Heretická odpověď den před koncem světa

Jednoho dne se jeden chytrý člověk sám sebe zeptal, co že se stane s dušemi těch, které milujeme, ale kteří jsou zatracení před tváří Boží, neboť nedošli jeho milosrdenství. Má-li být ráj místem, kde dosáhneme odměny a všech radostí, k čemu bude matce veškerá radost ráje, když se zde nesetká se svým hříšným synem? Chápal, že novozákonní ráj je místem odměny, místem blažení, jenže co to bude za blaženost, když se zde nesetkáme s lidmi, kteří nám jsou milí, ale kteří z nějakého důvodu ráje nedosáhli?

Tahle otázka strašila křesťanny už více jak tisíc let. Většina církevních otců (a v době, o které vedeme řeč, šlo spíše o mládežníky, než otce) tento problém taktně obcházela s tím, že Bůh učiní dobře a že v ráji blaženi budeme a bude naše odměna takto vrchovatou učiněna.

Onen chytrý člověk usoudil, že Bůh slitovný a milosrdný přeci nedopustí, abychom byli od svých blízkých v ráji odloučeni. Jenže jak se jejich přítomnost skloubí s tím, že oni ráje nedosáhli, mají projít Očistcem či přímo propadnout Peklu? Rozpor být v Ráji a nebýt na něm účasten, vyřešil šalomounsky. Ráje nehodní v něm budou, ale budou si své Peklo, svůj Očistec, nosit v sobě. Budou mít svůj Stín, který je potrestá za to, čeho se dopustili. Uvidí ráj ostatních, uvidí jej na dosah ruky a uvidí, že oni jej dosáhnout nemohou bez přičinění na milosti Boží.

Jenže byl také chytrý dost na to, aby, když vstal od sklenky hustého italského vína, při níž takto rozjímal, se rozhlédl po okolním světě. Co uviděl, odpovídalo tomu, o čem rozvažoval. Svět je vlastně takovým místem, kde si lidé v duši nosí vlastní pekla a žijí s těmi šťastnými, aniž by se jim samým dařilo štěstí dosáhnout. To, že lidské bytosti nejsou schopné, ačkoliv mají mnoho příkladů a návodů, štěstí samy dosáhnout, vzal jako úradek Boží, jako trest, jako peklo v nás samých. Jako cestu, jako výzvu. Těch málo, kterým se podaří toto překonat, považoval za očistcem prošlé. A svět kolem nás po Ježíšově nanebevstoupení prohlásil za ukončený, za místo, kde Bůh odměňuje Peklem a Rájem tím, co si v sobě nosíme. Žádné další vykoupení už neočekával, protože vykoupení v Ráji, to by bylo proti víře. To dá rozum.

Potrvá ještě několik let, než se mu podaří přemluvit papeže Lucia III., aby jej zbavil opatského úřadu. A potrvá ještě dalších třináct let od jeho smrti, než jeho učení odmítne Lateránský koncil. A další léta, než kritika jeho díla především Tomášem z Akviny (v té době ještě nikoliv svatým) dosáhne prohlášení jeho práce za herezi, aniž by na jednu ze základních otázek prostého křesťana nabídla dobrou odpověď.

Přesto se dnes, den před prohlášeným koncem světa, nelze zbavit dojmu, zda Joachim z Fiore neměl pravdu. Zda svět už neskončil a my nehodní si nenosíme peklo v sobě.

Velký Joachimův příznivce Dante Alighieri by jistě natruc Akvinskému a všem tomikům poznamenal, že pokud zítra konec světa nepřijde, bude to jen důkaz, že Joachim z Fiore měl pravdu. Byla by to lehká manipulace, ale sedla by … inu, jak prdel na hrnec.

Budiž to pro nás chvíle připomenutí. Kolik z pekla nosíme v sobě. Kolik z milosti Boží si zasloužíme. A co uděláme pro to, abychom si ji zasloužili.

Přijměte přání hezky prožitých svátků.

Budoucnost médií starých, nových i těch ještě nenarozených

Ptáme-li se (třeba pod vlivem minulého článku), jaká je budoucnost médií, dostává se nám zhusta odpovědi, že je těžké ji předjímat. To ale není tak docela pravda. Trendy, které již dnes jsou zřejmé a ověřené, je již možné odvodit a vztáhnout k budoucnosti.

V tomto případě prakticky bezezbytku platí de Montaignovo  „Všechno, co bylo, už tu není a všechno, co bude, tu ještě není.“ Jenže to, co v mezidobí vzniká, vidíme nyní a vidíme to zřetelně. A v Česku to ještě zvýrazňuje unikátní místní situace.

V materiálu budu poněkud rozlišovat mezi zpravodajskými a zábavními médii. Zatímco zpravodajská média přináší zprávy, zábavní média zábavu, která nemusí a většinou také nemá se zpravodajstvím nic společného. V Česku jsme si to nezvykli rozlišovat, ale Blesk nejsou zpravodajská média založená na zaznamenání a výkladu náhledu na svět, ale médium zábavní, jehož jedinou úlohou je pobavit, ukrátit volnou chvíli. Bulvární média západního stylu, která tento přístup místy kombinují, v Česku neznáme.

Pokračujte ve čtení článku…

Májovácké proroctví o konci světa

Odložil nedočtený výtisk Hospodářských novin a zaklonil hlavu. Nechtělo se mu o tom přemýšlet, byl rozmrzelý, že se nechal nalákat bulvárním titulkem o zítřejším konci světa a věnoval těm pár odstavcům svůj čas.

Májové.

Májovky četl, když byl mladý a všichni vědí, že ten podvodník Ameriku nikdy neviděl, natož aby z ní byl schopen většit konec světa, odfrkl si pohoršeně, ale pak ho potěšilo, že si ještě vzpomíná na podstatné detaily z dětství, kdy si myslel, že místo středního bankovního managementu bude geologem. Ještě, že se na to vykašlal včas.

Čas. Podíval se na zápěstí na hodinky. Stylové digitálky, které nosil vždy na večerní jogging a sundával až do postele, ukazovaly, že se blíží půlnoc.

Ještě jednou mrknul na číslíčka.

23:59:59

Měl rád, když se blížila půlnoc, bavilo ho sledovat, jak se čísla vynulují. A byl rád, když se stihl podívat přesně vteřinu před půlnocí na hodinky, stávalo se mu to natolik často, že to považoval za nějaký způsob vyvolení. Koloběh života, zafilozofoval si.

24:00:00

Zamrkal překvapením. Znovu zaostřil na displej.

23:59:59

Vteřina před půlnocí. Samozřejmě. Nepil. V pořádku.

23:59:58

Znechuceně sledoval, jak na displeji ubývají vteřiny. Takže se mu ještě ten krám rozbil. Sundal znechuceně hodinky z ruky a položil je na stolek.

23:59:51

Zaklonil hlavu. Musí jít spát. Zítra je Ta Porada. Povýšení? Možná. Kéž by. To je teď nejdůležitější. Soustředit se na poradu.

Skrze střešní okno pozoroval hvězdy. Vždy jej to uklidňovalo.

Jedna hvězda po druhé pohasínaly, jako vteřiny na displeji jeho rozbitých hodinek.

Nástrahy mediálních presentací a očekávání toho špatného

 

Oslovili mne lidé (Marek Odstrčilík) z Xmana (to je magazín iDnesu), že by se mnou chtěl udělat rozhovor. Něco na pomezí technických trendů a osobních dojmů a příběhů, což se do takového magazínu hodí. A chtěli jsme být positivní. I vznikl takový rozhovor a vyšel na Xmanu. A to je ta zajímavá zkušenost.

Pokračujte ve čtení článku…