2. Léta akademická: začínáme EARNem

Patrick Zandl · 26. únor 2003

První počítačové sítě u nás - Fidonet a EARN…<H4>Léta akademická </H4>

Pro českou republiku začíná být internet aktuální až v roce 1990, kdy Sametová revoluce v listopadu 1989 odstranila komunistickou nevoli ke komunikaci s "dekadentním západem". Jenže stav telekomunikační infrastruktury nebyl po dlouhou dobu na takové úrovni, aby bylo možno budovat podobně ambiciosní projekty, jakými v té době udivovaly svět USA a západní Evropa. České počátky byly podstatně skromější a po dlouhou dobu nebylo možno přemýšlet o komerčním využívání internetu v České republice (totéž platílo i o Slovensku).

Vůbec první počítačovou sítí, která do Čech dorazila, byl FidoNET - tehdejší Československo se do něj zapojilo ještě v roce 1989. FidoNET byl a dosud je ryze amatérskou sítí (ve smyslu slova nekomerční a vládou nepodporovanou), které pro provoz stačí klasické telefonní linky. A protože FidoNET se svojí strukturou přeci jen významně liší od internetu a protože se stal podhoubím důležitý pro další vývoj českého internetu, zastavíme se u něj o něco podrobněji.

Hned nato, v květnu 1990, se do Prahy dostává síť EUNet propojující zejména Unixové počítače. Také ona vystačí i s komutovaným (tedy po klasické telefonní lince vytáčeným) připojením.

Začínáme s EARNem

V říjnu 1990 začal na ČVUT v Praze pracovat první český uzel sítě EARN (European Academic and Research Network), evropské odnože BITNETu.. Pražské univerzity se tak propojují s ostatními univerzitami v Evropě i v Americe. EARN neposkytoval interaktivní služby, ale pouze služby založené na dávkovém přenosu dat - elektronickou poštu, přenos souborů. Díky tomu vystačil s relativně malou přenosovu kapacitou - z počátku byl první uzel EARnu připojen do rakouského Lince pouze pevnou linkou o kapacitě 9600 bps. Linku pronajímala Správa pošt a telekomunikací, budoucí SPT Telecom, Český Telecom.

O rok později se datují první pokusy s přístupem do internetu. V listopadu 1991 je totiž pevný okruh EARNu do Lince posílen o podstatně lepší modemy firmy Motorola, na nichž bylo možno zvýšit rychlost na 19200 bps. Tyto modemy byly zároveň vybaveny o multiplexory, takže tento fyzický okruh byl rozdělen na dva logické kanály po 9600 bps. Jeden logický okruh používá nadále EARN a druhý je používán pro přístup na internet.

Nevýhodou tohoto řešení byla nemožnost inteligentního sdílení fyzického pásma. V okamžiku, kdy internetové spojení bylo zahlceno a EARN kapacitu linky nevužíval, nemohl internet rozšířit kapacitu svého přenosového kanálu na úkor EARNu. A opačně. Tento problém se vyřešil v lednu 1992, kdy byl na ČVUT nainstalován první router (multiprotokolový směřovač) firmy Cisco. Router sice jijiž umožnil podstatně efektivnější sdílení pronajatého pásma, na větší využívání internetu ovšem nestačil. Internet v české republice tedy i nadále byl spíše popelkou a předmětem okukování ze strany několika málo jedinců.

Slavnostní připojení Československa k internetu proběhlo 13. února 1992 a tak pokud bychom měli stanovit přesné a co nejvíce smysluplné datum narození českého internetu, s klidem bychom mohli sáhnout po tomto datu.

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook