Ajaj. Budeme regulovat IP telefonii. Jen co regulátoři vymyslí, jak.

Patrick Zandl · 30. listopad 2004

Včera, když jsem psal o kmitočtové tabulce vydané ČTÚ, všiml jsem si také zprávy na webu ČTÚ Stanovisko k zavádění technologie IP (web ČTÚ). Nejzajímavější pasáž:

<blockquote><p>

Evropská komise v současné době projednává z hlediska regulace problematiku přístupu ke službám, které jsou poskytovány prostřednictvím telekomunikačních sítí, využívajících technologii na bázi internetového protokolu.</p>

Společné stanovisko Evropské komise a evropských regulátorů k této problematice je předmětem zpracování Skupiny evropských regulátorů (ERG) a jeho návrh by měl být projednán do konce roku. Stanovisko vychází z nového regulačního rámce pro elektronické komunikace a jeho konečné znění zveřejní Evropská komise na svých internetových stránkách.

</blockquote>

Poslední douška zprávy metaforicky sděluje, že ČTÚ rovněž sama pracuje na zásadách regulace elektronické komunikace že odborná veřejnost je vyzvána k zaslání svých připomínek. Učiňte tak prosím, protože taková věc hrozí průšvihem, tedy tím, že ČTÚ začne regulovat něco, co pod regulaci nespadá.

IP telefonie, když si budeme hodně fandit, sama o sobě nemá v regulačním rámci co dělat, protože regulace v jejím případě nesplňuje ani jednu ze dvou svých opodstatněni - nemá ani technický, ani ekonomický důvod. Na trhu není majoritní subjekt (zatím), který by si mohl monopolně diktovat pravidla hry ani není třeba řešit technické náležitosti.

Zde samozřejmě s výjimkou vstupu do telefonní sítě. A právě o tuto výjimku se opírá většina regulátorů, když si vyšlápnou na regulaci IP telefonie. Telefonní síť již regulaci podléhá a od toho alespoň prozatím není pomoci.

K americké FCC se dovolávali telco operátoři toho, aby na IP telefonii vzal metr regulace za to, že z IP telefonů se nelze zdarma dovolat na nouzovou linku 911 a že IP operátoři za její provoz neplatí. FCC tuhle habaďůru ustál a operátorům vzkázal, že jestli je nouzová linka tak důležitá, ať ji prodají jako konkurenční výhodu svých linek. Snad to u nás dopadne podobně…

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook