Adolf Hitler: Mein Kampf

Vydání českého překladu této knihy vzbudilo takové emoce, že jsme pro samé diskuse o moralitě vydání knihy zapomněli debatovat o tom, co vlastně kniha sama obsahuje. O čem je tedy Hitlerův boj? Máme si ho přečíst?

Od doby, kdy vyšel český překlad vůdci knihy narodněsocialistického hnutí, se okolo vydavatelského počinu strhla nebývalá diskuse. Diskutující se poměrně rychle rozdělili na dva tábory, kdy ten konzervativnější tvrdí, že kniha jest otevřenou propagaci fašistické ideologie a její vydání je nechutnost, ne-li trestný čin. Liberálněji laděný tábor tvrdí, že kniha je historickým dokumentem a jako taková nemá být sama o sobě zakazována, liberálové se také odvolávají na to, že díla jiných hnutí směřujících k potlačování svobod, jako jsou nejrůznější komunistické pamflety a manifesty, jsou běžné dostupná.

Nebudu popírat, že sám zastávám liberálnější stanovisko. Ostatně, kniha sama nemůže být původcem zla, ale maximálně tak jeho obrazem. Nebudu také popírat, že v nakladatelově počinu shledávám pohnutky především hmotné, tedy tužbu po zisku, ale jsem dalek tomu, abych toto přirozeně počínání soukromníka kritizoval. Jistěže lze dále také přemýšlet nad mírou vkusu, s níž byla kniha vydaná, jsa prostá komentáře, vyjma nepatrně předmluvy nakladatelově. Zde ovšem dlužno poznamenat, že absence komentáře želím především jako čtenář, nikoliv tak jako mravokárce; jeví se mi být únavným nutnost listovat dějepisnými knihami, abych se zorientoval přesně a podrobně v historických událostech Hitlerem popisovaných.

Škoda je, že pro samotné dohadování se o moralitě nakladatelova počinu unikl snad všem komentátorům samotný obsah Hitlerova díla. Je příliš velkou škodou, že namísto studia Hitlerova odkazu a přijímání ponaučení z něho, jsme se nechali strhnout neplodnou pří. O tom také bude tento článek – zamyšlení nad dílem samotným.

Podle dostupných informací vyšlo českého překladu Mého boje celkem 10 000 výtisků, které se zakrátko staly bestsellerem. Nepochybně tomu pomohla i „výborná reklamní kampaň“ v médiích, na níž by sám Hitler mohl být pyšný. Nechci sahat té desetitisícovce kupujících na svědomí, ale velmi by mne zajímalo, kolik z nich si Můj boj opravdu přečte a kolik z nich si jej jen zasadí do knihovny vedle podobných zakázaných šlágrů, jako byly Rushdieho Satanské verše.

Patřím k těm, kteří četli ještě říšský originál a nyní mám možnost porovnávat s podle mne kvalitním českým překladem. Nejsem zastánce fašismu, nejsem obdivovatel Hitlera ani jeho komunistických protějšku. Tento článek je zamyšlením nad ponaučením, jehož se nám z pera snad největšího tragéda lidských dějin dostává. Zamyšlení bez předsudků, zamyšlení s reflexi doby.

Mein Kampf není příliš jednoduché dílo na čtení, na druhou stranu Hitler osvědčuje svoji pověst poutavého vypravěče a zejména části, kdy Hitler líčí dobu svého pobytu ve Vidní a v druhém díle knihy pak vznik NSDAP, čte čtenář jedním dechem. Zde spočívá jistá zrádnost samotného vyprávění a je třeba stále mít na paměti autorovo další dílo, když například Hitler jako heroickou ságu líčí osvoboditelské tažení jednotek SA německým Koburgem v říjnu roku 1922. Člověka až dojme líčení nespravedlivého útlaku svobody slova, jehož se dostávalo německému národu od marxistického živlů a tak rázný zásah jednotek SA, které „vypráskají tu marxistickou pakáž“ může čtenář ke své vlastní hrůze přijmout až s úlevou. Ku omluvě čtenářově budiž řečeno, že metody SA i marxistů byly si velmi blízké a jak o fašismu, tak o komunismu platilo a platí, že jedno za osmnáct, druhé bez dvou za dvacet.

Kniha sama, jak již bylo řečeno, je rozdělena do dvou dílu – díl první pod názvem Účtování se spíše než účtování věnuje formování Hitlerova politického světonázoru. Druhý díl Národněsocialistické hnutí se pak věnuje zrodu NSDAP, jeho organizací, ideím a to v podstatě až do jeho rozpuštění v roce 1924 – Mein Kampf ostatně Hitler píše ve vězení, kde si má odpykat pětiletý trest za protistátní puč.

Oba díly knihy pak poměrně dobře pomáhají přiblížit situaci v Němečku a nálady, které vedly k prosazení fašismu.

Díl první je věnovaný hlavně vídeňskému pobytu Hitlera a jeho dobrovolnému nasazení v první světové válce v řadách německé armády. Právě v těchto letech se formuje Hitlerovo chápání světa a pozdějšě narodněsocialistické politiky. Není na škodu si některé pasáže připomenout.

Evidentní je Hitlerovo rozčarování fungováním parlamentního politického systému. Tak jako mnoho obyvatel mnoha evropských zemí dnes (a řekl bych, že nás nevyjímaje), propadal i Hitler tehdy pesimismu, když viděl politický marast umírajícího habsburského státu. Tehdy dospěl k názoru, že parlamentní demokracie je zbytečná, že je pouze jakýmsi „spolčením tupců“ – o zájmech státu rozhodují lidé, kteří problémům zpravidla vůbec nerozumí. V té krizové době počátku dvacátého století vystupují totiž na povrch všechny slabosti demokracie jakožto vlády většiny – korupce, neakceschopnost, limitovanost vlastními politickými kluby, upřednostňování vlastních zájmů nad státními; odtud odevšad Hitler čerpá své znechucení.

Hitler na základě této zkušenosti dochází k poznání, že parlamentní demokracie je nereformovatelna a slabošská forma vlády, která nemůže dát státu ani jeho občanům naději na zlepšení situace. Toho se může nadáti jen diktátorskou vládou pro stát a národ zapáleného vůdce, jenž není omezován žádnými slabošskými nařízeními, parlamentním vyjednáváním o většinovou podporu. Samozřejmostí je, že takový vůdce má k ruce několikero stejně pro věc zapálených odborníků, kteří opět nejsou svazování zbytečnými nařízeními.

Hitler přehlíží nepopiratelnou slabinu svého plánu na dokonale státní uspořádání, když nenaznačuje, jak by takový ideální vůdce měl být identifikován, jak by měl být vybrán a jak se národ zajistí oproti vůdcové egoismu; spíše počítá s tím, že vůdcem se stává ten, kdo vůdcovské místo uchvátí.

Hitlerův pesimismus vůči parlamentní demokracii by měl být jistým mementem i pro nás. Je nepopiratelné, že s podobnou beznaději, jako tehdy Hitler, hledí k politické situaci ve státě i mnoho Čechů. Politikaření a bezzubé parlamentní půtky lidí, kteří do věci vidí jen velmi málo, neustále nikým neřešené aféry typu štiřínského vyděračství nebo financování ODS jsou pro mnoho lidí neklamnou známkou toho, že parlamentnědemokratické dění je zcela odtrženo od potřeb obyvatelstva. To, co Václav Havel v ČR nazval „blbou náladou“, představovalo ve Výmarské republice podhoubí pro přijetí Hitlerovy NSDAP a v Rakousku dokonce pak radostně uvítání anšlusu.

Právě reflexe tehdejšího dění v kontrastu se stávající situaci vede k úvaze, nakolik riskantní je vzestup podobných extremistických hnutí v ČR nebo v Evropě vůbec.

Podobnou deziluzi politické scény totiž neprochází jen Česká republika, ale i další země Evropy, ať již to je Rakousko, které zvolilo Heiderovu Stranu svobodných, nebo Německo, kde tradiční SPD a CDU/CSU ztrácejí valem na podpoře právě díky znechucení, které jejich nevýrazná politika a neschopnost vyrovnat se s finančními skandály vzbuzuje.

Hitlerovou oporou ale nebyla jen politická deziluze a vyčerpání modelu parlamentní demokracie jakožto politického základu fungujícího státu, ale – a to především – ekonomická situace. Ta byla v Němečku po roce 1919 blízká fatálnímu kolpasu. Hyperinflace, gigantická nezaměstnanost, absolutní ztráta sociálních a vůbec jakýchkoliv životních jistot a stále sílící tlak vítězné Trojdohody na placení dalších a dalších gigantických reparací, které válkou zničené Německo nemělo z čeho platit, to byla ta nejlepší živná půda pro fašismus.

Kriticky pohlednuto době do tváře, Hitler nepřinášel samotnému Němečku nic jiného, než naději na zlepší a co je také důležité, i samotné faktické zlepšení. Po roce 1933, kdy se chopil moci, se situace v Říši začínala valem zlepšovat především díky masivním zbrojním programům, v nichž byly nalezeny tisíce pracovních míst. Národ viděl, že nešlo o plané sliby.

Pokud si také Mein Kampf pročtěte pozorně neunikne vám, že samotnému Němečku Hitler nechystal ani nepřál nic špatného, ba právě naopak – v době, kdy bylo ponižováno, jej Hitler vyvyšoval, kdy bylo týráno, je Hitler hladil. Nezvládnutí poválečné situace Trojdohodou je mnohem spíše katalyzátorem druhé světové války, nežli sama existence osoby Hitlera.

V době, kdy chleba zdvojnásoboval svoji cenu každým dnem, kdy nezaměstnanost převyšovala padesát procent a zbídačení národa miliónem mrtvých, byla Hitlerova slova o novém „lebensraumu“ rajskou hudbou na nižší a střední německý stav, který dobu prožíval nejhůře. Identifikováni nepřítele jakožto židovského záškodníka a vyvyšování dokonalosti árijské rasy bylo posledním krůčkem k Hitlerově úspěchu. Bráno z německého pohledu, s Hitlerem se opravdu nedalo mnoho ztratit, spíše jen získat.

Hitler v Mein Kampf vytyčuje několik kroků, které mají vést k zlepšení situace německého národa. Těmi hlavními je „vykázání židů“ coby nepřátel árijské rasy a hlavně nalezení další půdy, dalšího životního prostoru pro árijce. Získávání půdy Hitler ihned konkretizuje: expanze především na východ Evropy, posunutí německých hranic.

Morální problémy s takovýmto „drank nach Osten“ Hitler ihned odvrhuje: „Musím se co nejostřeji ohradit proti oněm lidovým pisálkům, kteří v takovém získávání půdy spatřují poškozování svatých lidských práv a přiměřeně proti němu také vystupují… žádný národ na tomto světě nevlastní ani jeden čtvereční metr půdy z nějakého vyššího přání nebo dle vyššího práva. Stejně, jako jsou hranice Německá hranicemi náhodnými a hranicemi momentálními z hlediska příslušného politického zápasu dané doby, stejně tak je tomu i s hranicemi životních prostorů jiných národů…“

Hitlerův Mein Kampf vykresluje Fuhrera tak, jak nám jej doposud učebnice dějepisu nezprostředkovaly: jako člověka neegoisticky oddaného službě svému národů, jehož práva je ochoten bez mrknutí oka klást nad jakákoliv jiná.

Chtě nechtě Hitlerův Mein Kampf klade otázku, kolik že zvěrstev druhé světové války má na svědomí vlastní Hitlerova zvrácenost a kam Německo zahnala předchozí prohraná válka. A nutné si také musíme klást otázku, zda se v podobném politicko-ekonomickém prostředí nenalézá nějaký další stát, kde by okolností vedly ke zrození nových hitlerů, upřednostňujících zájem vlastního národa nad obecným pojetím etiky i nad zájmy dalších států.

Mein Kampf je kniha, která patří k základnímu vzdělání historiků moderních dějin, politologů i novinářů a lidí o politiku se zajímajících. Jako Hitler nebyl prvním hitlerem, není ani posledním a tonus myšlenek vedoucích ke zrození hitleru, je neocenitelným pomocníkem v případě, že se dalšímu barbarství v podobě nelidských válečných konfliktu chceme vyhnout.

(vydáno původně na iPort.cz 3.5.2000)

Přihlásit k odběru Patrickova newsletteru

40 komentářů

 • Cerny humor je kdyz se mi k tomu nahore vpravo vybere citat: "In the end, everything is a gag."~Charlie Chaplin (1889-1977)~ 🙁

 • Chtělo by to projet kontrolou pravopisu…

 • [2] chtělo. článek byl bez diakritiky, je automaticky Ohákován a to nefunguje stoprocentně.

 • Hitler byl dobrej chlap jenom chtel v sechno moc rychle

 • prosím nezná někdo nějakou stránku kde bych si mohla přes net objednat pár knížek ohledně Hitlera(např. Mein Kampf) nebo něco podobného, byla bych za radu moc vděčná. Jinak Hitler – to je někdo.

 • I když nejsem jedna z těch co nosej holou hkavu a kreslej hákovej kříž na každým rohu i přesto si myslím že Adolf Hitler byl ,,NĚKDO´´ kdo nás naučil že nic není zadarmo a že všechny věci nejsou takové jak se zdají!!!

 • [6] Hiler nás poučil hlavně v jednom – ten, kdo prosazuje své vlastní zájmy (zájmy svého národa) na úkor jiných (dokonce i za cenu jejich likvidace) je zločinec a je třeba takto jeho činy posuzovat. Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého. Kdyby si toto všichni uvědomovali, nebyly by války, kriminalita … – bohužel, tohle je už utopie.

 • Všimni si co se děje ve světě(terorismus,Bush……..).Kdyby Hitler válku vyhrál,my bychom tu sice nebyli(myslim všechny národy a rasy kromě árijské),ale byl by tu řád a pořádek.Např.Busch,jak si v někdo v této době kdy "vládne humanismus" může dovolit vyhlásit válku na vymyšlených informacích.A to že jim teroristi sejmuli dvojčata jim patřilo.Vzpomeň si co se dělo nedávno ve Francii.Samozřejmě Hitlera neobhajuju a ani nesouhlasim s jeho praktikama,ale ………

 • Tak s tím absolutně nesouhlasím. Přečti si někde, jaké plány měli Němci s obyvateli Evropy. Celou Evropu chtěli osídlit árijským obyvatelstvem (dokonce měli promyšlenou i problematiku zvyšování počtu německého národa) a ostatní národy vystěhovat za Ural, případně využít jako pracovní sílu pro své lidi. A ty rasově (či z jiných důvodů) nevyhovující (Židy, cikány, homosexuály, psychicky narušené apod.) úplně zlikvidovat.
  To Bush se svým útokem na Írák (ať už ho k tomu vedly jakékoli důvody) je proti Hitlerovi břídil a navíc nemá svou funkci jistou navždy.
  Neříkám, že mám ze současného postupu Ameriky dobrý pocit, ale v každém případě nemůže být důvodem pro jakoukoli obhajobu Hitlera a jeho vražedných plánů.

 • [9] To co jsi zde napsal to vim,že je pravda.Ale nemyslim si,že souhlasíš s dnešním stavem ve světě.Prosim tě byl bych ti vděčný kdyby jsi mi napsal jaký máš názor na Hitlera,jeho ideologii a plány.Napiš buď sem nebo na můj E-mail:Lo.Ser@seznam.cz Dik.
  PS:Svět by teď asi vypadal líp.

 • Hitler byl prostě Hitler a dnesní doba by potřebovala aspoň na chvíli malinkého Hitlera,aby v tom našem BORDELU-státě,udělal trochu pořádek.Hlavně by ho potřebovali Ti naši politici na své scéně.Jó,ten by je srovnal do latě….

 • Naprosto souhlasim.

 • [4] Chlapečku ty jsi vzkramovaná hlavička nic jineho.Od ANTIFAŠISTKY

 • Vy jste … ,hitler byl idiot pochopte to!!!fakt magor nechapu jak se nekomu muze libit :-/

 • nevim co si o tom vsem mam myslet.moje babicka mi rika ze ta doba byla strasna at nikdy nemyslim na to ze by hitler mel v necem pravdu..nedivim se ji.kdyz byla mala prisli pro jejiho tatu (mojeho pradedecka) a odvezli ho.videla ho po trech letech.celou dobu byl nekde zavrenej a buh vi co mu delali.ja nejsem rasista.cikani me moc nevadi.sice sem si taky zazila ze me obrali a kamose zmlatili,ale prece tohle nedelaji jen cikani.delaji to i bílí lidé.kdybychom je od zacatku brali za rovnocenne tak by ani mozna takoví nebyli.je sice hezke ze chtel pouze cistou arijskou rasu..kdybych byla nemka taky by se me to libilo.ale pomyslete na ty ostatni.vzijte se do te doby.tolik lidi zabil.zabil by vas,vase rodice..nikdo si tohle nemuze predstavit,pokud si to nezazije..

 • Hitler,byl to NEKDO. Clovek ktery tohoh hodne vedel a hodne udelal.

 • Hlavně zabil hodně lidí

 • ty woe ten dejak je na pobliti!!!!!FUUUUJ:-!:-!:-!

 • no chlapce ty hacky carky preklepy to se musi zlepsit.Si to aspon po sobe prectu a nespoliham na naky automaticky opravy ne?! ja to necet tak to nejak ani komentovat nebudu.ale jinak lidi jako LOSER a jemu podobny sou pekny CURACI a BLbeckove nic vi nic min.Loser ty curaku tenhle nazor mi rict nekde u piva tak te asi rozkopu vyklovu vsechny voci a pomocim. to je asi tak vse diky za prostor.

 • jo a este neco Marjo ze hitler byl nekdo to mas asi tak v jedinym pravdu.fakt by me zajimalo jak tebe strycek adolf naucil ze nic neni zadarmo mozna tim ze vypocital kolik fenyku stoji spaleni jednoho zida a kdy se to vic vyplati.a ze veci nejsou takove jak se zdaji ..sorrac ale ty ses fakt dylinka….to si asi myslela ze na prvni pohled nepoznas ze tvy rukavicky sou delany ze zidu nebo ze ty jemnoucky mejdlicko neni z malych zidatek ktery se holt nehodila na prevychovu…jeste bys nas mela zasypat dalsi hromadou lacinejch frazi.nehorazny sracky.bez si sednout do parku s knizkou a tvar se dulezitou.zmrzni

 • Losere, ty jsi fakt idiot! Hitler byl dusevne naruseny, nic z toho, co udelal, nemuzeme brat za spravne! Delal hrozne veci! Mein Kampf je kniha, u ktere nemuzes zustat s chladnou hlavou a rozhodne ji nemuze nikdo brat s nadhledem.. Ukazkou toho jak trpeli lide v te dobe je napr. kniha Deti s cedulkou od Eduarda Pergnera.. U tehle knihy jsem nejednou brecela, jsou to skutecne pribehy… A kdo za to vsechno muze? HITLER! nebo jeste takova mala ukazka, myslim, ze se nad ni pozastavi kazdy, kdo umi myslet na lidi jako na cely svet, ne jako na jednu jedinou rasu…:
  Nejdřív si přišli pro Židy
  – a já neříkal nic, protože nejsem Žid
  Pak si přišli pro komunisty
  – a já neříkal nic, protože nejsem komunista
  Pak si přišli pro odboráře
  – a já neříkal nic, protože nejsem odborář
  A pak si přišli pro mě
  – a nezůstal nikdo, kdo by se ozval
  Pastor Niemoeller

 • já žádný komentář nemám já to načetla ale myslím že Hitler byla svině!!

 • Hitler byl obyčejný psychopat, kterému se podařilo své sadistické myšlenky uvádět v realitu prostřednictvím politické moci a schopnosti strhnout dav lidí, kteří mu bezmezně věřili, houfně vstupovali do hitlerjugend a měli ho za jakéhosi boha a on se taky tak choval. Jeho „pracovní výsledky“ zná celý svět.

 • Já nevím,ale podle mě byl Hitler zajmaví nevím jak vám připadal,ale snažil se něčeho dosáhnout a korát se mu to nepovedlo.Ale když si to převezme te sté lepší stránky tak Hitler trpěl v děckém životě proto že to co mu dělal o tenc a pak že mu umřekla jeho maminka tak to ho muselo zníčit a tak asi proto byl takoví psychopat,ale snažil se o to zlikvydovat židy a cig¨ány v to bych o potpořila já si myslím ,ale že žiti ¨jsou normální běloši zatím co cigáni to jsou nehorázne svině myslí jou si že to je jejih země

 • teda normálně xenofobní názory mažu a banuju jejich autory, myslím ale, že komentář ostravské koketky stojí díky svému vytříbenému slohu a perfektní gramatice za zachování (nikoli tak možnost její další tvorby na tomto webu)

 • a ještě přidám detaily:
  ostravska.koketka | ostravska.koketka@seznam.cz | IP: 89.103.92.38
  Připojena do sítě Karneval v Ostravě
  stav: svobodná
  zaměstnání: student
  vzdělání: základní
  jazyky: čeština, angličtina
  výška: 171 – 175 cm
  hmotnost: 45 – 50 kg
  postava: hubená
  barva očí: zelená
  barva vlasů: černá (v současnosti ale odbarvená blondýna)
  zájmy: tanec, sport (vodní sporty, zimní sporty ), fotografování, posezení s přáteli, hudba (rock, pop, hip-hop) a pes
  bydlí v bytě s rodiči v Ostravě Zábřehu, její bratr se jmenuje Petr
  má prý nemnoho zkušeností se sexem, prsa jedničky, a jestli jste kluk od 15 do 17, tak si s ní dejte rande v kině či o samotě, určitě si s ní budete mít co povídat
  fotografie: http://libimseti.cz/?a=s&id_photo=2599704448

 • Hitler to byl podle me format inteligentni clovek ale kdyby netahl na na rusy coz byla ta nejvetsi chyba na ne utocit tak by byl prakticky pan sveta ( zadny zidi cikani a podobne ) holy hlavy jsou nej….

 • Prý tady nějaká slečna brečela,ale pro spousta individuí by si měli přijít…Parlamentní demokracie v Čechách je výsměch občanům a je to jen pro prospěchářské stádo menšiny a diletantů.

 • hitler byl ten největší zmrd a každej kdo se k němu hlásí se hlásí i k poltačování základních lidských práv a svobod, rasismus je smrad co se musí smejt a mein kampf je dobrý topidlo… mimochodem hitler chtěl nechat vyvraždit i slovany .. tedy i čechy. plešatí idioti.

 • Mimochodem, někdejší počítačový expert J.Weizenbaum (židovského původu, syn berlínského kožešníka) ve svých memoárech uváděl, že zpočátku dost zámožnějších berlínských Židů bylo toho názoru, že antisemitismus NSDAP je namířen hlavně proti Židům/ghetům ve střední a východní Evropě, a ti si nic jiného nezaslouží. Weizenbaumův otec ale měl naštěstí jiný názor a pokud to ještě šlo, odvezl rodinu do U.S.A.

 • Hitler byl vůdce vůdců! Takovou skvělo knihu jako Mein Kampf jsem ještě nečetl. Vůbec nevim co to tu píšete =O. Víte co dokázal? Asi ne.

 • Dovolte malý postřeh od vojáka wehrmachtu který si po dobytí Krymu přečetl Main Kampf a vzápětí nato Komunistický manifest. Se svými spolubojovníky se ještě dlouho po přečtení těchto knih smáli a dělali si legraci kdo od koho opisoval a jestli vlastě bojují za správnou stanu.

 • Kdo chce poslat knihu Mn-Kmf, novou pošlu hned nejvyšší nabídce. Diky AL

 • Podla mna Hitler oklamal vsetkych, naberal do strany tych, ktori chceli zle robit. Alebo ludi vydieral a tak si s nimi spravil, co chcel.
  Zidia ziju celkom slusny zivot. Ak maju povest zamoznych, mohli im majetky nejak zobrat, ale nie ich vyvrazdovat. To ma skor nabozensky motiv. Ved cigani su potomkovia Arabov, tusim. A tak dalej.
  Ja to vidim nejak tak.

 • Uz len to, ze ludi triedi na nejake rasy…
  Niekto iny ani nepovie, ze clovek je nejaka rasa. Asi chcel z ludi zvierata robit.

 • Alebo niekto vydieral aj Hitlera… No, vsetko je mozne vo svete.

 • Ad „Hitler byl vůdce vůdců! Takovou skvělo knihu jako Mein Kampf jsem ještě nečetl. Vůbec nevim co to tu píšete =O. Víte co dokázal? Asi ne.“

  Co Áda dokázal? Něco mu přiznat snad můžeme: ta závěrečná sebevraždička v tom bunkříku se mu opravdu docela povedla. Tedy až na jednu drobnost – nejmíň deset let zpoždění!! Proti tomu jsou České dráhy vzorem superdochvilnosti.

 • Zase jedna y ukayek jak delat y lidi blbce dejte to do knihoven lidi si to samz bzd bzdoou cist nebo ne –lidi nejsou blbi – lidi nejsou blbi ja k rika klasik