Hradiště Vrtěšice či hrad Červenice

Jsa hlava sklerotická, rozhodl jsem si udělat poznámky. Hradiště Vrtěšice mne zaujalo především svojí polohou, kterou by bylo zajímavě posazeno v pozici rozhraní čáslavska a havlíčkobrodska, dost možná v návaznosti na pozdější Libickou stezku. Datovat tuto pozici jako raně středověké hradiště by bylo zajímavé už z toho důvodu, že v okolí je příznaků raně středověkého osídlení pramálo a posouvalo by to naše úvahy o kolonizaci havlíčkobrodska a dále směrem na severní Moravu. Podle dosavadních předpokladů tu byl v desátém století spíše neprostupný hvozd.

Předpoklad, že ve Vrtěšicích půjde o hradiště, jsem založil na zmínce v Encyklopedii hradišť: „hradiště jen rámcově datované do raně středověkého období“. Jiné zdroje se zmiňují především o terénních pozůstatcích hradu nazývaného Červenice, nebo podle názvu polohy „Na červenici“.

Pokračujte ve čtení článku…