Co je konflikt zájmů?

Patrick Zandl · 25. srpen 2005

Diskuse pod mým článkem na Lupě se rozjela, bohužel nikoliv kýženým směrem, a návrhů na to, kde jsou největší slabiny a kde mohou peníze fóra pomoci je tam málo. Nicméně se tam rozjela diskuse na téma konfliktu zájmů, kdy to zjevně vidím jinak, než velká část diskutujících. Oni tvrdí, že kdo je v konfliktu zájmu, nesmí být v komisi, či že kdo je v komisi, nesmí nabízet své služby těm co se hlásí o projekty. Já si myslím, že konfliktu zájmu zabránit nelze (vysvětlím dále) a že je tedy potřeba případný konflikt zájmu hlásit a podle závažnosti tohoto konfliktu se rozhodnout, zda-li ovlivňuje hlasování podle nejlepšího vědomí a svědomí a podle toho pak hlasovat, či se zdržet.

Tuto diskusi velmi vítám, protože chci právě otázku konfliktu zájmu přednést na příštím fóru a zanést do jednacího řádu nějaká pravidla (v návrhu totiž žádná nejsou). Pátral jsem nyní hodinu po Internetu po nějakých takových pravidlech a všechna, která jsem našel, se shodují se mnou. Nebudu teď zatěžovat Patrikovu homepage, takže kdo čte článek na ní, nechť klikne na detaily.

Co je to konflikt zájmů. Evidentně jak už vyplývá z názvu, je to stav, kdy může mé rozhodování ovlivnit nějaký jiný zájem, kdy mohu ze svého rozhodování mít nějaký další prospěch. Není to ale vůbec jednoduché jak se na první pohled zdá a uveďme si to na příkladu naší komise:

V komisi jsou mimo jiné pan Řežábek, předseda představenstva Karneval Media (vystupuje ale za Českou Asociaci Kometitivních Komunikací), pan Mach, člen představentsva Oskar Mobil a.s. (vystupuje za Asociaci provozovatelů mobilních sítí), pan Pavlinec z krajského úřadu kraje Vysočina, který vystupuje za zájmy krajů, no a pak třeba já, který kromě toho, že působím v neziskovém sdružení Internet Pro Všechny mám vlastní telekomunikačně konzultační firmu TelCon.

Asi není žádného sporu, že když se přihlásí o dotaci Karneval Media, že je v konfliktu zájmu pan Řežábek, stejně tak když se přihlásí Oskar je v konfliktu zájmu pan Mach, když bude chtít dotaci kraj Vysočina, že je konfliktu zájmu pan Pavlinec a když bude chtít dotaci TelCon, tak jsem v konfliktu zájmu já. Stejně tak budeme v konfliktu zájmů, když bude chtít dotaci ČAKK, APMS nebo IPV. Co tedy v těchto případech dělat?

  1. tyto firmy nesmí žádat o dotaci
  2. mohou žádat, ale nesmíme hlasovat
  3. mohou žádat, a je na nás, jestli budeme hlasovat

V tomto případě bych byl asi pro druhou možnost, tedy všichni nahlásíme firmy, ve kterých působíme a bude-li tato firma chtít dotaci, nebudeme hlasovat. První případ by totiž znamenal, že budou muset všichni odstoupit, protože by jejich přítomnost byla proti zájmu své firmy či kraje. Třetí možnost je jasným a problematickým konlfiktem zájmu.

Jenže pojďme dál. Co když se přihlásí o dotaci náš klient a nebo dodavatel? Tedy co když bude někdo, kdo má od Karnevalu přípojku, nebo někdo, kdo používá mobily Oskara, nebo někdo kdo bude chtít postavit projekt v kraji Vysočina a nebo někdo, komu bude moje firma poskytovat konzultace?! Jak byste odpověděli teď. Samozřejmě to, že by tyto firmy nesměly žádat o dotaci je nesmysl a jsou další dvě možnosti. Jenže já bych tentokrát byl pro tu třetí. Důvody jsou dva, předně ani nemusíte vědět, že jste v nějakém takovém konfliktu (pan Mach určitě nebude tušit, jestli daná firma používá mobily Oskara a bude mu to jedno), a potom by se toho totiž dalo zneužívat - řekněme, že ten, kdo by se chtěl zbavit dvou hlasů, které by mohly hlasovat proti němu by si koupil mobil Oskara a připojení od Karnevalu a nahlásil to - hned by bylo o dva rozhodčí méně.

Jenže můžeme jít ještě dál - co když bude chtít dotaci Eurotel či T-mobile - je pan Mach v konfliktu zájmů, když to jsou jeho konkurenti? A nebo u pana Řežábka, kdyby se o dotaci přihlásilo UPC a nebo jiná firma, která posyktuje internet na místech, kde Karneval? Stejně tak jsou jejich telekomunikačními konkurenty v podstatně všichni telekomunikační a internetoví poskytovatelé v ČR. Tito pánové by pak byli v konfliktu vlastně při každém rozhodování. Stejně tak u pana Pavlici - co když bude chtít dotaci jiný kraj? On je pak v konfliktu vlastně dvakrát, protože je to částečně jeho konkurent, tj. v zájmu kraje, který jej vyslal je, aby investice šly do kraje Vysočina, ovšem zároveň zastupuje sdružení krajů a je to tedy i jeho "klient". Stejně tak já budu v takovém konfliktu, když bude chtít dotaci jiná konzultantská firma.

Prostě všichni jsme a budeme vždy v nějakém konfliktu. Takže je zde otázka, zda-li by neměla být jiná komise. Jenže jaká? Neexistuje jediný člověk s telekomunikačními znalostmi, který by nebyl v nějakém takovém konfliktu! Museli by to být leda zástupci ministerstva, i ti by ale byli v potenciálním konfliktu, že budou hlasovat třeba pro dotaci obce, ve které bydlí.

Proto se domnívám, že kromě prvního příkladu, kdy jsou žadateli přímo naše společnosti (případně se na projektech nějak jinak přímo podílejí), by bylo na nás, zda-li považujeme daný konflikt za natolik vážný, že ohrožuje naše svobodné rozhodování. Každý projekt, ze kterého bychom pak mohli mít nějaký prospěch bychom byli nuceni předem hlásit, což by bylo v zápise z hlasování, stejně tak jako kdo jak hlasoval. Stejně tak se domnívám, že to že nějaký klient požádá o dotaci neznamená, že mu musím přestat (nebo nezačít) dodávat své služby, tedy že mu nemusí Oskar odpojit všechny telefony, Karneval vypovědět televizi, kraj vyhodit z bytu a já neposkytovat konzultace.

Navíc je potřeba uvědomit si, že jsme dobrovolná bezplatná odborná konzultanstká skupina, nejsme placený rozhodčí orgán. Kdybychom byli placený orgán, tak u něj bude náhrada kompenzovat ušlé zisky a je tedy možné požadovat, aby za to bylo přerušeno veškeré potenciálně konfliktní spojení.

P.S.: celé je to opět můj osobní pohled a nijak nesouvisí s rozhodnutími fóra jako celku. Uvítám vaše názory, věřím, že mi pomohou utvořit či potvrdit můj vlastní, se kterým pak půjdu na další jednání. Je mi líto, že celá tato diskuse očerňuje trochu činnost fóra, aniž by za to BBF jakkoliv mohlo, domnívám se ale, že je lepší to prodiskutovat předem veřejně, než být potom kritizován za špatná rozhodnutí.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook