Jak funguje business s roamingem aneb vysvětlení pro Svobodného pána

EU zakázala roamingové ceny. Opatření, které sníží ceny, staví odpůrce Evropské unie do nezáviděníhodné pozice, jak jej vydávat za zdražení a úřední zvůli proti lidu. Hezký pokus uskutečnil pan Rybář ze Strany svobodných občanů a u lidí, kteří nemají ponětí, jak roamingový business v mobilních sítích funguje, by to i mohlo vzbuzovat dojem oprávněných výhrad. Opak je pravdou a pokud vás zajímá, proč, čtěte dále možná trochu upovídané vysvětlení psané v metru na trase IP Pavlova – Letňany (tudíž omluvte překlepy i délku, nebyl čas).

Připomínám, že pro jednoduchost abstrahuji od technické stránky roamingu, až na pár nutností. A také se budu zabývat jen roamingem mezinárodním, ne vnitrostátním, mezisíťovým a dalšími.

Roamingová cena se skládá ze dvou podstatných složek. Tou první je cena za propojení, tedy za technologický náklad na udržování propojení, česky interconnectu. Kdysi se skutečně interkonekt dělal zvláště s každou sítí, jenže v době, kdy operátorů jsou stovky, by to bylo na palici. Takže vznikli poskytovatelé roamingu, česky roaming exchange. To jsou vlastně datová centra (podobná funkcí třeba NIXu), kam si operátor po podpisu smlouvy dovede pevnou linku a tím se teoreticky propojí se všemi dalšími operátory v takovém roamingovém centru. Na propojení se stovkami operátorů mu stačí jedna pevná linka. Což, jak uznáte, náklady marginalizuje a je i dost jedno, zda se propojujete s pěti či pětisty operátory. Věc je jistěže mírně komplexnější (geograficky hlavně), ale pro přehled to stačí takto. Roční náklad na toto propojení je poplatek za datovou linku a poplatek provozovateli roaming exchange – což obojí je ostře konkurenční prostředí, můžete si vybírat a dost to sype. Ale pořád je to skoro fixní náklad bez ohledu na počet hovorů a klientů v roamingu.

Abyste z teoretického roamingu učinili praktický, je třeba akceptovat podmínky roamingu a s dotyčným operátorem se propojit i právně. Tady už přestává stačit humor i trh. Podmínky se dnes skládají ze čtyř parametrů, párově z ceny hovoru započatého klientem jedné sítě a končící v síti druhé (a opačně) a z ceny hovoru v jedné či druhé síti ukončeném. Bývá dobrým nediskriminačním zvykem cenu za originaci (započetí) a terminaci (ukončení) hovoru ve vlastní síti mít stejnou, jako budete za tutéž službu pro vaše klienty platit protistraně, nebývalo tomu ale vždy a mozná asimetrie někde trvá.

Koncová cena nemá vztah k nákladům účtovaným mezi operátory

A teď v čem je ta finta: ty peníze za originaci a terminaci se nepřevádějí v reálném čase, ale jednou za čas se vyúčtují. A hlavně započtou. Převádí se tedy jen rozdíl. To za prvé. Za druhé vlastním klientům natlačíte preferenci vaší dceřiné firmy či spřátelené sítě v cizině, takže započítáváte vůči sobě. A za třetí, když máte zhruba stejně klientů, jako cizí leč spřátelená síť, tak nula od nuly pojde. Platby jsou zhruba stejné a započtou se.

Zjednodušený příklad: Vodafone se dohodne s T-Mobile, že za terminovaný hovor se platí deset, za originovaný taky deset, sakumprdum i s amortizací, daněmi a ziskem třicet. No a protože provoz mezi roamingovými sítěmi je (předpokládejme) zhruba stejný, je úplně jedno, jaká je koncová cena pro zákazníka, vůbec nemusí být třicet, protože krom daně a amortizace jde o částky, které se započtou. Fakt ale je, že není bezpečné účtovat zákazníkovi výrazně méně, než těch třicet peněz, protože kdyby se domáknul regulátor, že oprávěné náklady 10 na obou stranách v součtu dávají koncovou cenu 8, asi by měl vtíravé otázky. A to je zbytečné, když je možné vydělat dalších 22 peněz a být s regulátorem za dobře.

Tím jsme si vysvětlili, že koncové ceny roamingových hovorů u velkých operátorů jsou nezávislé na tom, jaké jsou účtovány propojovací poplatky. K čemu tedy tahle magie a čáry operátorů a EU?

Roamingové poplatky jsou blokací konkurence

Roamingové poplatky slouží velkým operátorům jako významný nástroj pro regulaci podoby trhu a vyblokování či snížení atraktivity malých začínajících operátorů. Představte si, že do tohoto systému přijde o mnoho let později operátor, který nastavil agresivní ceny ve vlastní síti, ale potřebuje svým uživatelům nabídnout roaming v zahraničí, aby jeho uživatelé mohli volat domů. Je velmi pravděpodobné, že budou převážně volat z naprosto cizí zahraniční sítě do jeho vlastní sítě. A je otázkou chvilky ladění nastavit ceny za originaci a terminaci hovoru tak, aby tento začínající operátor musel klientovi účtovat vysokou roamingovou cenu, ale většina této ceny skončila v kapse velkého cizí zahraniční sítě.

A nyní malá matematická hádanka – jak toho lze docílit při zachování dojmu férového trhu? Přátelé z MFF/ČVUT už vědí, vy z VŠE zbytečně hledáte scripta, tam to není. Klíčem je změna proporcí. Doposud lhostejně nastavený poměr mezi originací a terminací hovoru 10:10 se změní tak, že originace hovoru nyní vyjde na 19, terminace pak na 1 peníz, v součtu ovšem stále dvacet plus daně a menší zisk (kdyby vás zajímalo, jak to odůvodnit, je to taky pěkné povídání, ale na jindy). Alternativní operátor (třeba francouzský Free) nemůže účtovat méně, jak 25 peněz. Z nich ovšem 19 pošle firmě, která mu pravděpodobně na lokálním trhu konkuruje, 3 státu a zaměstnancům a z celé akce mu zbudou dva penízy a nasraný zákazník.

Přepočítejte si to. Voláte z německého T-Mobile jako naroamovaný klient Free. 19 peněz putuje za originaci T-Mobile, 1 za terminaci do Francie Free. Když bude klient Free v Německu volat kamkoliv jinam, hrábne T-Mobile (a DT) úplně všechno. Pravděpodobnost, že by se klient T-Mobile ve Francii naroamoval do Free a nechal tam těch 19 peněz, je menší, než nulová – to ho raději přehodí k Orange nebo SFR, kteří mu to zase někdy galantně vrátí.

Touto sekcí jsme si ověřili, že lze nastavit takové podmínky, aby začínající operátor neměl prakticky žádnou vládu nad cenami roamingových hovorů a musel akceptovat prakticky libovolnou cenu určenou jedním z velkých operátorů. Velcí operátoři při roamingové cenotvorbě samozřejmě nepostupují ve shodě, to je zakázané, ale v konkluzi, to je to samé, jen jinak řečeno (a na chráněné lince). Výsledkem je, že při roamingových hovorech se do kapes velkých operátorů přesouvají nejenom peníze, které tvoří spravedlivé náklady na roamingový hovor, ale i jakékoliv jiné peníze, které si určí. Což znamená, že mohou odčerpávat značnou část výnosů alternativního operátora ve svůj prospěch a tím blokovat snižování cen na trhu.

Proč roaming hnul EK žlučí

Tady někde Vivian Reding překousla špejli od nanuku a rozeslala operátorům ostřejší nótu, která zřejmě vyústí (proces není u konce) v to, že EU zakáže diferenciovat ceny roamingových a vnitrostátních hovorů. Mobilní operátoři nyní ještě zintenzivní pláč, vyostří brždění patičkami, protože to za ty peníze stojí. Budou argumentovat „oprávněnými náklady“, které si ovšem sami stanovili. Když budou mít štěstí, tak z eurounijní rozpravy neuteče ven informace, že ve skutečnosti provoz roamingu zajišťuje čtveřice zahraničních datových linek, dva počítače v datacentru se štítkem VLR a HLR a patřičný počet administrátorů, což opravňuje operátora vygenerovat tisíciprocentní přirážku na službu telefonního hovoru.

Cenová rozprava čili zdraží zrušení roamingu domácí hovory?

Toliko realita roamingového businessu. Teď chvíle pro cenovou rozpravu. Článek pana Rybáře moudře předvídá, že nám to operátoři nyní osolí a peníze vyberou jinde. Z toho bych implikoval, že pan Rybář očekává zdražení. Zdražení v telekomunikacích je ovšem ošidná věc, cena je prostě určena nejnižší (přímou či substituční) nabídkou na trhu a přirážkou za brand. Pokud je ve Francii nejlevnější nabídkou Free, musí cena konkurence této nabídce odpovídat a může se lišit pouze o rozdíl ve vnímání značky, tedy v to, o kolik jsou zákazníci ochotni si připlatit za jinou značku, zjednodušeně řečeno, o kolik si myslí, že jiná značka/síť je kvalitnější. Velikost tohoto rozpětí se trh od trhu liší, jenže samotný Free nemá důvod zdražovat: jeho příjmy z roamingu beztak doposud byly marginální. Velcí operátoři jsou tedy před volbou, zda zkusit zákazníky zinkasovat a zvýšit cenový náskok Free. Je otázkou, zda by jim to přišlo jako dobrý nápad, skoro bych si vsadil, že ne.

Jiná situace bude na trzích, kde není etabulující se operátor, tedy na trzích, kde panuje oligopolní situace – jakým je třeba trh český. Výpadek příjmů z roamingu tuzemských operátorů bude v případě Vodafone a T-Mobile z části otázkou změny vyúčtování mezi mateřskou firmou a tuzemskou dcerou, dolů ale každopádně příjmy půjdou. Nejistotu do situace vnáší Telefonica 02 vlastněná už tuzemskou PPF, tedy firmou stojící mimo velké telco skupiny. Cenotvorbu na českém trhu ve skutečnosti rozhodne to, jak agilně se bude chtít PPF věnovat reakvizici trhu a jak změní ceny (a o tom nemohu spekulovat), dopad regulace roamingu na tuzemské hovorné bude nulový. Podle intenzity akcí PPF také uvidíme, jak moc bude na škodu, že se neobjevil čtvrtý operátor. Také na jiných trzích bude situace velmi individualizovaná a protože (asi jste si už všimli) jsou veškeré cenové změny hodně propojené a trh globalizovaný, zatímco podmínky lokální, bude operátorům chvíli trvat, než si sečtou karty a začnou významně reagovat. Na většině velkých trhů EU ovšem je etablující se operátor nebo jsou zde silnější pozice virtuálů, než u nás a takovým trhům odstranění roamingových přirážek cenově pomůže. I to je důvod, proč EU tlačila místní regulátory do zavedení virtuálů a rozšíření počtu operátorů, čemuž jsme se dlouho hrdinně bránili.

Tak, všechna čest, pokud jste dočetli až sem. Pravděpodobně jste nahlédli, že trh mobilních telekomunikačních operátorů je velmi složitý a vícevrstevný. Jinak se chovají inkumbmentní operátoři, jinak jejich konkurence z první i druhé vlny, zcela jinak MVNO a nejnovější držitelé licencí z digitální dividendy. Samozřejmě se celá věc s cenami roamingu mohla nechat na působení volného trhu, což se také dvacet let nechala, aniž by se bez vyhrožování EU něco stalo. Stojí za to zmínit, že ceny padly vždy a jedině tehdy, když padl kurz, nebo když Vivien překousla další špejli od nanuku.

Domácí úkol: pomohl by si trh sám? 

Zkuste si za domácí úkol namodelovat tržní situaci, která by bez tohoto zásahu vedla ke snížení roamingových cen. Zjistíte, že v podstatě neexistuje. Pozice velkých operátorů v roamingových cenách je tak klíčová, že ji není možné ostatním konkurentům narušit v dohledné době řekněme dvaceti let. Jediný potenciální průlom by byl technologický, ale zkuste si jej představit. Spolu s obecně nízkou mezizemskou mobilitou evropanů je těžké si nějaký takový tlak představit.

Jak se k situaci postavil svět? Asi nejtržněji to řešila Čína. Zdejší China Mobile měla kdysi síť rozdělenou podle provincií a mezi nimi se ani nedalo pohybovat, aby se lidi nějak neovlivňovali. To se zrušilo, zavedly se příplatky za dálkové hovory v mobilní síti. Tak před deseti, patnácti lety dotyčný roamingový ředitel včas nepodchytil politické zadání a tuto záležitost nezrušil, za což ho strana jako škůdce lidu poslala do nápravného tábora.

Na závěr připomenu něco, co asi není zcela zřejmé. Ceny v mobilní telekomunikační síti se stanovují v podstatě jako vztah mezi počtem klientů, očekávaným počtem klientů, provozními náklady a především amortizací sítě. Zjednodušeně řečeno, většinu peněz za telekomunikační síť zaplatíte dopředu a pak je dalších deset, dvacet let vybíráte od klientů s nějakou marží. Není to tedy tak, jak jste zvyklí z jiných segmentů, že vezmete nákupku, na ni přihodíte deset procent a víte, že jste na svém. Ceny v telco jsou mnohem více magie, zkušenost, chytří matematici – a ti roamingoví matematici jsou zatracené bedny a skvělí matematiční prognostici a modeláři. Nelze tedy jednoduše říct, kolik stojí minuta hovoru v mobilní síti. Ta stojí tolik, co stojí roční provoz a amortizace sítě děleno počet provolaných minut mínus výnosy z ostatních služeb. A navážit, kolik jednotlivé položky služeb sítě stojí, to je ta magie, to je ta machrovina. 

Tož tak. 

Z výše uvedeného asi taky tušíte, proč považuju Svobodné za partu poblouzněnců. Ano, možná jsou tam rozumní lidé, ale většinu intenzivních Svobodných argumentátorů, kteří se potulují internetem, spojuje spíše sebevědomé vystupování a minimální znalost problému, o kterém se dalo mnoho nastudovat na internetu. Představa, že se na velmi složitých a mnohovrstevnatých trzích dají ustálené a pro zákazníky nevhodné situace řešit naprosto bez použití regulace, je mylná – jak ukazuje i tento příklad. Úspěšné ekonomiky od těch neúspěšných odděluje nikoliv naprosto svobodný trh, ale právě důsledná, velmi opatrná a promyšlená regulace trhu, napravování jeho nedokonalostí a vracení trhu do rovnovážné polohy. A zrovna mezinárodní roaming v mobilních telekomunikacích je o něco složitější problém, než uspořádání farmářských trhů na náměstí, přičemž někde tam končí kompetence podobných eurohaterů.

PS: Pan Rybář mi odpověděl, tak jsem mu taky odpověděl, vše najdete zde. Tím doufejme s výukou ekonomie končíme. 

Přihlásit k odběru Patrickova newsletteru

18 komentářů

 • Co mi v tom clanku chybi – a co asi zajima vetsinu laiku konzumentu – bude to tedy znamenat, ze si treba koupim kartu od Free a muzu ho pouzivat jako moje „lokalni“ cislo v CZ?

 • Díky za skvělé shrnutí…

 • @Abraxis: nebudeš moci používat francouzskou kartu Free, respektive se to nevyplatí. V té dohodě je totiž zmínka o možnosti účtování poplatků za porušování férového využívání roamingu, což je přesně tento případ, kdy někdo bude chtít používat flouhodobě kartu z jiného trhu.

 • A co tedy lze očekávat od cen pro koncové zákazníky?

  Jak píšete, mobilní síť jsou převážně fixní náklady, a kumšt je v tom, nastavit cenovou politiku tak, aby se vybralo co nejvíc—to je, diskriminovat tak, aby každý zákazník platil, kolik snese.

  Dosud byl jeden z důležitých mechanismů této cenové diskriminace právě drahý roaming; když tento mechanismus zmizí, co bude místo něho? Něco přece určitě operátoři hledat budou, a šance, že nic nenajdou, je, myslím (jako naprostý laik), mizivá.

  Pokud operátoři místo drahého roamingu najdou jinou službu, která může být pro lidi s vyššími příjmy drahá, je zřejmé, kdo si polepší (lidé, co hodně cestují do zahraničí), ale která část lidí s vyššími příjmy si pohorší?

 • Problém se *brzy* vyřeší sám. EU možná něco urychlí, ale když se podíváme na rozvoj technologií, je budoucnost skoro jasná.

  Co myslím: Do 10 let bude mobil jen placka k připojení k internetu. Volat budeme přes obdobu Viber nebo Skype. Psát přes Whatsapp, Skype apod. Každopádně přes účty, které nebudou vázané na číslo.

  Operátoři budou na volání vydělávat 0, na SMSkách 0, nebudou to moci regulovat ani oni, ani EU, protože mobily budou už dost výkonné na to, aby veškerou komunikaci realtime šifrovaly mnohem silnější šifrou, než dnes.

  A když člověk přejede hranice, skočí si do obchodu pro SIMku za 20 EURo, nakoupí si gigabajty a bez jakékoliv změny funguje dál.

  A když už mi teď i kamarádi totální BFU říkají: nainstaluj si Viber, nainstaluj si WhatsApp, vidím, že se to začíná dít.

  Státy problém způsobily tím, že rozdaly pár frekvencí oligopolu provozovatelů. Tím zregulovaly trh a teď mají potřebu ho regulovat. Velmi typické je, že stát (EU) regulací způsobí problém a pak se ho řeší ještě větší regulací. V tom mají Svobodní pravdu a poblouzněnci jsou všichni ostatní.

 • Tohle přesně dělají eurohujeři s každou byrokratickou blbostí, kterou vyprodukují: rozebírají technické detaily kolem procenta mléčného tuku atd, jen aby zakryli podstatný fakt – že ukrojili další kousiček salámu naší svobody. Třeba číslo volajícího je součástí protokolu při navazování spojení, přesto jeho zobrazení takový Orange SK považuje za přidanou hodnotu a nechá si za to extra platit. Je to jen jeho věc, konkurenční operátoři to nedělají a zákazník se může svobodně rozhodnout. Hrozím se okamžiku, kdy by přišel eurouředník a nařídil by Orange, aby tuto „službu“ dávalo zdarma, zákazník by měl zas o kousek svobody méně a úředník o kousek moci víc.

 • Zdravím,
  předem říkám, že jsem laik, tak si to rád nechám osvětlit. Já měl doposud za to, že virtuální operátor funguje tak, že si nakoupí nějakou kapacitu od „kameného“ operátora, kterou pak s nějakou „marží“ rozprodává mezi své klienty. Tedy je zase závislý na onom oligopolu našich tří operátorů, kde jsou kluci, kteří spolu mluví. Co potom brání takovému velkému operátoru nabídnout tomu virtuálnímu horší podmínky jako posledně (ať si moc nevyskakuje)?

 • Cenu přece určuje nabídka a poptávka (viz ty ekonomické skripta 🙂 ). Dneska není problém z ciziny volat zadarmo či za místní sazbu (skype nebo tisíce SIP poskytovatelů přes wifi, která je na každém druhém rohu a každé třetí restauraci), stejně tak textování přes některou chatovací aplikaci. Služby typu příchozí hovory po celé Evropě zdarma na SIM kartu s českým číslem už existujou taky, s callbackem a vhodnou android aplikací se dá za místní sazbu velmi uživatelsky přívětivě volat i bez wifi. Tedy pokud se někomu nelíbí ceníky velkých operátorů, levnější alternativy existujou a nejsou k nim potřeba žádné frekvence.
  Až to začne používat dostatečné množství lidí, půjde cena dolů.. A že je většina uživatelů příliš pohodlná zkoušet a používat nějaké alternativy? Potom ať si připlatí za pohodlí – je to jejich volba, která ale dělá tu poptávku.. (a ukažte mi podnikatele, který existujíci poptávce nepřipraví odpovídající nabídku. Já bych to dělal taky..)

 • „Představte si, že do tohoto systému přijde o mnoho let později operátor, který nastavil agresivní ceny ve vlastní síti, ale potřebuje svým uživatelům nabídnout roaming v zahraničí, aby jeho uživatelé mohli volat domů.“
  ### Prečo by ma malo zaujímať, čo potrebuje nejaký alternatívny operátor? Ja trebárs nemám dostatok peňazí na to, aby som založil vôbec nejakého operátora – nemal by som teda dostať od EU stovky miliárd eúr dotáciu, keďže som v nevýhode oproti zavedeným operátorom?

  „Touto sekcí jsme si ověřili, že lze nastavit takové podmínky, aby začínající operátor neměl prakticky žádnou vládu nad cenami roamingových hovorů a musel akceptovat prakticky libovolnou cenu určenou jedním z velkých operátorů.“
  ### Takže fundamentálny problém má autor len s tým, kto určuje ceny. Keď ich určujú operátori, to je proste zlo nad zlo, nič horšie neexistuje. Ale keď ich určí EU/EK, tak to je automaticky proste dobro a nič lepšie neexistuje. Zaujímavé.

  „Samozřejmě se celá věc s cenami roamingu mohla nechat na působení volného trhu, což se také dvacet let nechala, aniž by se bez vyhrožování EU něco stalo.“
  ### Odhliadnime od toho, že o voľnom trhu sa nedalo hovoriť ani v najmenšom. Ale keby aj, tak to znamená len toľko, že ľuďom je nejaký roaming ukradnutý a majú iné problémy, ktoré potrebujú riešiť. Tak ako drvivú väčšinu ľudí nezaujíma cena dvojbazénovej vily, pretože ju nepotrebujú, tak ich nezaujíma cena roamingu, pretože to pre nich nie je dôležité. Aké jednoduché. Nehovoriac o dnešnej dobe, keď trebárs v každom McDonalne mám zadarmo pripojenie k netu a môžem si chatovať a skypovať ZADARMO z ktoréhokoľvek miesta v cudzine s kýmkoľvek doma. Prečo by ma mala zaujímať cena služby, ktorú nevyužívam?

  „A navážit, kolik jednotlivé položky služeb sítě stojí, to je ta magie, to je ta machrovina.“
  ### Zrejme členovia EU/EK sú tí machrovia, ktorí to vedia magicky vypočítať! Čo na tom, že o tom vedia veľký prd!

 • Domněnka, že mobil bude komunikovat přes skype či obdobnou službu a operátor do toho nebude moci mluvit, je nebetyčná kravina. Podívejte se do libovolného e-shopu, jaký dosah mají vysílačky. Pravděpodobnost, že se mobilem bez pomoci operátora dovoláte na mobil v sousední vesnici, je nulová. Představa, že někdo vybuduje WiFi všude a poskytne ji zdarma, je naprostá naivita. Nenapadá mě, kdo by to ze svého financoval.

 • Hezké. Takže linka do centra je za paušál a tedy nezávislá na množství hovorů a proto její existenci a cenu budeme ve zbytku článku ignorovat. Přece … jedna 16kb linka stačí ne? Nezávisle na počtu hovorů. Říkal to Zandl a to je odborník. A ten počítač taky stačí nějaká 386ka. Nezávisle na počtu hovorů.

  Pokud by skutečně šlo o ten váš za vlasy přitažený příklad s novým operátorem, tak by bohatě stačilo nařídit, že cena za originaci a terminaci musí být stejná. Pokud nebude operátor cílit na vůči rouamingu zcela specificky se chovající skupinu zákazníků, tak to vyjde.

 • Technické detaily jsou nepodstatné, podstatná je nesmyslnost stanovování cen úředníky. Mám pro Vivian nový džob. Apple si klidně vyrábí a prodává drahé počítače a nenechá levnějším výrobcům svůj operační systém. Milé děti, překousne hrdinná Vivian špejli od nanuka a zasáhne včas? Zachrání nás, trpící spotřebitele?
  Chápe už i eurohujerský pan Zandl, kam takovéhle regulace Brusele vedou?

 • @Zdeněk Wagner
  Ale to se přeci děje. Ve větších městech máte prakticky absolutní pokrytí otevřenými WiFi např. od gastronomických podniků, u nichž se instalace free WiFi stala požadovaným standardem. Takováto dostupnost internetu pak nutně marginalizuje roli služeb operátorů, včetně zmiňovaného roamingu.

 • Ono je to celkem jednoduchý, ve městě u McDonalda budete volat zadarmiko, v hustym lese už budete muset pustit pětku (žádná wifi pro veverky) a v nouzi třeba na horách třeba kilčo a víc, když vám pude o kejhák.

 • Zdravim,
  chtel jsem poprosit (i kdyz je to mimo tema) o vyplneni dotazniku k me BP.
  Jinac dobry clanek, clovek je zas o neco moudrejsi 🙂

  http://www.mojeanketa.cz/pruzkum/219485937/

  Predem moc dekuji…

 • Opravdu pěkný článek. Co se týká lidí od Svobodných, mám pocit, jejich hlavním problémem je, že zřejmě žijí v nějaké virtuální realitě, která má s tou skutečnou, všední, ve které žijeme my ostatní, pramálo společného. Děsím se doby, kdy přestanou Janoušci sypat peníze do umírající ODS a začnou je sypat Svobodným.

  Pro pana Jiřího Knesla: To je toho, čeho se operátoři děsí nejvíce, že budou jen trubky pro přenos dat. Zvlášť když EU ve stejném nařízení jako zrušení roamingových poplatků schválila i síťovou neutralitu, což je podle mě ještě důležitější. Osobně si myslím, že je obava ze strany operátorů je zbytečná, nebo přinejmenším hraná, stále budou moci poskytovat bonusové služby svým zákazníkům, jen je nebudou moci diskriminovat.

  Pro pana V. Mlicha: Já tedy také vidím spiknutí skoro za každým stromem, ale vy už jste trošku přes čáru.

 • Excuse me sir, ale….

  „Nelze tedy jednoduše říct, kolik stojí minuta hovoru v mobilní síti. Ta stojí tolik, co stojí roční provoz a amortizace sítě děleno počet provolaných minut mínus výnosy z ostatních služeb. A navážit, kolik jednotlivé položky služeb sítě stojí, to je ta magie, to je ta machrovina. “

  Ono to nelze. Fakt to nelze. Neexistuje žádný „náklad na minutu hovoru“. Operátor prostě účtuje co může ve struktuktuře, ve které mu to nejvíce vynese. Dělají to tak všechny firmy pohybující se v sektoru „vysoké fixní, nulové variabilní“ náklady.

  A teď jsem jen nepochopil, proč zrovna tento typ účtování je špatně?

 • @corwin78

  „Osobně si myslím, že je obava ze strany operátorů je zbytečná, nebo přinejmenším hraná stále budou moci poskytovat bonusové služby svým zákazníkům, jen je nebudou moci diskriminovat.“

  A to je dobře nebo špatně?