Svatý Václave, vévodo české země, v době předvolební…

Svatý Václave,
vévodo české země,
kníže náš,

V hodině těžké naší
stůj při nás,
rozpomeň se na své plémě,
tys dědic České země.

Víme, že jsme se provinili
zbabělostí, leností a nerozhodností.
Víme, že jsi před těmito hříchy
kázal nám se vystříhat.

Víme, že čeho se nám dostává nyní,
je trestem za tyto naše hříchy.
Víme, že sami se budeme muset přičinit,
a bez naší práce ničehož nevznikne.

Pomoci tvé my přesto žádáme,
abys probudil v nás moudrost
a my jsme zvolili ne zbabělostí a leností,
ale pro blaho tvojí země.

Svatý Václave,
tebe prosíme a upomínáme,
nedej zahynouti nám,
ni budoucím.

Kriste eleison