jste možná došli až k termínu MVNE, tedy k Inicializátorovi virtuálního operátora (zatím nejlepší český překlad, co mi přišel na mysl). Není vám to povědomé? Buďte v klidu, i Wikipedia zná tenhle výraz necelý rok a má ho jen v anglickém, německém a francouzském překladu, což znamená, že je to dost hot termín. Když už jsme u toho, asi si přidáme českou definici, ať je trochu legrace. MVNE je dodavatel služeb pro virtuálního mobilního operátora, MVNO. MVNE vlastně slouží jako dodavatel všeho, co virtuální operátor potřebuje, snad s výjimkou radiové sítě, tu je třeba sjednat si s jejím majitelem. MVNE ovšem dodává zúčtovací platformu (aka billing), nástroje pro zákaznickou podporu a také „diferenciátory“ - infrastrukturu pro služby s přidanou hodnotou od audiotextu přes portály s logy, zvoněními a hrami, samozřejmě white label, takže označkovatelné právě brandem cílového MVNO. MVNE nemá v praxi žádné smlouvy a vztahy s koncovými uživateli, to všechno je na MVNO, který si to sice zajišťuje prostřednictvím služeb Iniciátora, ale smlouvy jsou psané na něj. Proč tomu říkám Iniciátor? Protože MVNE výrazně zjednodušuje vstup MVNO na trh, protože minimalizuje finanční náklady nutné na zřízení provozuschopného businessu takového virtuálního operátora. Tím jsem trochu odbočil, ale oslím můstkem se vracíme k tématu. Je MVNE také mobilní operátor? Když nemá RAN, tak ne? Když má vlastní čísla, tak jo? Nebo opačně? Kefalín, vy stě z teho akýsi múdry? Zhruba v tomhle stádiu uvažování se v Česku nachází většina zájemců o provozování nějakého druhu mobilního operátora. Tři operátory tu máme a ti jsou nám jasní. Je mobilním operátorem Patrick Zandl, když má přes WiFi (=radiová síť) připojený SIP telefon a na něm registrované neregionální české číslo? Není, protože poskytuje služby jen sobě? A jeho soused, který má nezabezpečené WiFi je mobilním operátorem, když se přes něj Zandl se svým WiFi founem připojuje? Na takovéhle otázky můžeme mít řadu názorů, které mají společného jmenovatele: jsou nám k prdu, dokud si tento názor neosvojí regulátor, tedy ČTÚ, nejlépe pak formou úředního sdělení vybaveného co nejkulatějším razítkem se lvíčkem a nejlépe s doložkou říšské orlice.

Čtvrtý mobilní operátor MobilKom

O čtvrtém mobilním operátorovi v podobě MobilKomu a peněžním zjevení zprostředkovaném Pentou, se už také pár řádek napsalo. Inu, v zásadě je to prosté. MobilKom má frekvence v rámci přídělu pro PAMR 410-430 MHz, v kterémžto přídělu může zprovoznit ledasco datově rychlého, zejména pokud soudruzi v daleké Číně usnesou přeladit své CDMA zázraky za lacino o patřičných pár megaherzů níže. Může pár nedůvěřivých novinářů pochybovat, ale veskrze je to stejný případ, jako s onou Zandlovskou mobilní sítí - když máte dost perspektivní rádio na dost široké frekvenci, dá se to s tím mobilním operováním vždycky nějak sflikovat. Po pravdě řečeno, s čelem drzým, jak poplužní dvůr a se smlouvou o propojení se dohrabete dál, než když požádáte o názor a pomoc někoho tak obskurního, jako je regulátor trhu. Regulátor distribuoval tiskovou zprávu, kterou formuloval tak nešťastně obezřetně, že média začala dumat nad tím, co je a není čtvrtý mobilní operátor a co vlastně bude MobilKom. Podle všech možných informací to zatím vypadá na velmi triviální rozřešení. ČTÚ udělil MobilKomu počátkem ledna kód mobilního operátora 230 04, čímž z MobilKomu udělal mobilního operátora minimálně de facto. Zároveň mu přidělil telefonní předčíslí 790. A abychom účet uzavřeli, zrušilo ČTÚ předvolbu 714, kterou přidělilo MobilKomu v roce 2002 pro volání do jeho sítě radiostanic (šlo jen o 20 tisíc čísel, část této předvolby, zatímco volačku 790 má MobilKom celou). Tím je stůl čistý, MobilKom má legálně zřízenou čtvrtou mobilní síť včetně předvoleb, propojovacích bodů a teď už bude muset obhájit jen to, že ji technologicky postaví v souladu s plánem využití rádiového spektra č. PV-P/15/03.2006-14 pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz. A soulad je souladem, pokud se jeví být, že je souladem nebo je obtížné nesoulad prokázat. Ten dokument s exkrementálně dlouhým názvem vlastně jen říká, že v dotyčném spektru jest třeba dodržet regule CEPT. Regule hovoří o zavádění širokopásmového digitálního PMR/PAMR - což je termín, z něhož se většině lidí v telco zdvihá kotel, protože pod něj schováte, co schovat jest třeba a naopak jím zamítnete, co zamítnuto má být. Penta/MobilKom tedy zjevně usoudili, že jimi zvolená technologie je Veřejným Mobilním Rádiem dle regulí CEPT, ostatně v tomto směru i výše zmíněný plán využití radiového spektra MobilKom a satelitní společnosti připomínkovaly.

Business plán by se našel

Z hlediska businessu je to tedy tak, že zvítězí ten, kdo se o něco pokusí a bude mít dost síly na to, aby regulátorovi ozřejmil, že žádné oživení PAMR dobrodružství se na eurounijním kontinentě v rozporu s předpoklady sjednocené regulátorské fronty neočekává a že PAMR je vlastně cokoliv, kde se sejde rádio s hlasem, málo platno, i s hlasem, který je přenášem přes VoIP, neb jde o službu, nikoliv o její pozadí. Tandem MobilKom/Penta slibuje mít tuto vysvětlovací schopnost. Jestli se čtvrtý mobilní operátor uživí? To je otázka toho, čím že se bude živit. Podle toho, jak hlasitě se MobilKom hlásí k zavádění hlasových služeb se dá očekávat, že ty bude realizovat jen k ukojení regulátorovy nadrženosti. Zdá se, že rozhodnutí nabídnout datové služby za rozumný paušálek by mělo něco do sebe. Paušálek v úrovni konkurenceschopné dnešním nabídkám rychlého datového připojení předstvuje ARPU, o jakém se mobilním operátorům snívá (leč marně). Mohli bychom hovořit o 20 USD měsíčně, kterýchžto dosahuje stěží Vodafone, ARPUidně nejvýkonnější český mobilní operátor. Tím bychom se dostali na cenu kolem 500 Kč měsíčně, což je realistický překlad nabídky vycházející píáristického vyjádření, že čtvrtý operátor nabídne zhruba poloviční ceny. Otázka je, co za takovou cenu může operátor nabídnout. Pokud sáhne do CDMA EV-DO, bude moci papírově nabídnout ledasco hezkého. Řekl bych něco jako mega za pětikilo, půl mega za tři stovky. Se slušným pokrytím, přičemž pokrytím se rozumí ani ne tak to, kde všude se bude moci zákazník pohybovat, jako především to, kde všude lze tuto službu prodávat a konkurovat nabídkám ADSL a místních poskytovatelů. Držme Pentě palce. Čtvrtý operátor zřejmě nezahoupá s cenami hlasu, protože tahle služba u něj asi bude trochu podružná. Zato s nabídnou mobilního datového připojení za rozumné peníze by zahýbat mohl. A to je to, co je potřeba Česku jako soli drbání... Aj keď doteraz neviem, čo je to také "mobilný operátor", Kefalín...

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook