Město je ♥️ Kluziště, energie a odpady

Začal jsem psát pravidelná shrnutí toho, co se za týden dělo v mém místostarostování ve městě. Dávám je primárně na Facebook, kde máme většinu občanů města, ale budu je přidávat i sem.

🏙️ Druhý týden po „převzetí města“ jsme už na radnici řešili i vlastní agendu, nikoliv jen drobné věci připravené našimi předchůdci nebo úřední nutnosti.

Pokračujte ve čtení článku…