Webexponován

Byl to můj první ročník. Je to s podivem, ale je to tak, na letošním webexpu jsem byl poprvé. A tak se nepřidám do tlačenky hlasů, že letos to bylo tradičně nej/horší/lepší, protože nevím. Důvod mé prvoúčasti byl tradičně prostý: jednak nevhodně zvolené datum, kolidující tradičně (a letos prvně ne) s akcí pro mě důležitější, jednak nedostatek času a sebemotivace. Za doby Lupy jsem na Webexpo vysílal namísto sebe raději lidi jako Martina Malého, který si k akci vybudoval vřelý vztah.

Pokračujte ve čtení článku…