Marigold.cz         Chronomag.cz         Kancelářská krysa běhá         FotonMag     

frekvence_5ghz

Frekvence a kanály v pásmu 5GHz

Protože základní střední šířka kanálu je 20 MHz, lze použít následující kanály:

pásmo 5.2 GHz: 5150 až 5250 MHz

20 MHz kanály

kanál 32 - střed 5160 MHz až kanál 48 - střed 5240 MHz

výkon max. 200 mW, použití je povoleno pouze uvnitř budov


pásmo 5.3 GHz: 5250 až 5350 MHz

20 MHz kanály

kanál 52 - střed 5260 MHz až kanál 68 - střed 5340 MHz

výkon max. 200 mW, použití je povoleno pouze uvnitř budov, zařízení musí mít automatickou regulaci výkonu, v rozsahu -3dB, a dále musí dynamicky vybírat pracovní kmitočet


pásmo 5.4 GHz: 5450 až 5725 MHz

20 MHz kanály

kanál 92 - střed 5460 MHz až kanál 139 - střed 5715 MHz

Povolený maximální výkon: s automatickou regulací: max 1 W (30 dBm) bez regulace: max 500 mW (27 dBm)

Použití je povoleno jak uvnitř budov, tak pro venkovní prostory.

Upozornění na problém rušení meteoradarů: Zarušení může způsobit jakékoliv zařízení pracující v pásmu 5,4 GHz a může k němu dojít v případě použití stejného kmitočtu na kterém radary vysílají (5652 a 5660) a směrovosti spoje k ose radarů (Zeměpisná šířka 49,501 N ,délka 16,790 E a 49,658 N, 13,818 E ). Technické informace o radarech najdete zde, aktuální obraz z meteo radarů zde. Ze strany ČTu hrozí ustanovení ochranného pásma pro uvedené kmitočty, proto je vhodnější je nepoužívat. diskusní forum CzFree.net

Nepovinné antény

Nový předpis přináší skutečnou liberalizaci co se týká použití přídavných antén pro provoz stanice a to ve všech pásmech včetně pásma 5.2 GHz a 5.3 GHz. Původně totiž ČTÚ plánovalo nařídit výhradně používání antén předepsaných výrobcem, ale v následné odborné diskusi ustoupilo před poznatkem, že takové ustanovení by bylo zcela kontraproduktivní, snadno a legálně obejitelné a navíc nadbytečné, protože požadavek na maximální vyzářený výkon a maximální střední spektrální hustotu zůstává zachován.

Odpovědnost za použití správného typu a především odpovídající ziskovosti antény zůstává tedy na provozovateli konkrétního vysílače. Povinností výrobce nebo dovozce zařízení zůstává dodat k tomu kupujícímu dostatečné informace. Zakazuje se také provoz přídavných zesilovačů a opakovačů, což jsou ostatně zařízení, která nejsou ani ve shodě s normami ETSI, takže nejsou povolená ani jinde v Evropě.

Pokud zařízení podporuje regulaci výkonu a výrobce uvádí konkrétní hodnoty vyzářeného výkonu pro jednotlivé stupně regulace, pak je možné samozřejmě použít i ziskovější antény.

Automatická regulace výkonu - nepovinná!

Podle znění VO je pod písmenem g) určeno že automatická regulace musí regulovat alespoň o -3 dB. Navíc automatická regulace není povinná. Pokud zařízení nemá regulaci, pak stačí pro používání kalkulovat vyzařované výkony o 3 dB nižší. Toto je určitě pozitivní informace, protože u početného množství dostupných 5 GHz zařízení na trhu není v tomto okamžiku regulace výkonu dostupná. Pro zařízení, které nepodporují automatickou regulaci výkonu jsou limity vyzařovaného výkonu následující:

pásmo 5.2 GHz 5150 až 5250 MHz s automatickou regulací: max 200 mW (23 dBm) bez regulace: max 100 mW (20 dBm)

pásmo 5.3 GHz 5250 až 5350 MHz s automatickou regulací: max 200 mW (23 dBm) bez regulace: max 100 mW (20 dBm)

pásmo 5.4 GHz 5450 až 5725 MHz s automatickou regulací: max 1 W (30 dBm) bez regulace: max 500 mW (27 dBm)

pásmo 5,8 GHz 5725 až 5875 MHz, výkon max. 25 mW s vestavěnou anténou nebo anténou předepsanou výrobcem.

 
frekvence_5ghz.txt · Poslední úprava: 10. 7. 2011 1:27 autor: 213.226.208.80