Marigold.cz         Chronomag.cz         Kancelářská krysa běhá         FotonMag     

Index

Marigoldovo WiFi a WiMax

Marigoldovo WiFi je oblast serveru Marigold.cz, věnovaná ucelenějším tutoriálům o WiFi sítích. Je vytvářena formou WiKi, tedy každý, kdo může a chce přispět, může okamžitě stránku editovat. Proto je ale vhodné se registrovat, aby se dalo lépe sledovat, kdo a co upravuje. Podrobnější informace jsou na konci stránku v oblasti Další informace.

Neprovádějte žádné úpravy, pokud nechcete přispět k vytvoření tutoriálů! Pokud si chcete hrát s wiki, vyzkoušejte pískoviště, ale nedevastujte texty.

Jak si vybrat router pro WiFi

Trendy ve vývoji WiFi routerů

Obliba routerů postavených na Linuxu a tvořivost uživatelů výrobcům prokázala, že na trhu je místo i pro nejrůznější kombinace WiFi routerů s funkcemi domácího multimediálního centra, případně přímo domácího serveru. Začalo to již zmíněným nenápadným průnikem USB portů do WiFi routerů a jejich schopností podporovat zařízení typu USB Mass Storage a síťovým uživatelům je zpřístupňovat přes File Transfer Protocol nebo dokonce přes Sambu.

Trendy ve vývoji domácích a firemních WiFi zařízení

Využití WiFi routerů, zařízení a sítě pro poslech hudby

Tipy a triky pro výstavbu a optimalizaci WiFi sítě

Zde jsou umístěny některé rady, které mohou vypadat banálně, ale pokud s bezdrátovými sítěmi venku teprve začínáte, přeci jen si je pročtěte...

Modifikace firmware routerů

Aneb Přizpůsobujeme WiFi routery svým potřebám pomocí nejrůznějšího dodatečného firmware, který nahrajete do routeru.

Informace o bezlicenčním pásmu 5 GHz

Na podzim 2005 schválil český regulátor trhu ČTÚ všeobecné oprávnění VO-R/12/08.2005-34. V něm pro český trh zlegalizoval využívání pásma 5 GHz v souladu s předpisy Evropské unie.

Teorie WiFi

Podnikání s bezdrátovou sítí

WiMax

Autorem WiMax sekce je Fero Valent - (FValent-zavináč-seznam.cz). Sekce je ve stádiu rozpracovanosti a ve slovenštině.

 1. Šírenie signálu v LOS a NLOS prostredí
 2. Ortogonálne frekvenčne delený multiplex
 3. Prieskum trhu v oblasti dodávaných 802.16 zariadení a vznik WiMAX Fóra
 4. Návrh topológie metropolitnej záložnej siete Žilinskej univerzity
 5. Popis a parametre antén Canopy backhaul pre Point-to-Point spojenie
 6. Využitie backhaul prístupových bodov na pokrytie areálu Veľký Diel pomocou AP na báze DTSS
 7. Využitie systému Canopy na multimediálne aplikácie

Další informace

Marigoldovo WiFi je psáno formou Wiki, přispět k dílu vybudovat dobrého rádce pro zájemce o WiFi sítě tedy může kdokoliv. Pokud se vám zdá, že informace na nějaké stránce nejsou úplné a chcete je doplnit, upřesnit či dále rozvést, stačí kliknout na Upravit stránku (tlačítko na začátku a konci každé stránky). Buďte ale slušní, protože vandalismus bude potrestán. Co znamená být slušný? Nevkládat žádnou reklamu, nesmyslné informace, schválně nepoškozovat obsah tutorialu. Prosím dodržuj metodiku z článku jak psát. Pokud chcete dělat úpravy častěji, je vhodné se registrovat tlačítkem Přihlásit se na spodu stránky. Dostanete více práv a více důvěry...

Přečti si více o tom, co DokuWiki je a o její syntaxi. Prosím dodržuj metodiku z článku jak psát.

A proč spolupracovat na tvorbě Marigoldího WiFi? Nu, to je prosté - abychom ostatním pomohli stavět lepší sítě. V tom je to kouzlo...

Informace o autorských právech na tyto texty

Na spodku každé stránky je lištička na licenci Creative Commons, které této web podléhá. Pokud chcete vědět, proč web není pod GPL, tak proto, že ta se nehodí na autorské texty, ale na software.

 1. Publikováním vlastního textu se vzdáváte nároku na honorář a vyslovujete souhlas s jeho publikováním pod Creative Commons licencí (Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0). Nepublikujte texty z cizích webů bez svolení autora!
 2. Pro Marigoldí WiFi platí licence Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0. Ta umožňuje komukoliv vytvořit si kopii, dále toto dílo distribuovat komukoliv libovolnou formou, pokud nejde o komerční distribuci a pokud je zachován odkaz na původní dílo a jeho autora. Komerční distribucí se rozumí také distribuce díla libovolnou formou prodejci WiFi techniky (proč nedat odkaz, že). Na všechna díla odvozená od Marigoldího WiFi, nebo v nichž je text či jeho část obsažena, se musí vztahovat tatáž CC licence.
 3. Výjimky: neexistují.
 4. Upozornění pro studenty: než celý text použijete jako seminárku, ujistěte se, že autorská práva vaší práce odpovídají výše uvedené CC licenci a že profesor neumí vyhledávat v Google.
 
index.txt · Poslední úprava: 20. 8. 2012 21:30