Předposlední generace, která umí číst

Dostal jsem před nějakou dobou zajímavý nápad, jak se dokopat k tomu, abych dotáhl do konce věci, které mám rozepsané. Nemrzí mne, že jsem ještě nevydal stručného průvodce světem Fiber to the X, ještě mi ho kus chybí dopsat, ale takových věcí je řada, které mám rozepsané do půlky a zaseknu se na tom, že teoreticky je mám napsané a už mi chybí jen převod z hlavy do papírové podoby.

dočAbych se postrčil a taky vyřešil problém s vánočními dárky, rozhodl jsem se mezi vánoční dárek pro své přátele zařadit knihu. Samozřejmě vlastní, vydanou v nákladu pár kusů. Samozřejmě žádný tlustospis, dvěstapadesát stránek by mělo stačit každému, říkával kdosi a já to jen zopakuji. A samozřejmě vydané nějakou online službou. Zatím nejnadějněji vypadá česká Knihovnička.cz – služba pro publikaci on-demand publikací, budu mít míň stresu, jestli vytisknou české znaky, než u Lulu.com

Ta letošní kniha se jmenuje Informace jako výrobní prostředek a má zatím pracovní podtitul Nová ekonomika. A protože jsem teď na psaní neměl čas, vytáhnu z rozpracovaného textu část stati, která se pro dnešek může hodit. PS: Pokud k vánocům dostanete flašku nebo kulový, tak ani takhle metoda neměla úspěch…

Předposlední generace, která umí číst

Nedávno jsem narazil na zajímavý výzkum, který vyhodnocoval, jak moc dnešní mládež čte. Či spíše málo. V tabulce čtenářů ve vyspělých zemích vévodilo Nizozemí, Dánsko, Švédsko. Na druhé straně bylo Německo, Francie, USA, Británie či Japonsko.

Otázka zněla, proč je to tak. U malých dětí můžete jen obtížně předpokládat, že budou vědomě respektovat velikost národa nebo HDP, ergo důvody musely tkvít hlouběji. Nedala se udělat striktní linka dělící situaci na malé země, kde se hodně čte a velké, kde se čte málo. Následným průzkumem se ukázalo, že dělící čára je úplně jinde. V některých zemích se jednoduše a prostě filmy pro větší děti nedabují a pro mládež už vůbec ne. A jde o stejné země, jako ty, v nichž děti čtou v průměru citelně více knih.

Pro příklad nemusím chodit daleko. Moje nejstarší dcera Vanda trpí podobným syndromem. Ve škole je nástěnka, na které je počet knih, které dítě přečetlo. Vanda vede poměrem dvacetinásobku a zatímco většina dětí má teď zhruba dvě knihy přečtené (dva díly Pottera), Vanda jich má 37. I když jako hrdý otec připustím možnost naprosté dceřiny geniality, hlavní finta je v tom, že Vanda je jediné dítě ve škole, které nemá doma televizi (resp. má televizi, ale nemá signál a to ani satelitu). A tak čte.

Jsou audiovizuální sdělení smrtí knihám? Kdysi se obecně soudilo, že ano. Pak přišlo pár oportunistů, kteří soudili, že bude přeci atraktivní knihy prostřednictvím televize předčítat. Praxe ukázala, že to má atraktivitu stejnou, jako senátní volby: stojí to hromadu peněz a výsledek není vidět. Jenže smrt knihám nepřišla a to ani s internetem. Proč?

Vynechme teď otřepané fráze, že s dotykovým displejem si na záchodě netento, nebo že knihy fungují i bez proudu či že ebook readery ještě nejsou tam, kde by měly být. Velká část důvodů není ještě zcela zřejmá, i když se rýsuje.

Především s počítači totiž čtení nevymizelo. Naprostá většina programů komunikuje nějakou psanou formou, naprostá většina zpravodajských i diskusních serverů spoléhá na text. Email i ICQ je textová záležitost. Co do datových objemů sice text nevede, ale co do objemu informací, jež nese, zatím kraluje. Jistě, má to své pragmatické důvody. Pořizovat obrazové zpravodajství je dražší, než pořizovat texty a mnoho uživatelů na video nemá linky.

Pokračujte ve čtení článku…

K Národní knihovně z odkazu Karla IV.

Národní knihovna v Praze podle návrhu Jana KaplickéhoTéma výstavby nové Národní knihovny je v poslední době tak propírané, že jsem málem porušil svou zásadu nemluvit do něčeho, v čem nejsem kovaný a jen na to mám vlastní názor. Názor má vlastní každý a každý moudrý, kdo do prdele díru má. A tak jsem si nechal zajít chuť, než jsem si vzpoměl na to, že mi kdysi profesor prozradil, že i proti záměrům na přestavbu Svatovítského chrámu za doby Karla IV. se zdvihl odpor, že prý katedrála se nehodí svým plánovaným vzhledem do Prahy. A tak jsem si zkusil představit, jak to tehdy mohlo vypadat 🙂


Nejmilostivější pane Karle, králi Zemí koruny České, císaři Svaté říše římské a její rozmnožiteli po všechny věkův, jakožto tví věrní podanní, majíce na zřeteli prospěch Tobě svěřených zemí a najmě našich lén, dovolujeme si Tě zpraviti o rozpacích a pobouření, které nás přemohly, když jsme zvěděli o Tvých nových plánech na přestavbu katedrály na Hradě Pražském, zasvědcené světci našemu srdci zvláště milému, Vítovi.

S obezřelostí jsme přijali první plány, s nimiž jsi před desátkem let pověřil přestavbou Matyáše, toho cizáka z Arrasu. Trpěli jsme, když slávu Tebou zřízeného arcibiskupství chtěl oslavit zhýralým kamenotepectvím, jemuž se snad mohlo dopřávati sluchu pohanstvo v Ille de France, lůza barbarského Narbonne nebo Rodez. Ale mlčeli jsme, pohnuti tvojí vůli.

Když Matyáše ráčilo schvátit obžerství a děvkaření, zadoufali Tví věrní čechové, že navrátíš se k tradicím svých předků, zejména pak pamětliv rodu matky Elišky, našim srdcím předrahé. A čehož se nám v doufání dostalo? Povolal jsi ze švábska Parléře, jemuž mléko crčí skrze zuby, jež mu byly povyráženy v krčmě za života nezdárného a nestoudně krátkého. A jemu jsi svěřil práci tak významnou, že by jí bylo ctí zadat komukoliv z našich předních mistrů.

Parléř, pane náš, protiví se ve svých plánech všem cnostem, jimiž Praha oplývá. Jeho myšlenka zdvihnout věže katedrály vzhůru k nebesům, je prosta boží bázně. Cožpak bohu zalíbí se, když jej bude český vztyčený úd popichovat do spočinuvšího pozadí?

A najmě, na panoramatu ubude i Hradu Pražskému, tvému srdci přemilému. Cožpak hodí se, aby jeho strohou účelnost narušila nějaká blyštivá sklíčka a kameny chrlící vodu? Což odradí nepřítele táhnoucího ku Městu Menšímu nebo Tebou nově nadanému Městu Novému pohled na takovou kejklířskou práci? Má co věž chrámu zaštiťovat Neklanku nebo Nezdárku, věže chránící matičku Prahu?

A naposled pane náš, kam poděly se všechny tradice nejvznešenější architektury české? Cožpak boží bázně dojde ten, na něhož netiskne se hmota chrámu, jemuž přítmí nepřikazuje pokoru a chlad kamenů boží věčnost? Potřebuje snad příbytek boží vysoké stropy, v nichž duše neštastných hříšníků bude bloudit a nechá se svádět cingrlátky toho klatého kamenohudlaření, které k nám ten prašivý Petr hodlá přitáhnout? Cožpak nevíš, panovníče, že hranice katarských modlářů jsou ještě horké? Ale cožpak my, bohabojní čechové, potřebujeme něčeho takového?

Snažně Tebe prosíme, vládče náš, upusť od plánů Parléřových a povolej na jeho místo někoho z vážených stavitelů českých, kteříž vyjdou lépe s duchem Prahy a jejichž jména skví se po věky v paměti lidí za díla, jež vykonali. Což nebude lepší Pavel ze Zásmuku, Jan Jinřich Kudějovský nebo Petr z Bradla, vyjíti vstříc tvé touze vystavět chrám hodný Ducha Svatého a patrona našeho svatého Víta? Kdo vzpomene si za pár let na Parléře, když vystaví to, co vystavět plánuje a jaká to bude skrvna na tvém jméně, pane náš?

Toho bychom neradi dopustili.

podepsáno třiadvacet českých pánů a jejich jménem jednající Matěj Jošt z Rumburka, Anno Domini 1356

PS: Jak Karel IV. na tento dopis odpověděl, není známo. Matěj Jošt se smrtelně zranil při honu o šest týdnů později a nikdo z dalších českých pánů na odpovědi netrval.

Reklama na titulce Seznamu a anketní otázka o zapnutý zvuk na homepage

Když reklama na internetový projekt, tak musí běžet jak offline, tak online. Aby se připomenula. Toliko naše přesvědčení. Takže polepené dveře metra, k tomu přibyla dneska online reklama těžkého kalibru: titulní stránka Seznamu a serveru Lidé:

Reklama na Seznamu:
Reklama na Seznamu

A na Lidé.cz po zatažení flash banneru:
Reklama na Lidé.cz

Když jsme u toho Seznamu, máme i videoreportáž ze slavného vítězství Seznamu nad Centrem a Atlasem ve fotbálku … 🙂

Má být na titulce Streamu zapnutý zvuk?

A teď tu anketní otázku. Máme problém s rozhodnutím, zda má být na titulní stránce Stream.cz zapnutý nebo vypnutý zvuk. Argumenty pro obojí jsou logické. Zapnutý zvuk: lidi to vyleká versus lidi jsou zvyklí a zvuk od TV webu očekávají. Co myslíte vy, má mít titulní stránka Streamu zvuk zapnutý nebo vypnutý?

{democracy:3}

Televize Stream.cz má ostrou verzi

Včera, po dvou úmorných měsících, odstartovala ostrá (gama 🙂 ) verze Stream.cz. Internetová televize tak došla své finálnější podoby v řadě funkcí, které jsme tu chtěli nasadit.

Rád bych tu zaznamenal to zajímavější.

Tak za prvé se příjemně rozjel upload videí. Lidi posílají čím dál lepší kousky a také Vlasta, naše lovkyně talentů, se činí. Přichází hodně hudebních klipů, což nás těší. Řada z nich je velmi povedených jak obrazově, tak hudebně. Jsou tu i parodie na hudební klipy, taková opačná forma karaoke, někdy to vážně stojí za to a takový Koli je na to zřejmě specialista. Ale ani tahle verze Madonny není špatná. Jo – RSS videí už funguje, jak má, zdá se, takže můžete použít tuhle adresu pro syndikaci nových videí.

Hudební proud

Co považuji za maximální libůstku, je sekce Hudba, kde se vyřádil Vrecoun. Po drobných ujasňovačkách s držiteli práv, kdy se i vyhazovalo už naprogramované, Vreco vybudoval soustavu čtyřiadvaceti live hudebních streamů. Prostě proto, že mít hromadu vlastních žánrových stanic je sranda a navíc tím určitě chtěl popřít pomluvy, že umíme jen video on demand a ne streamované video. Takže ho streamujeme rovnou ve čtyřiadvaceti kusech.

Zatímco technicky to zaujme možná pár marigoldích čtenářů, prakticky to zaujme asi více lidí. Těch čtyřiadvacet kanálů jsou totiž streamy hudebních videoklipů podle žánrů. Ulítáváte si na německém Rocku nebo Hiphop USA? Vyberete si svůj žánr, naběhne vám player a můžete se koukat nebo jen poslouchat, jak je ctěná libost.

Takhle vypadá náš proud videoklipů

Jestli mne paměť neklame, je to zřejmě první veřejná aplikace streamingu flash videa u nás, minimálně pokud se bavíme o distribuované zátěži. Zatím většina streamingu používá WMV, ke kterému mám své výhrady hlavně proto, že většina jeho poskytovatelů u nás kašle na jeho dobré odladění, což je pak dost vidět a technologii to shazuje. O Flash se tu pokouší ve streamingu málokdo, nenapadá mne jediné použití, co jsem viděl, vždycky šlo o progresivní download, který je technicky i finančně mnohem jednodušší. Výhodou samozřejmě je, že se nemusí nic instalovat a všechno jede hezky a samo i na Mackovi i na Windows.

Hudební sekce se bude dále rozšiřovat, přibudou další klipy a co přibude, je také popiska, na jaký klip se právě díváte. To je momentálně nevýhoda – u klipu to píšeme málokdy (=skoro nikdy), ale je to v řešení a víme o tom.

Co naopak nebude, jsou ovladače videa. Kvůli právním podmínkám nelze ve streamu přetáčet a přeskakovat. Něco za něco … taky to řešíme, ale hned tak to nebude.

Upload videa

Novinkou u uploadu videa je třídění do kategorií. Tagování se sice osvědčilo, ale pro hrubé třídění je použitelné obtížně, takže jsme zavedli zhruba desítku pevně definovaných kategorií a když jsme u toho, máme v databázi už několik stovek uživatelských videí (resp poslední video má teď pořadové číslo 1230). Upload videa, jak ho Jirka Vaněk naprogramoval, funguje fajně, jen občas dostávám dotazy, zda se video odeslalo, když hned poté, co lidi submitli formulář, se velké video uložilo, zatímco jinde to trvá tak dlouho. A to je ta finta: video se odesílá už v momentě, kdy vyplňujete formulář. Jak mazané (a škoda, že jsem na to nepřišel 🙂

Co se obsahu týká, ten začíná naskakovat v ostrém provozu. Včera vyšel druhý díl Gynekologie 2, lahůdkový je ale rozhovor s Igorem Chaunem, prvním režisérem Gynekologie 🙂 Kromě toho vycházejí zprávy, ty jsou ale orientované hlavně na mladé, hudba, extrémní sporty.

Tak a to je asi všechno, co stihnu napsat, další novinky zase příště. Ostatně, vyzkoušejte sami – ačkoliv marigoldí čtenáři asi nejsou cílová skupina a MK bude zase blbě mektat, že na žádném jemu dostupném počítači nechodí Flash, synonymum to sračky atd 🙂

A trocha propagace

Kdo pojedete metrem B v Praze, možná si povšimnete plagátů na dveřích vozů metra. Tím to začíná, protože metro se lepí jednou měsíčně. Další propagace bude následovat, na zkušební provoz nemělo smysl ji dělat. Bohužel foceno mobilem a to v metru není moc ok.

Reklama na dveřích metra

Tak držte palce.