Město je ♥️ Kluziště, energie a odpady

Začal jsem psát pravidelná shrnutí toho, co se za týden dělo v mém místostarostování ve městě. Dávám je primárně na Facebook, kde máme většinu občanů města, ale budu je přidávat i sem.

🏙️ Druhý týden po „převzetí města“ jsme už na radnici řešili i vlastní agendu, nikoliv jen drobné věci připravené našimi předchůdci nebo úřední nutnosti.

🚸 Moje pondělí začalo informací, že se trhovcům na náměstí podařilo porazit značku před přechodem, což se jim děje jednou za čtvrt roku. A tak jsem si vyzkoušel, jak rychle zorchestrujeme jak opravu značky (vyřešeno týž den, díky Technické služby!) i jak rychle situaci pořešíme lépe. Na náměstí se totiž má najíždět od zastávky, ne přes přechod, ten by překvapivě měl sloužit lidem. Nakonec jsme k onomu „nájezdu“ provizorně umístili květináče, které už léta fungují i na druhé straně přechodu. Řešení je to nouzové, ale dalo se realizovat rychle a na dalším zlepšení situace hlavně co se bezbariérovosti týká, budeme pracovat.

💡Jedním z největších bodů poslední doby jsou ceny elektřiny. Město má dnes zvolený systém nákupu elektřiny na burze a je nejvyšší čas nakoupit elektřinu na příští rok. Bohužel cena není příznivá, dnes bychom nakupovali silovou elektřinu kolem 9.5 Kč/kWh, bez poplatků za distribuci a DPH, takže ještě vyjednáváme. Roční účet města za elektřinu byl vloni přes 7 milionů Kč, letošní hrozí být až trojnásobný i se zastropováním, takže děláme, co můžeme. Bohužel přesoutěžit způsob nákupu už se nestihne a otázka je, jestli by to nějak pomohlo. Další jednání s energetiky budou pokračovat příští týden.

🛟 Cena energií má své dopady na všechno – například bazén nás začne stát trojnásobek a budeme muset uvážit, jak se to promítne do cen pro běžné uživatele. Tím jsou ovšem z naprosté většiny městem placené školy, kde je plavání povinné 😥

⛸️ Jedno z takových cenových i energetických dramat je městské kluziště. Teoreticky je to skvělá věc, zábava pro děti, vyžití pro školy, víkendový relax. Jenže kluziště se nepostavilo příliš dobře, není zaizolované a chladí hlínu, takže jeho provoz ještě za starých energetických cen stál čtvrt milionu měsíčně (astronomická částka!). Snažili jsme se najít úspory, ještě budeme řešit izolaci, jenže pár dní před sezónou už vám nikdo nic nedodá. Navíc by provoz kluziště vyšel na milionové částky a pokud bude jen trochu teplejší zima, hrozí, že se kluziště ani nepodaří kloudně zprovoznit. Moc bychom si přáli, aby to dopadlo, ale už jen fakt, že kluziště nelze provozovat při pár stupních nad nulou, je malér – proto jsou stále velké nejasnosti, jak to se zprovozněním kluziště dopadne. Co si o tom myslíte vy, kluziště za těchto nákladů ano či ne? Jaká má být budoucnost kluziště?

🏰 Takhle odfláknuté věci dědím den co den. A jsou to smutné příběhy. Vždy se něco překotně rozdělalo, pak se to nedodělalo a problémy se vyvalují jeden za druhým. Už ve zprávě z rady jsme zmínili příběh technického dozoru drahých a důležitých úprav na zámku, kde se smlouva uzavírala se zpožděním, dodatečně. Nebo se 🛹skateparkem, kde se „opomnělo“ stavební povolení – řeší se to dosud. A takových věcí je čím dál víc.

🌊 O schůzku žádají lidé, kteří doufají, že se domohou náprav nedořešených starých věcí. Ve středu přišli lidé z Labské ulice, které výrazně ruší letní provoz Wakeportu na Probošťáku. Měli konstruktivní připomínky, co by se dalo zlepšit. Jelikož se právě jedná o změnách v provozování Wakeportu, budeme se snažit najít rozumnou alternativu pro všechny.

🎥 Na chvíli jsme si také sedli s provozovatelem brandýského kina (a letního staroboleslavského). I jeho trápí ceny energií a mimo jiné poněkud macešský vztah, které dosud mělo město ke svému vlastnímu kinu. Dohodli jsme se, že v prvé fázi prozkoumáme možnosti zvýšení energetické účinnosti a že i nám by se líbilo dát do kupy vnější vzhled kina tak, aby nehyzdilo okolí náměstí. Kino podle nás k městu patří!

🗑️ Asi největším tématem týdne bylo odpadové hospodářství. Ještě staré vedení vypsalo nové výběrové řízení na svoz odpadu i údržbu komunikací, přihlásil se jediný uchazeč, který také zvítězil, je jím AVE. To není neobvyklé, odpadové společnosti mají své „regiony“, kde mohou nabídnout dobrou cenu díky svému zázemí a AVE je tu tradičním dodavatelem. Ze smlouvy byla oproti minulosti vyňata správa hřbitovů, sběrného dvora ve Staré Boleslavi, veřejného osvětlení a také údržba autobusových zastávek. Tyto práce postupně přeberou městské Technické služby. Budeme muset ale také revidovat smluvní vztahy s firmami, které podnikají ve městě – ne všechny platí poplatky tak, jak mají. K všeobecnému veselí se také ukázalo, že poplatky za odpad jsem zapomněl zaplatit já (obratem napraveno). Jen pro představu, ročně nás tyto práce stojí kolem 30 milionů Kč, takže jakákoliv úspora se zde výrazně projeví a zbude třeba na to kluziště. Takže odpadovému hospodářství se věnujeme dále jako klíčové činnosti města, na níž lze jak ušetřit, tak zvýšit komfort nás všech.

💢Od poloviny týdne se také množí dotazy na barevné značky a čísla nasprejovaná na chodnících. Jde o prvky pro tvorbu krajské digitální mapy technické infrastruktury, nebojte se ničeho, kopat do chodníků se kvůli nim nebude, to zase až na jaře, až se budeme snažit dostat naše komunikace do lepší formy.

📆 Můj drobný organizační sen je převést projednání záborů a pronájmů reklamních ploch z rady města na odbor majetku a mimo jiné se pověnovat kvetoucí černé reklamě v našem městě. Pokusy tu již byly, ale nebyly právně dobře podchycené, takže si odpracujeme teorii, než obojí uvedeme do chodu.

Je to všechno? Není, ale je to takový hezký průřez problémy, které se řeší a o kterých lze mluvit nebo o nich mluvit stojí za to. Že jsme pomohli několika rodinám dořešit jejich přípojku vody nebo napravili několik starších pozemkových křivd ani nezmiňuji.

Vše nejlepší do nového týdne!

Přihlásit k odběru Patrickova newsletteru