Co je konflikt zájmů?

Diskuse pod mým článkem na Lupě se rozjela, bohužel nikoliv kýženým směrem, a návrhů na to, kde jsou největší slabiny a kde mohou peníze fóra pomoci je tam málo. Nicméně se tam rozjela diskuse na téma konfliktu zájmů, kdy to zjevně vidím jinak, než velká část diskutujících. Oni tvrdí, že kdo je v konfliktu zájmu, nesmí být v komisi, či že kdo je v komisi, nesmí nabízet své služby těm co se hlásí o projekty. Já si myslím, že konfliktu zájmu zabránit nelze (vysvětlím dále) a že je tedy potřeba případný konflikt zájmu hlásit a podle závažnosti tohoto konfliktu se rozhodnout, zda-li ovlivňuje hlasování podle nejlepšího vědomí a svědomí a podle toho pak hlasovat, či se zdržet.

Tuto diskusi velmi vítám, protože chci právě otázku konfliktu zájmu přednést na příštím fóru a zanést do jednacího řádu nějaká pravidla (v návrhu totiž žádná nejsou). Pátral jsem nyní hodinu po Internetu po nějakých takových pravidlech a všechna, která jsem našel, se shodují se mnou. Nebudu teď zatěžovat Patrikovu homepage, takže kdo čte článek na ní, nechť klikne na detaily.

Co je to konflikt zájmů. Evidentně jak už vyplývá z názvu, je to stav, kdy může mé rozhodování ovlivnit nějaký jiný zájem, kdy mohu ze svého rozhodování mít nějaký další prospěch. Není to ale vůbec jednoduché jak se na první pohled zdá a uveďme si to na příkladu naší komise:

V komisi jsou mimo jiné pan Řežábek, předseda představenstva Karneval Media (vystupuje ale za Českou Asociaci Kometitivních Komunikací), pan Mach, člen představentsva Oskar Mobil a.s. (vystupuje za Asociaci provozovatelů mobilních sítí), pan Pavlinec z krajského úřadu kraje Vysočina, který vystupuje za zájmy krajů, no a pak třeba já, který kromě toho, že působím v neziskovém sdružení Internet Pro Všechny mám vlastní telekomunikačně konzultační firmu TelCon.

Asi není žádného sporu, že když se přihlásí o dotaci Karneval Media, že je v konfliktu zájmu pan Řežábek, stejně tak když se přihlásí Oskar je v konfliktu zájmu pan Mach, když bude chtít dotaci kraj Vysočina, že je konfliktu zájmu pan Pavlinec a když bude chtít dotaci TelCon, tak jsem v konfliktu zájmu já. Stejně tak budeme v konfliktu zájmů, když bude chtít dotaci ČAKK, APMS nebo IPV. Co tedy v těchto případech dělat?

 1. tyto firmy nesmí žádat o dotaci
 2. mohou žádat, ale nesmíme hlasovat
 3. mohou žádat, a je na nás, jestli budeme hlasovat

V tomto případě bych byl asi pro druhou možnost, tedy všichni nahlásíme firmy, ve kterých působíme a bude-li tato firma chtít dotaci, nebudeme hlasovat. První případ by totiž znamenal, že budou muset všichni odstoupit, protože by jejich přítomnost byla proti zájmu své firmy či kraje. Třetí možnost je jasným a problematickým konlfiktem zájmu.

Jenže pojďme dál. Co když se přihlásí o dotaci náš klient a nebo dodavatel? Tedy co když bude někdo, kdo má od Karnevalu přípojku, nebo někdo, kdo používá mobily Oskara, nebo někdo kdo bude chtít postavit projekt v kraji Vysočina a nebo někdo, komu bude moje firma poskytovat konzultace?! Jak byste odpověděli teď. Samozřejmě to, že by tyto firmy nesměly žádat o dotaci je nesmysl a jsou další dvě možnosti. Jenže já bych tentokrát byl pro tu třetí. Důvody jsou dva, předně ani nemusíte vědět, že jste v nějakém takovém konfliktu (pan Mach určitě nebude tušit, jestli daná firma používá mobily Oskara a bude mu to jedno), a potom by se toho totiž dalo zneužívat – řekněme, že ten, kdo by se chtěl zbavit dvou hlasů, které by mohly hlasovat proti němu by si koupil mobil Oskara a připojení od Karnevalu a nahlásil to – hned by bylo o dva rozhodčí méně.

Jenže můžeme jít ještě dál – co když bude chtít dotaci Eurotel či T-mobile – je pan Mach v konfliktu zájmů, když to jsou jeho konkurenti? A nebo u pana Řežábka, kdyby se o dotaci přihlásilo UPC a nebo jiná firma, která posyktuje internet na místech, kde Karneval? Stejně tak jsou jejich telekomunikačními konkurenty v podstatně všichni telekomunikační a internetoví poskytovatelé v ČR. Tito pánové by pak byli v konfliktu vlastně při každém rozhodování. Stejně tak u pana Pavlici – co když bude chtít dotaci jiný kraj? On je pak v konfliktu vlastně dvakrát, protože je to částečně jeho konkurent, tj. v zájmu kraje, který jej vyslal je, aby investice šly do kraje Vysočina, ovšem zároveň zastupuje sdružení krajů a je to tedy i jeho „klient“. Stejně tak já budu v takovém konfliktu, když bude chtít dotaci jiná konzultantská firma.

Prostě všichni jsme a budeme vždy v nějakém konfliktu. Takže je zde otázka, zda-li by neměla být jiná komise. Jenže jaká? Neexistuje jediný člověk s telekomunikačními znalostmi, který by nebyl v nějakém takovém konfliktu! Museli by to být leda zástupci ministerstva, i ti by ale byli v potenciálním konfliktu, že budou hlasovat třeba pro dotaci obce, ve které bydlí.

Proto se domnívám, že kromě prvního příkladu, kdy jsou žadateli přímo naše společnosti (případně se na projektech nějak jinak přímo podílejí), by bylo na nás, zda-li považujeme daný konflikt za natolik vážný, že ohrožuje naše svobodné rozhodování. Každý projekt, ze kterého bychom pak mohli mít nějaký prospěch bychom byli nuceni předem hlásit, což by bylo v zápise z hlasování, stejně tak jako kdo jak hlasoval. Stejně tak se domnívám, že to že nějaký klient požádá o dotaci neznamená, že mu musím přestat (nebo nezačít) dodávat své služby, tedy že mu nemusí Oskar odpojit všechny telefony, Karneval vypovědět televizi, kraj vyhodit z bytu a já neposkytovat konzultace.

Navíc je potřeba uvědomit si, že jsme dobrovolná bezplatná odborná konzultanstká skupina, nejsme placený rozhodčí orgán. Kdybychom byli placený orgán, tak u něj bude náhrada kompenzovat ušlé zisky a je tedy možné požadovat, aby za to bylo přerušeno veškeré potenciálně konfliktní spojení.

P.S.: celé je to opět můj osobní pohled a nijak nesouvisí s rozhodnutími fóra jako celku. Uvítám vaše názory, věřím, že mi pomohou utvořit či potvrdit můj vlastní, se kterým pak půjdu na další jednání. Je mi líto, že celá tato diskuse očerňuje trochu činnost fóra, aniž by za to BBF jakkoliv mohlo, domnívám se ale, že je lepší to prodiskutovat předem veřejně, než být potom kritizován za špatná rozhodnutí.

Přihlásit k odběru Patrickova newsletteru

30 komentářů

 • Nezlob se na mně, ale nechodím na Marigolda proto, abych tu četl tvé výlevy o tom, že jsi chudák nepochopený génius, který to s náma myslí dobře a že jsme naprostí hlupáci, pokud si myslíme něco jiného. Něco podobného už jsem za život slyšel mockrát.

  BBF je dle mne jen další tunel do již tak děravého sociálně-demokratického státního rozpočtu a k účasti v něčem takovém bych se nepropůjčil (a naštěstí to po mě ani nikdo nechce).

  Piš si prosím o BBF na Lupě, jestli tě nechají, protože zejména tam tvé příspěvky na toto téma patří, a nezamořuj Marigolda svými naivními názory o BBF, jak je prospěšné a jak ty tam něco prosadíš.

  Přijdou mi hloupé, narcistické a kvalitou nedosahující ani na běžný článek v Blesku.

 • [1] miluji věcné příspěvky. Já si vůbec nemyslím, že ostatní jsou hlupáci, protože si myslí něco jiného. Já jsem jen chtěl vysvětlit svůj názor na věc a chtěl bych, aby mi někdo řekl nějaký protiargument. V diskusi na Lupě a žel ani od tebe žádný nezazněl, pouze takovéto plytké kecy a nadávky.

 • Celkem chápu postoje lidí na činnost BBF. Je to něco, co se upeklo nahoře, v troubě ministerstva a jak je vám jistě známo, lidé k těmto věcem mají nedůvěru.

  Nicméně dle mého názoru se snažíte dělat i něco jiného, než jen remcat, naložil jste si na záda i nějakou tu odpovědnost, budete rozhodovat o penězích a nemůžete doufat, že se zavděčíte všem. Je brzo odsuzovat či chválit BBF, pokud ještě nic nevykonalo. To si budem moci dovolit, až zjistíme, jakým způsobem bylo s financemi naloženo.

  Dle mého názoru by bylo rozumnější, kdyby formální správnost předložených žádostí nebylo důvodem k vyřazení žádosti, nýbrž aby byl předkladatel vyzván k nápravě formálních nedostatků. Toto by mělo BBF zajistit, neb jinak k penězům přijdou organizace, které mají finance na to, aby si kontrolu, či případně vypracování projektu mohli zaplatit.
  Celkem by mě zajímalo, pokud budete dále trvat na svém, že si za poradenství a kontrolu budete účtovat nějaké částky jako soukromá osoba, kolik to bude? Někdo nemá zbytečné prostředky, aby mohl investovat do holuba na střeše, to si raději koupí vrabce (třeba další vysílač).

 • 1. je mi líto, že tuto propagadnu musím číst i na Marigoldovi
  2. Pokud někdo chce být rozhodčím orgánem, je nutné, aby byl nezávislý na všech stranách o kterých rozhoduje.
  3. Za střet zájmů nepovažuji, když spolumajitel pekárny rozhoduje o přidělení dotace na vodovod pro firmu, ve které pracuje člověk, který si u něj denně koupí dva rohíky. Za střet zájmů mohu považovat, když někdo rozhoduje o přidlení dotace pro firmu, ve které pracuje jeho manželka. Střetem zájmů je, když rozhodčí rozhoduje o dotaci na vodovod pro firmu, která si u něj objednala pomoc se získáním dotace.

  Jsou zde dvě roviny, právní a etická: na tu etickou můžeme mít rozdílný názor (pro někoho je přijatelné, aby představený neziskového sdružení, které sebe označuje za nezávislé a které se ve sporu staví na stranu jednoho z konkurentů, byl zároveň oním straněným konkurentem, pro někoho jiného to přijatelné není), na tu právní ne.

  Předpokládám, že mne zde za projevení mého názoru budete urážet, předem Vám to odpouštím.

 • [3] bohužel lidé umí často jen remcat, ale aby zapojili ruku k dílu a něco dělali či navrhli, to ne. S tím se potýkáme na IPV neustále. Chci právě, aby BBF rozhodovalo čistě a aby se neremcalo, že se to utopilo v našich kapsách, jenže jak to dokázat, když k tomu všichni apriori přistupují, že jsme zloději, nenažranci atd.? Přitom jsme ještě nerozhodli ještě ani o zasedacím pořádku! 95% lidí prostě raději bude křičet "vy něco ukradnete", než aby řekli, jak zabránit, abychom něco ukradli (či z toho mohli být obviňováni). Skoro mám chuť nechat informování veřejnosti – dokud jsem nenapsal článek a jediné co z první schůzky vzešlo byla jedna věta z tiskové zprávy MIČR, tak nikdo nenadával. Když to chci rozkrýt, tak se začíná nadávat, to je postavené na hlavu.
  Co se týče vašeho příspěvku – děkuji za něj, myslím, že je s tím částečně počítáno, cituji: "posouzení projektů a vyhodnocení úspěšných do poloviny ledna 2006 – v té době už budou známa směrná čísla státního rozpočtu pro rok 2006 a bude možno určit i přidělené částky, pro posouzení projektů si může MI vyžádat doplňující údaje a doklady". Ovšem úplně to asi nepůjde – znamenalo by to, že by někdo musel nejdříve zjistit, jestli obsahuje přihláška formální nedostatky, tj. musel by si ji prohlédnout v době, kdy je možné ještě přihlášku podat. Tím pádem by tento člověk znal obsah této přihlášky a mohl by třeba něco říct někomu jinému.
  Co se týče poslední otázky – já na tom netrvám, já jen chtěl naznačit, že prostě můžeme být v nějakém vztahu s těmi projekty, tomu se kvůli naší profesní závislosti prostě nemůžeme vyhnout a nemohl by ani nikdo jiný. Dokonce budou moci zřejmě dávat projekty i naše vlastní firmy. Proto se to musí nějak transparentně vyřešit, tedy třeba tím návrhem na konflikt zájmu, který zde popisuji. Podle toho jak to dopadne na fóru pak budeme vědět, jestli bude moci vůbec taková spolupráce být, jakou bude moci mít formu, jestli pak bude moci dotyčný hlasovat atd.

 • [4] nevím, ale co jsi vzpomínám, tak jste mě vždy všude urážel jen vy. V článku jsou konkrétní příklady konfliktů, byl bych rád, kdybyste mi řekl váš pohled na to kdy je to konflikt a kdy nikoliv a jak by mělo být v případě takového konfliktu zacházeno (měli bychom se vzdát hlasování, nebo bychom jen podle vlastní úvahy). U vašeho příkladu s pekárnou – co když ten člověk co si u pekaře koupí denně dva rohlíky za ním přijde, že si od něj bude kupovat tisíc rohlíků denně místo dvou, když mu tu dotaci schválí? A opravdu si myslíte, že by pekař byl schopen posoudit kvalitu přihlášených soutěžících o vodovod?

 • Pokud za urážku považujete to, že poukáži na Vaší chybu (prokazatelnou) a dožaduji se omluvy za vaše jednání, které jsem shledal urážlivým (argumentace za pomoci VUMLů, základních škol, neexistujících norem, lží a polopravd), potom se Vám veřejně omlouvám. A to i za to, že jsem Vás jednou označil za hulváta v diskuzi ve které jste se jako hulvát choval.
  I přes Vaše výpady proti mně, jsem Vám byl několikrát ochoten poradit a to také kvůli Vašim zkušenostem a vzdělání.

  Víte dobře, že jsem složení fóra kritizoval. Proto Vám nemohu přesně odpovědět na Vaše příklady. Jsou situace, kdy může existovat podezření ze střetu zájmů (to je právě případ toho odběratele telefonů nebo služby připojení k internetu), ale to podezření by muselo být nejprve prokázáno.

  Pokud si zástupci krajů zvolili ze svého středu Ing. Pavlince, potom Ing. Pavlinec nezastupuje jeden konkrétní kraj, ale všechny kraje – pokud by tak nečinil, mohou proti jeho činnosti vznést ostatní kraje obvinění.

  Podobně je tomu u zástupců telefonních operátorů – pokud bude některý vystupovat proti konkurentům (ale ve fóru spoluhráčům), mohou proti němu ostatní vznést obvinění.

  Oni ale nedeklarují,že se budou tak chovat, kdežto vy jste případným zákazníkům slíbil za úplatu pomoc se získáním dotace – za toto prohlášení byste se měl omluvit a veřejně deklarovat, že k žádnému klientelismu nedojde. Stejně, jako byste měl, v zájmu své důvěryhodnosti opravit věcné chyby a polopravdy ve svých článcích (Tedy uvést své články do souladu s etickým kodexem i přesto, že se jím necítíte být vázán). Svou funkcí v BBF jste se totiž stal veřeně činnou osobou, nikoli marketingovým pracovníkem virtuálních operátorů a klientů firmy Telcon.

  Je jen málo členů fóra, se kterými mohu souhlasit, rozhodně mezi ně nepatří:
  Ing. Ivo Ludvík, Petr Paukner a Vy.
  Za odbornou veřejnost (a tedy zájem uživatelů) měli být jmenováni někteří z akademických teoretiků. IPV (z důvodů, které jsem Vám již řekl dříve) nepovažuji za zástupce uživatelů, ale spíš za zástupce virtuálních telefonních operátorů, jejichž zájmy vždy hájilo. Nevím, proč by měli virtuální operátoři rozhodovat o rozdělení peněz z privatizace Telecomu.

 • [6]
  Jinak, pokud chcete být opravdu zástupcem uživatelů, je nutné zajistit absolutní transparentnost fóra, a to i tak, že jednání fóra bude dokumentováno stejným způsobem, jakým je dokumentováno jednání parlamentu ČR.

  Dotace by neměly být rozdělovány obchodním subjektům, ale měly by být určeny k plošnému zlepšení zlepšení podmínek pro zavádění vysokorychlostního internetu (př.: úředník na radnici, který by koordinoval položení věcného břemene v podobě optiky do realizovaných výkopů; zajištění náhrady za položení věcného břemene v případě optiky nebo bezdtrátového pojítka;…)

 • [7] Co se týče urážek, já si to pamatuji jinak, ale dobře, nechme toho, co jsme si to jsme si.
  Já bych právě rád měl podmínky takové, aby nemohl být nikdo z konfliktu zájmu obviňován. Lze je tedy vůbec nějak takto definovat a jestli ano, jak. Je to co navrhji já dostatečné, nebo ne?
  To že jsem někde deklaroval že budu za úplatu slibovat pomoc se získáním dotace – to je pro mě velmi velká urážka a imho lež a prosil bych důkaz takového tvrzení. Tvrdil jsem, že budu zdarma poskytovat konzultace formou článků, jak zažádat o dotaci, jak všechno vyplnit atd. A také jsem napsal, že když se na mou firmu někdo obrátí a bude chtít telekomunikační konzultaci v jakékoliv oblasti, tak mu ji moje firma poskytne, tím se živí. To že jsem souhlasil, že budu zastupovat internetovou veřejnost a investovat pár set hodin svého času v následujících 5 letech zdarma přeci neznamená, že kvůli tomu pověsím svou živnost na hřebík a let budu žebrat?! A když by to tak mělo být, tak potom všem stejným metrem a jestli já nebudu moci nabízet svým klientům (kteří jsou shodou okolností i žadatelé) své služby, tak pak jim je nebude smět nabízet žádná z firem, tj. třeba nebude smět žádný žadatel používat služby Oskara. To je přeci postavené na hlavu.
  Jediné co je tedy třeba zjistit, je co když se naše firmy budou přímo na nějakém projektu podílet?! Tedy když bude žádat Oskar, nebo někdo, komu Karneval přivede optiku, nebo klient, pro kterého moje firma dělala konzultaci. Jak bychom se měli v tomto případě zachovat? Uvítám konkrétní odpověď.
  P.S.: co se týče propagace IPV alternativních operátorů – ano, IPV propaguje a bude dále propagovat alternativní operátory a všechny jiné subjekty, které narušují monopolní situaci na českém trhu. Domníváme se, že hájení zájmů alternativních operátorů je hájením zájmů těch, které zastupujeme, protože největší bolestí českého trhu je často právě nedostatečná konkurence. Od žádného alternativního operátora jsme za celou dobu činnosti nedostali ani jednu jedinou korunu.

 • [8] děkuji za první opravdové podněty. Promyslím

 • [9]
  Samozřejmě bude-li chtít někdo koupit část mého času jen pro sebe a bude chtít nějak pomoci s něčím konkrétním v oblasti telekomunikací, třeba právě s přípravou podkladů, tak mu neřeknu ne, je to moje práce a živím se tím.

  Právě v kontextu citované věty z diskuze na Lupě jste slíbil uvedené (alespoň já a mnoho dalších to tak cítíme).

  Je škoda, že to nevidíte. Jste charismatický člověk, jistě dokážete přesvědčit většinu novinářů, že tam ten kontext není, ale uvědomte si, že Lupu čtou (narozdíl od Živě a článků na IPV) především vysokoškoláci.

  Dříve (zrovna v dobách, kdy pro mne paušální připojení k internetu bylo nedostupné, právě díky aktivitám virtuálních operátorů a IPV) jsem ze článků na Živě a v IPV měl neodbitný pocit, že za nimi stojí Contactel a že je snad musí platit. Je možné, že tomu tak nebylo a vše vycházelo jen z neznalosti statistiky a matematické analýzy. Zájmy virtuálních operátorů nejsou a nikdy nebudou schodné se zájmy uživatelů – to už proto, že se jedná o operátory virtuální, nikoli alternativní, jak se sami sebe snaží označovat.

  Pokud chce být někdo alternativní, musí nabízet nějakou alternativu k tomu, vůči čemu se vymezuje, nikoli to, vůči čemu se vymezuje přeprodávat pod jiným označením (a to ještě přeprodávat za jednostranně určené velkoobchodní podmínky). Alternativní operátor je třeba ČDTel, Fajn nebo Pan Ouda z Klášterce – ti nabízí uživatelům nějakou alternativu a hodnotu, takoví by měli být podporováni ze strany těch, kteří chtějí hájit zájmy uživatelů.

  Pro uživatele nebude nikdy přínosem, když se budou uměle zvedat náklady na infrastrukturu, protože je bude muset jednoho dne všechny zaplatit, a to i přesto, že jsou ty náklady a ceny uměle zvyšovány za účelem zajištění konkurence.

  Ke střetu zájmů:
  Je přeci velký rozdíl v tom, zda klientovi poskytujete za rovných podmínek služby, které nejsou předmětem zájmu fóra a když klientovi poskytujete službu, která je předmětem fóra. Předmětem fóra je poskytnutí dotací, a proto je střetem zájmu pomoc se žádostí o dotaci.

  Zkuste se na to podívat trochu zhora.

 • [11] právě k tomu je můj dotaz: co když se naše firmy budou přímo na nějakém projektu podílet?! Tedy když bude žádat Oskar, nebo někdo, komu Karneval přivede optiku, nebo klient, pro kterého moje firma dělala konzultaci. (jenom pro informaci, to je zcela něco jiného, že za úplatu nabízet pomoc se získáním dotace, z čehož jste mě obviňoval!!!)
  Co tedy máme v těchto případech dělat? Znamená účast člena představenstva Oskara, že se Oskar nemůže účastnit žádosti o dotaci? Nebo když se bude o projekt hlásit firma, která má optiku od Karnevalu? To je úplně stejné, jako když moje firma bude dělat konzultaci projektu někomu dalšímu. Prostě imho bychom oba byli v zcela jasném konfliktu zájmu, ale nejde tomu předejít, respektive naše účast zdarma by zhoršovala pozici našich firem na trhu, protože bychom je naší účastí automaticky zbavili možnosti žádat o dotaci. A jakou si myslíte, že by měl vlastník Oskara radost, kdyby o dotaci žádali T-mobil a Eurotel (a třeba je dostali), ale Oskar nesměl, protože jeho člověk je v nějaké komisi ze které Oskara nemá nic?! Já to stejně jako vy vidím jako problém, a proto se ptám na řešení těchto tří případů.
  Co se týče vazby IPV na Contactel – dříve jsem tam pracoval, takže mělo IPV informace hlavně od CTT. Když je ostatní neposkytnou, tak se o nich píše méně. V té době ale hlavně měl Contactel nejlevnější DSL v ČR (jako jediný měl rozhodnutí o propojení, ostatní nakupovali na základě připojení) a tak se o něm psalo více. Na trhu mají i tito přeprodejci velmi důležité místo, velmi často tvoří velkou většinu nabídky, někdy dokonce existují pouze přeprodejci. Já si myslím, že měď telecomu je zatím nevyužívané zlato a v naprosté většině případů je nesmysl kopat optiku. Jenže když se za kvalitní dvoumegabit meziměsto od Telecomu platí 37 tisíc měsíčně (a to nepočítám propojení), tak potom se může vyplatit opravdu zakopat optiku i tam, kde by ji nikde jinde ve světě nekopali.
  Až nabídne ČD-T, Fajn, či Franta z oujezda něco, co se bude týkat většiny uživatelů, pak o nich napíšem. Případně o nich napíšem, i když to bude nějaký zajímavý nápad, který by se mohl týkat většiny uživatelů, případně by se jím mohli inspirovat ostatní. Ale času je málo, takže potřebuji dobré podklady a nemohu tomu věnovat desítky hodin. Jinak menším sítím věnujeme stovky hodin času v naší databázi wifi sítí (opět mimochodem zcela zdarma).
  A k poslednímu dotazu – já si to moc nemyslím – podle mě je střet zájmu obojí. Když bude žádat o dotaci můj největší klient, který mi dělá 50% obratu a může mávnutím proutku jít jinam, ovšem služby které mu poskytuji nesouvisí s fórem – nejsem snad v konfliktu zájmů? Já si myslím že ano. A teď je tedy otázka co v tom případě dělat. Jasně, že je chyba, že jsou takoví lidé v komisi, jenže tak to prostě je (a imho se tomu nešlo vyhnout, jinak by tam nemohli být žádní lidé se zkušenostmi, kteří jsou imho důležitější než akademičtí laici) a my jsme se tam přihlásili právě proto, abychom na to mohli upozorňovat, viz náš první příspěvek: http://www.internetprovsechny.cz/blesk.php?cbl=212…. Jasně bylo by lepší, kdyby tam byl za nás Míla Sova, abychom nekritizovali a přitom sami nebyli v konfliktu, jenže se mu zrovna narodilo dítě a je ze Šumavy, takže na to nemá ani vteřinu.

 • …pro kterého moje firma dělala konzultaci. (jenom pro informaci, to je zcela něco jiného, že za úplatu nabízet pomoc se získáním dotace…

  Víceméně je to z vší strany jen slovíčkaření. Konzultace ohledně žádosti o dotace (potažmo od člověka, který ty podmínky žádostí sám spoluvytvářel) JE pomoc se získáním dotací, ať si budete tvrdit cokoliv, neboť správná (formálně správná i správně "naštelovaná") žádost je předpokladem pro přidělení dotace. A obávám se, že to tak vnímá i většina ostatních.

 • Ještě vložím jednu poměrně důležitou věc.
  Pokud chce fórum opravdu zajistit vysokorychlostní internet pro nejširší veřejnost, nesmí (a s ním stát či zákonodárná moc) podkopávat nohy firmám, které se o to snaží.

  Opravdu levný a opravdu vysokorychlostní internet dnes může poskytnout převážně jen firma, která natáhne na sídliště optiku. Pokud bude chtít být opravdu levná, bude muset zasíťovat poměrně velká území (celé panelové domy, ulice) a je velice pravděpodoné, že tak získá na trhu dominanci. Bohužel v takovém případě lze na takovou firmu aplikovat některé paragrafy telekomunikačního a obchodního zákoníku: tedy ty, podle kterých musí dominantní poskytovatel telekomunikačních služeb pronajímat velkoobchodně svou infrastrukturu za regulované ceny. Nikde není určeno, jaké území je posuzováno pro dominanci na trhu, a podle aplikace na ADSL Českého Telecomu, lze soudit, že uplatnit opatření bude možné i na firmu, které se podaří zasíťovat 50% domácností v nějaké obci.

  BBF by mělo apelovat, aby takové firmy nebyly znevýhodňovány a případná "antimonopolní" opatření, byla aplikována až po odepsání všech nákladů na vybudování infrastruktury a vytvoření přiměřeného zisku.

  Dokud bude pro investory existovat ryziko, že budou po vybudování metropolitní sítě nuceni pronajímat svou síť virtuálním operátorům za evýhodné ceny, budou mít obavy se vstupem na takový trh.

 • [13] ne, stejně tak je pomoc se získáním dotace to, že napíšu článek o tom, jak ty dotace získat. Je to prostě jen konzultace pravidel a není to "pomoc se získáním dotace" ale "pomoc s přihlášením k dotaci".
  Něco jiného by bylo, kdybych byl nějak závislý na úspěchu takového projektu (např. procenta). Když bych se nepřihlásil do BBF, tak bych takové konzultace mohl dělat, takhle jsem se sám z takových obchodů diskvalifikoval.
  [14] dominance je de-iure získání min. 40% podílu na trhu a na tolik optiky rozhodně peníze nejsou. Samozřejmě by se to dalo aplikovat na velmi malé území, ale to bys to mohl také vztáhnout na jednu ulici, nebo jeden dům, nebo jedno patro. Takže bys mohl chtít třeba dodržovat antimonopolní pravidla pakliže ze 3 domácností na patře by dvě měly připojení od jedné firmy. Nicméně souhlasím, že by měly být podporovány zejména projekty, které budou mít "otevřenou" infrastrukturu a mám to již i poznamenané, už to tu někdě někdo poznamenával.
  Jinak my nechceme dělat "opravdu vysokorychlostní" dle tvých představ. MIČR stanovilo co to znamená pro ně a "vysokorychlostní" a k tomu optika opravdu netřeba.
  A k poslednímu – jestliže stát přispěje na vybudování metropolitní infrastruktury, tak si myslím má plné právo požadovat zpřístupnění takové infrastruktury všem. U soukromých investic takové riziko nehrozí (a ani u státních nikdo nemůže nikoho donutit pronajímat svou síť za nevýhodné ceny, i telecom má právo/povinnost vypočítat veškeré oprávněné náklady + připočítat přiměřený zisk a až za to to pronajímá).

 • [15]
  1. Jak velký je trh pro určení dominance není nikde definováno a mít 2500 přípojek ve dvacetitisícovém městě (5000 domácností) už začíná být "o hubu".
  2.
  a /Oprávněné náklady (třeba v případě Telecomu) má Telecom povinnost vypočítat, ale přesně podle určeného a pevně daného algoritmu.
  b/ Mluvím jasně o situaci, kdy stát nijak nepřispívá k vybudování metropolitní infrastruktury – nechápu, proč v takovém případě má firma nést ryziko, že jí nezbudou prostředky pro další budování sítě, zatímco si virtuální operátoři budou zadarmo mastit kapsy. Právě toto je jeden z hlavních důvodů, proč se nikomu nechce investovat do metropolitních optických sítí.
  c/ Chápu, že se to snažíte překroutit. Sám jste virtuální operátor a zastupujete virtuální operátory (tedy poskytování služeb bez přidané hodnoty). Faktem zůstává, že nutností regulovaného přeprodeje je velké navýšení nákladů (administrativa s velkoobchodem, technická realizace přeprodeje, marketing, právní služby), to navýšení nákladů navýší samozřejmě i koncovou cenu. Buďme realisté – nikdo nepůjde dobrovolně do obchodu, ve kterém musí všechno sám vybudovat a pak ho budou čekat jen samé soudní spory a tahanice s různými parazity, které budou na jeho práci chtít vydělat.

 • [16]
  1. ano, souhlasím, nicméně v tom případě by to tak musel určit ÚOHS. Nerozhoduje se totiž jen na základě velikosti tržního podílu, důležité jsou důvody absence další konkurence, zamezení jejímu vstupu atd. Třeba když budu jediný pekař v obci a budu prodávat rohlíky za 5 korun, nebudu zcela jistě obviněn z nekalosoutěžních praktik, protože nic nebrání dalšímu, aby si v obci otevřel jiný obchod s pečivem a prodával jej za libovolnou cenu. Navíc můžete předem požádat ÚOHS o vyjádření, zda-li se jedná o monopol či nikoliv a ÚOHS vám pak zdarma a relativně rychle (myslím že má na to týden nebo měsíc) musí odpovědět.
  2a). ani ne tak podle předem daného algoritmu, jako to, že může počítat jen předem dané oprávněné náklady. Což je myslím logické a správné, to by si také mohl vlastník infrastruktury do toho počítat i víkendovou chalupu pro své zaměstnance a hrazené podnikové večírky
  2b) vzhledem k tomu, že jsem byl zaměstnán u 2. největšího českého alternativního operátora a měl jsem na starosti rozvoj sítě, tak vám mohu myslím velmi kvalifikovaně říct, že toto rozhodně žádný důvod není a nikdy takový případ nenastal a ani nenastane, ÚOHS by takový trh neuznal a kdyby ano, tak čr riskuje žalobu, protože musí zároveň chránit investice. Důvod je prostě jiný – návratnost takové investice je strašně dlouhá a trh příliš rychlý – optika se vám vrátí možná za deset let a podstatně více se vyplatí peníze investovat do projektů, kde je návratnost rok až dva.
  3. nevím jestli se to snažím překroutit, prostě vám říkám můj názor podložený mnohaletou praxí v tomto a souvisejících odborech. Jestli vy víte o nějakém případu, kdy nějaký alternativec něco takového z tohoto důvodu nedělal, rád se poučím. Jediný koho znám já, kdo s tímto počítá a má na to celé oddělení je telecom.
  A jestli s tím měl alternativec problém, jistě se ÚOHS, který mu na to mohl dát kvalifikovanou a garantovanou odpověď, zeptal a pak se o tom můžeme objektivně přesvědčit – na základě zákona o svobodném přístupu k informacím můžeme požádat úohs, aby nám řekl, kdo žádal o posouzení svého projektu, jestli by došlo ke vzniku monopolu a jestli někdy udělil takové kladné rozhodnutí. Případně se můžete kouknout sem: http://www.compet.cz/ISU/2005/HS/HS_2005_all_2.html… a podobné rozhodnutí najít. Srdečně přeji úspěch v hledání.

 • [17]
  Tak se mi zdá, že tu každý mluvíme o něčem jiném. Škoda. Vypovídá to dost o tom, zda zástupce uživatelů má chuť uživatelům naslouchat.

 • [15] Byt zastupcem v organu, ktery prerozdeluje dotace, a zaroven za uplatu radit, jak se k temto dotacim co nejlepe dostat, je IMHO krasny priklad stretu zajmu. Je pravda, ze podobne chovani neni vcelku vyjimecne, ale na podstate veci to nic nemeni. Rozlisovat "pomoc se ziskanim dotace" a "pomoc s prihlaskou k dotaci" je ponekud eufemisticke 🙂

  [17] ad 2b) Ja myslim, ze to BST napsal jasne a Vy jste to jen potvrdil: … stát nijak nepřispívá k vybudování infrastruktury … proč v takovém případě má firma nést riziko, že jí nezbudou prostředky pro další budování sítě … Právě toto je jeden z hlavních důvodů, proč se nikomu nechce investovat … vs. … návratnost takové investice je strašně dlouhá a trh příliš rychlý … tzn. malokomu se chce investovat do spatne navratne investice budovani site, kdyz se mu jeste na ni budou ze zakona prizivovat jini (a prizivnictvi to je, presne podle myslenky, ze kdyz ma jeden dost a ja nic, tak mu neco ukradnu, at mame oba stejne ;). Jina vec je, jak z toho ven, protoze ani monopolni provozovatel infrastruktury neni idealni. Ale to se na marigoldu IMHO nevyresi 🙂

  Co jinak poradit BBF? Z meho laickeho pohledu mi prijde, ze hlavni prekazkou vsech siti je vzdy first/last mile. I do mensiho mestecka muze byt pro kdejakeho operatora ci providera zajimave privest konektivitu, kdyz tam bude mit jednoho odberatele, ktery si sam zajisti distribuci sousedum apod. Takze by BBF (jak uz tady bylo zmineno) mohlo doporucit a podlozit legislativni zmeny, ktere by zjednodusovaly instalaci prvku bezdratovych siti, koordinovaly pokladky kabelaze, vytvorily institut lokalniho providera, ktery by nemusel zadat o tel. licenci (jak je myslim potreba), ale stacil by napr. zivnostak, mohlo by se zkusit vytvorit metodiku pro obecni uredniky, jak posuzovat ruzne ukony s budovanim lokalni site. Jenze to jsou vsechno veci, ktere vyzaduji hodne prace, ale ne tak moc penez. Co s temi stamiliony z privatizace? Dotace jsou cernou dirou, kazdy si je vychutna a jak prestanou pritekat, zavrou kram. Ja bych navrhoval podporu akademickych projektu, ktere by byly zamerene prave na navrh co nejjednodussich modelu budovani obecnich siti lokalniho vyznamu (nikoliv tedy vyvojem vlastnich systemu, ale aplikaci jiz existujicich technologii). Akademici jsou sice taky dobri cernodirari, ale porad jeste plati, ze co se do nich naleje, vetsinou se i vrati 🙂 Staci se treba podivat na vyznam CESNETu pro rozvoj siti, jejich aplikaci a vubec poneti o nich u nas. Shrnuto: zamerit se nikoliv na budovani celonarodniho opravarenskeho podniku, ale na vytvareni podminek, aby tyto opravy zvladli remeslnici lokalniho vyznamu, kteri byvaji daleko flexibilnejsi. Tyto remeslniky si pak uz velkododavatele budou sami vyhledavat.

 • [19] No ja nevim, zda nejaky dalsi pravni status: "lokalni provider" bude neco resit.

 • [18] já myslím, že naslouchám velmi, jinak bychom se tu nebavili, jinak bych nepsal články a nevyzýval v nich diskusi, prostě bych držel hubu a něco v tajnosti smolil jako ostatní, případně bych nedělal vůbec nic jako většina diskutujících. Nicméně odpověď viz níže.
  [19]co se týče prvního dotazu – o tom je tento článek. Já si myslím také, že oboje je střet zájmu a chci po vás radu jak takový střet zájmu řešit, protože se mu prostě nemůžeme vyhnout. Nevidím žádný rozdíl v tom, když uchazeči budu dělat telekomunikační konzultaci, dodávat mu telefonní služby či pronajímat infrastrukturu, či třeba pronajímat obecní střechy – ve všech těchto případech vidím konflikt zájmů, ale prostě nevím co s tím. Koukněte se na příklady ve článku a odpovězte jak byste je řešil.
  Co se týče druhého dotazu – děkuji, pomohlo mi to asi pochopit myšlenku BST. Vůbec ale nechápu proč potom psal o ve 14 o antimonopolním zákoně, protože ten s tím, že stát nepřispívá na infratrukturu nemá nic společného a mé reakce byly právě o nesmyslnosti obav z antimonopolního zákona. Stejně tak moc nechápu proč vy mluvíte o příživnictví, protože prostě žádný zákon, který by kterémukoliv operátorovi (vyjma ČTc) nutil pronajmout své sítě jiným prostě není, to které sítě mají dominanci vydává každý rok ČTÚ na základě čtvrtletních zpráv o počtu všeho možného (zákazníci, technologie …) podle krajů, které musíme všichni operátoři odevzdávat každý čtvrtrok ČTÚ a staťáku. Jinak by musel úohs stanovit nějakou specifickou oblast, kde je někdo dominantní a to prostě neudělal a nikdy neudělá. A až se vám bude dařit a opravdu budete mít 40% trhu a budete donucen zpřístupnit vaše sítě, tak potom to budete nucen dělat nikoliv zadarmo ale za náklady plus zisk, takže to není zlodějina, ale hlavně je to hypotetická otázka, protože to zde nikomu nehrozí (mimochodem stejná pravidla má celá EU, právě paragraf o zpřístupnění sítí jsme museli do AM zákona před pár lety právě kvůli EU zabudovat).
  A to že stát nepřispívá na rozvoj infrastruktury – předně nevím jak a proč by to měl dělat, stát by měl hlavně učinit dostatečně konkurenční prostředí (čemuž pomáhá i onen antimonopolní zákon) a minimalizovat náklady na straně budovatele – nízké daně atd. Samozřejmě to ale stoprocentně funguje jen na trzích, kde je více společností. Tam kde historicky existovala jen jedna velká je toto bolestivé a dlouhodobé a je zde tedy možnost zažádat o dotace ať už z fondů EU a nebo nyní z fondu BBF. Souhlasím s tím, že je to problém českého trhu, ale myslím že právě proto je zde BBF a právě proto jej vítám.
  Co se týče posledního – žádost o tel. licenci je otázka pěti minut vyplnění papíru, to není žádný problém. Máme v republice 2500 registrovaných poskytovatelů, což je zřejmě největší hustota na obyvatele a metr čtvereční na celém světě, takže v registračních krocích nevidím žádný problém. Co se týče vývoje – už jsem to zde psal OOOKovi – řekněte mi nějaké konkrétní případy kde může lokální akademický vývoj pomoci rychlému rozvoji rychlého internetu v ČR a já to za dva týdny navrhu.

 • [21] Muzete mi prosim napsat, co je to "lokalni akademicky vyvoj"?

 • [21] Muzes mi prosim napsat, co je to "lokalni akademicky vyvoj"?

 • [23] no to bych také rád věděl 😉
  ono "lokální" jsem myslel jako "český" (nechtěl jsem zabředat do diskusích o moravském či slezském). A o akademickém vývoji a projektech jsi psal ty a delomak.
  Takže trochu upřesním svůj dotaz: napište mi, které konkrétní akademické projekty mohou výrazně pomoci urychlit rozvoj vysokorychlostního připojení v ČR.

 • [24] Fakt si nejsem vedom, ze bych nekdy pouzil spojeni akademicky vyvoj.

  Pokud vim, psal jsem o vyvojovych projektech.

 • [25] tak pardon, o akademicích psal BST, o akademickém vývoji delomak, ty jsi psal o vývojových projektech a slovo akademický jsi nepoužil. V každém případě to asi není moc důležité, já bych docela rád věděl i co si představuješ pod pojmem "vývojový projekt" 😉

 • nebudu dlouhodobé chování pana Kaplera nijak rozsahleji komentovat – je to dlouhodobe masivni a dryacnicke selfpromo prekracujici hranici dobreho vkusu

  jen me mrzi, ze Patrick nad timto privira oci a nesnazi se to alespon jemne korigovat …

 • [27] já bych to neviděl tak negativně, bohatá vrstva je potřeba, Tomáš Kapler a další si rozdělí na spřízněné společnosti 3/4 miliardy Kč, stanou se konečně bohatými, a zaměstnají řadu lidí na nových projektech, s úžasnými platovými podmínkami 🙂 Nevidím na tom naprosto nic špatného, takto funguje socanská ekonomika přece od pradávna :-))

 • [28] taky mam rad sarkasmy;-), zajimala by me reakce Patricka …

 • Já už fakt nevím jak to jinak říct. MIČR bez mého sebemenšího vlivu dohodlo s MF vznik toho fondu. MIČR bez mého sebemenšího vlivu rozhodlo, jakým způsobem budou rozdělovány dotace.
  IPV jako zástupci uživatelů internetu se obávalo, že budou dotace rozděleny nehospodárně, proto nominovalo svého člena – mě, do této komise. Ministryně mě bez mého sebemenšího vlivu jmenovala z množství kandidátů, kteří byli nominováni a stejně tak jmenovala i všechny ostatní.
  Mohl jsem nominaci odmítnout (byl jsem nominován bez mého vědomí), ovšem pak byste o dění ve fóru nevěděli vůbec nic. Snažím se dělat vše proto, abyste se o všem dozvěděli a mohli spoluvytvářet co nejlepší postup a upozorňovat na problémy. Proto jsem souhlasil a bude mě to stát v následujících měsících několik stovek hodin a v následujících 5 letech možná tisícovku, a přitom z toho nemám ani korunu a diskvalifikoval jsem se z účasti na nějakých projektech.
  Místo toho tady jen nadáváte na mou osobu a obviňujete mě z trestných činů, které jsem nespáchal a ještě ani nemohl spáchat. Nevím co byste vy dělali v mé kůži, sami jste ovšem pro řešení tristní situace v ČR zatím nehnuli ani prstem, takže pochybuji, že byste se někdy do takové situace dostali.
  Končím diskusi, fakt je, že kromě těchto osobních útoků nepřináší vůbec nic a už jen zatěžuje patrickovo RSS. Kdo mi budete chtít napsat váš názor, napište mi jej do e-mailu.
  Ostatní – trhněte si nohou.