Marigold.cz         Chronomag.cz         Kancelářská krysa běhá         FotonMag     

802.11

Standard 802.11 - a co ty písmenka za číslem?

Standard 802.11 vznikl v roce 1997 a definoval bezdrátovou síť v pásmu 2,4 GHz a o rychlostech 1 nebo 2 MHz. Protože však postupem doby vznikaly další a další nároky na posun tohoto standardu, vznikaly v rámci této pracovní skupiny další pracovní podskupiny věnované rozšířením a změnám v tomto standardu.

Tyto skupiny jsou označované písmeny, které se přidávají za číslo standardu 802.11. Standard IEEE 802.11 je zdarma dostupný na stránkách www.ieee.org.

Tak a nyní si můžeme nyní rekapitulovat všechna ta písmenka za jedenáctkou:

 • 802.11a - WLAN v pásmu 5 GHz a s rychlostí až 54 Mbps.
 • 802.11b - WLAN v pásmu 2,4 GHz a s rychlostí až 11 Mbps, dnes nejběžněji používaný pro venkovní spoje.
 • 802.11b-cor - úpravy MIB v 802.11b (MIB= Management information base)
 • 802.11c - definice procedur pro síťové mosty, bridge. Ve skutečnosti s to WLAN má jen málo společného, jde ale o užitečný standard pro Access Pointy.
 • 802.11d - Mezinárodní harmonizace. Se vznikem standardu 802.11 se ukázalo, že je potřeba mezinárodní kooperace a harmonizace. Zejména pásmo 5 GHz se používá v mnoha státech různě a bylo třeba tomu standardizaci přizpůsobit tak, aby nevycházela vstříc pouze potřebám USA a Japonska. To měla za úkol tato pracovní skupina. Harmonizace přešla do standardu 802.11h.
 • 802.11e - rozšíření MAC pro QoS - Zkratka QoS označuje službu Quality of Service zajišťující vyrovnanou kvalitu služby důležitou například pro multimédia. Zjednodušeně řečeno je potřeba, aby když někdo v bezdrátové síti telefonuje nebo pořádá videokonferenci, aby trvalý tok jeho dat měl přednost před lidmi, kteří například jen stahují poštu a chvilkový výpadek naprosto nepoznají, zatímco v hlasu nebo videu by byl hodně poznat. Toto upřednostnění určitých dat v bezdrátové síti má přinést MAC, Medium Access Layer. To upřednostní hlasové a videopřenosy. Finalizace tohoto standardu měla být do konce roku 2002 a v polovině roku 2003 měly být dostupné produkty podporující MAC (rozhodně neplést s MAC adresami!) - haha, nic z toho se nepovedlo, nakonec jako přechodná věc vzniklo WMM, které doporučujeme pozornosti.
 • 802.11f - Inter Access Point Protocol (IAPP) - Stávající specifikace 802.11 nezahrnují standardizaci komunikace mezi jednotlivými access pointy pro zajištění bezproblémového roamingu, tedy přechodu uživatele od jednoho access pointu k druhému. V současné době tak produkty různých výrobců nejsou schopny spolu o roamingu bezproblémově komunikovat a při výstavbě větších sítí, kde se roaming předpokládá, je nutno používat access pointy jednoho výrobce s jejich proprietárním řešením, nebo celou záležitost řešit úplně mimo access pointy. Tohoto problému by nás měl zbavit tento doplněk standardu, jenž měl být hotový do konce roku 2002 a výrobky měly být dostupné v roce 2003. V praxi se tak nestalo a de-facto standardem se stalo proprietární WDS.
 • 802.11g - zvýšení rychlosti v pásmu 2,4 GHz na deklarovaných 54 Mbps se zpětnou kompatibilitou s 802.11b. Dnes nejrozšířenější standard pro vnitřní přístupové body.
 • 802.11h - změny v řízení přístupu k spektru 5GHz, které by měly relektovat připomínky regulátorů evropských zemí tak, aby bylo možno sítě v pásmu 5 GHz využívat i mimo budovy. Schváleno a mělo by to u nás z velké části řešit problémy v pásmu 5 GHz.
 • 802.11i - zlepšení bezpečnosti v 802.11 bezdrátových sítích vylepšením autentifikačního a šifrovacího algoritmu. Velmi důležité.
 • 802.11j - práce na alokaci nových frekvenčních rozsahů pro multimediální služby bezdrátových sítí. Jde o vysoké frekvence a ještě chvíli potrvá, než uvidíme první výrobky, takže se zase tak nerajcujte…
 • 802.11k - tento projekt má definovat měření a správu radiových zdrojů tak, aby vyhovovaly novým vysokofrekvenčním radiovým sítím. Vlastně pokračování práce 802.11j.
 • 802.11n - další zvýšení rychlosti pomocí MIMO technologií a řetězení kanálů. V roce 2006 stále v jednání. Podrobnější informace na zvláštní stránce.

Jak vidíte, v praxi si vystačíme s písmenky B pro WiFi, s písmenkem A a H pro WiFi v pásmu 5 GHz a s písmenkem G pro zvýšení rychlosti WiFi.

Pokud by vás zajímalo, proč se novější standard označuje jako 802.11a zatímco starší je označen jako b, pak vysvětlení je prosté - standard 802.11a je ve skutečnosti starší, ale technicky byl náročnější na implementaci do výrobků, takže výrobky s WiFi5 přicházejí na trh později, než jejich WiFi bratříčkové.

 
802.11.txt · Poslední úprava: 23. 1. 2007 10:34