CDMA prakticky zdvojnásobilo datový provoz Eurotelu

Patrick Zandl · 23. srpen 2004

Via VÚČAKO jsem (znovu)objevil zajímavé statistiky o provozu linek jednotlivých ISP propojených přes NIX. Tedy, statistiky jsou jen za provoz skrze NIX peering, tedy korespondují s objemem provozu do serverů na další NIX partnery, zpravidla tedy do českých zdrojů. I tak je v nich možno najít ledasco zajímavého - ISP se snaží odbavovat český provoz přes NIX.

Na této stránce je agregovaný provoz Eurotelu přes NIX a z posledního grafu (toho, co tu vidíme) je vidět provoz na NIX linkách Eurotelu za poslední rok. Zeleně je příchozí provoz, modře provoz odchozí, zpracovalo MRTG.

Eurotel - roční provoz v NIXu

Pokud se podíváme do grafu, vidíme, že počátkem srpna, kdy Eurotel spouštěl CDMA, měl příchozí provoz (přijímaná data, stahování) na úrovni pod 30 Mb/s ve špičce, na konci srpna se pohybuje přes 50 Mb/s (52-55). Pokud se podíváte na odchozí provoz, ten stoupnul tak o třetinu, možná o čtvrtinu. Plyne z toho jednoduchý a nikoliv překvapivý závěr - vyšší rychlost a kvalita připojení lidi ponouká více toto připojení používat a tedy více a více přenášet.

Eurotel je v současné době tak zhruba na třetině provozu UPC a troj-čtyřnásobku provozu T-Mobile  a zatímco tito ISP jsou zhruba ve stabilizované poloze (což, jak víme z branné výchovy je taková, kdy nehrozí poškození vnitřních orgánů), Eurotel roste.

Otázku, kolik získal Eurotel klientů pro CDMA, to jednoznačně zodpovědět nepomůže. Na druhou stranu grafy a aproximace k rychlosti a množství GPRS klientů napovídají, že drb, že Eurotel měl desetitisícího CDMA klienta už v prvních dnech druhého týdne prodeje CDMA, může mít pravdivý základ.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook