Jak vytvořit správný prompt pro ChatGPT nebo Claude

Patrick Zandl · 8. červenec 2024 Opravit 📃

Vytváření dobrých promptů, tedy zadání pro AI chatboty jako ChatGPT nebo Claude, není úplně velká věda. Stačí mít na paměti pár drobností a dosáhnete velmi dobrých výsledků, nevěřte tomu, že byste museli chodit na velká školení v “promptování”. K čemu by ostatně byla umělá inteligence, kdybyste pro její používání museli přepínat tu svoji. Na školení se spíše dozvíte aktuální rozsah schopností, načerpáte inspiraci - a nebojte, není to nic, co by se nedalo dosáhnout samostudiem…

Takže, jak správně promptovat?

Jeden tip na začátek: buďte slušní. Sám na začátku seance (tj. při otevření nového chat okna) umělou inteligenci pozdravím, akorát teda musím přiznat, že Claude oslovuji jako ženu, já vím, že je pojmenovaná po americkém matematikovi Claude Shannonovi, ale stejně mám radši myšlenku, že mluvím s inteligentní ženou…

Délka promptu: Když méně znamená více (ale ne vždy)

Když přijde na délku promptu, neexistuje jedno univerzální pravidlo. Je to trochu jako s pohádkou o Zlatovlásce - nechcete prompt příliš krátký, ani příliš dlouhý, ale tak akorát. Obecně platí:

 1. Krátké prompty (1-2 věty): Skvělé pro jednoduché otázky nebo úkoly. Například: “Vysvětli mi, co je fotosyntéza, jako bych byl pětiletý.”

 2. Střední prompty (3-5 vět): Ideální pro složitější úkoly nebo když potřebujete poskytnout více kontextu. Třeba: “Jsem začínající programátor a chci vytvořit jednoduchou webovou stránku. Můžeš mi ukázat základní strukturu HTML pro stránku s nadpisem, odstavcem a obrázkem? Prosím, přidej krátké vysvětlení ke každému prvku.”

 3. Dlouhé prompty (6+ vět): Užitečné pro velmi specifické nebo komplexní úkoly. Například když popisujete celý projekt nebo potřebujete AI, aby převzala určitou roli.

Pamatujte, že čím delší prompt, tím větší šance, že AI něco přehlédne nebo se zaměří na nesprávnou část. Zkuste být struční, ale zároveň poskytněte všechny důležité informace. A povšimněte si, že už v prvním promptu jsem dal umělé inteligenci praktické omezení, požádal jsem ji, aby fotosyntézu vysvětlila pětiletému - tedy přizpůsobila jazyk cílové skupině.

Co by měl dobrý prompt obsahovat?

 1. Jasný cíl nebo otázku: Začněte tím, co přesně chcete. “Napiš mi báseň o jaru” je dobré, ale “Napiš mi haiku o prvních jarních květinách” je ještě lepší.

 2. Kontext: Pomůže AI lépe pochopit vaši situaci. Například: “Jsem učitel 5. třídy a připravuji hodinu o vesmíru.”

 3. Specifikace: Čím konkrétnější budete, tím lepší výsledek dostanete. Místo “Dej mi recept” zkuste “Dej mi recept na vegetariánské lasagne pro 4 osoby, které se dají připravit za 30 minut.”

 4. Formát výstupu: Řekněte AI, v jaké formě chcete odpověď. Třeba: “Odpověz ve formě odrážkového seznamu” nebo “Vysvětli to jako novinový článek.” Nebojte, když vám výstup nebude vyhovovat, můžete AI nechat to celé předělat, má to za pár vteřin.

 5. Omezení nebo preference: Máte nějaké specifické požadavky? Řekněte je! “Nepoužívej složitá odborná slova” či naopak “vysvětli to pomocí odborné terminologie” nebo “Zahrň alespoň tři příklady z reálného života.”

Jak zkonsturovat dobrý propmpt

Na obrázku vidíte příklad promptu, který obsahuje vše, s čím by AI měla pracovat a zároveň je stručný. Má ale skrytý zádrhel: pokud použijete málo natrénovaný model, který neměl dostatek rozličných dat, bude pro něj těžké vygenerovat dobrou odpověď, protože jde o velmi okrajové téma. Rozhodně bude potřeba výstup doladit…

Tipy pro vytváření super promptů

 1. Buďte konkrétní, ale ne přehnaně: AI je chytrá, ale není čtenář myšlenek. Poskytněte dostatek informací, ale nezahlťte ji zbytečnými detaily.

 2. Používejte příklady: Když chcete určitý styl nebo formát, ukažte AI příklad. “Napiš mi příběh ve stylu Terryho Pratchetta” je skvělý začátek.

 3. Rozdělte složité úkoly: Místo jednoho obrovského promptu je často lepší rozdělit úkol na menší části. Je to jako když stavíte puzzle - začnete rohy a pak postupně skládáte zbytek. Například když chcete od umělé inteligence napsat delší text nebo článek, je vhodné úkol rozdělit a například nechat AI některé odstavce přepracovat či naopak doplnit nově.

 4. Nebojte se experimentovat: Každý prompt je příležitost k učení. Zkoušejte různé formulace a sledujte, co funguje nejlépe.

 5. Buďte zdvořilí, ale přímí: I když je AI program, trocha zdvořilosti nikdy neuškodí. Ale pamatujte, že nepotřebujete dlouhé úvody nebo vysvětlování - jděte rovnou k věci.

 6. Využívejte zpětnou vazbu: Pokud nejste s výsledkem spokojeni, řekněte AI, co přesně chcete změnit. Je to jako trénování pejska - čím jasnější pokyny, tím lepší výsledky.

 7. Omezování délky textu: Zadání typu “text napiš na 500 slov” mi fungují jen velmi přibližně. Rozhodně o desítky procent uletíte tam i zpět.

Tipy na závěr

V ChatGPT máte možnost (zatím v placené verzi) používat tzv. GPTs, “džípítýčka”. To jsou chaty zaměřené na nějakou oblast. Například, pokud chcete řešit nějaký matematický problém, najděte si Math Solver. Jde o předkonfigurované prompty zaměřené na konkrétní obor či odvětví. Dávají pro tento konkrétní problém lepší výsledek s menší námahou. Projděte si GPTs, abyste měli přehled, co všechno je v nabídce. Pravda je, že velké množství z nich se věnuje zpracování obrazu, ale řada z nich je přizpůsobena textovým promptům. V Claude GPTs existují jako Projekty, ale není možné je zveřejnit pro ostatní, jde jen o projekty pro vás.

V ChatGPT i Claude máte možnost nahrát jako součást promptu textový dokument (zpravidla v PDF). Může pak sloužit jako kontextový vstup dat. Například, když chcete něco vysvětlit a víte, že tento text se problému důkladně věnuje, můžete text nahrát a pak si o něm povídat s AI. S jeho pomocí vám to lépe vysvětlí.

A nezapomínejte: když nejste s výstupem spokojeni, zpřesněte zadání. AI není jasnovidec, je to s ním, jako s lidmi, zadání je potřeba dát ji dostatečně jasné, ale zároveň ji nezahltit detaily, pro které zapomene hlavní úkol zadání.

Tak, a to je vše, přátelé! S těmito tipy budete brzy vytvářet prompty jako profesionálové. Pamatujte, že praxe dělá mistra. Čím víc budete s AI “mluvit”, tím lépe budete vědět, jak formulovat své požadavky. Tak se do toho pusťte a užijte si svou cestu světem umělé inteligence!

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook